Bokslut i Blekinge skärgård.

Konstnär: Roland Svensson 1910-2003 Bidevind.

I mitt senaste inlägg skrev jag att sommaren gick mot sitt slut. Min prognosförmåga är lika dålig som en viss f.d. riksbankschef. Vi fick en fantastisk sensommar men likväl var vi några som valde att torr-sätta våra båtar på dagen 3 månader före kommande julafton. Naturligtvis skedde detta i strålande sensommarväder. Nu när detta opus publiceras har det gått två månader sedan julafton.

Trots att jag varit med om att torr-sätta ”havskryssare” alltsedan år 1970 så sover jag oroligt veckor i förväg. Sedan vi började använda lastbil med kran för transport borde det inte vara så, men oron finns ändå att något skall gå fel. En morgon vaknar jag efter en orolig natt och i morgonprogrammet intervjuar TV4 en avgången parti-ledare som tog ner sitt parti till lite över ”mellanölsnivå” (6,8 %) på grund av sina mindre lyckade politiska utspel. En politisk korrekt programledare garanterade som vanligt bara snälla frågor till de politiker hon sympatiserar med.

Man skall visserligen inte prisa dagen förrän solen gått ner men nu kunde dagen som låg framför mig bara bli bättre och ibland har man ”flyt”. Jag önskade för dagen: 1.svag sydlig vind för att lätt kunna bärga rullfocken, 2. få kontakt med min båtgranne Peter, som trodde sig ha förvärvat viktiga delar av Tärnö 3. få hjälp med att koppla loss bommen från masten. Om det senare inte görs på rätt sätt flyger vissa delar i bomfästet iväg vilket skapar en ersättningskostnad på 450 kr.

När jag anlände till soliga Matvik låg havet spegelblankt och vem befann sig på bryggan om inte Peter S. som sålt mina skrifter på #Destination Tärnö. Att en sådan affärsman kunde få förvärva detta objekt en vintermånad när isen varken bar eller brast, förvånar inte de som följt den politiska nomenklaturans agerande i Karlshamn. Efter senaste valet, där säljarna (S-C-Mp) tappade mer än en tredjedel av sina väljare, har det nya styret stoppat affären och Destination Tärnö kräver nu Karlshamns kommun på 7.034.818 kronor för nedlagda kostnader, ränta och löner. Peter Svensson och dottern Malin Eriksson tilldelades i höstas Region Blekinges turismpris för år 2023.

Matvik med sjörök över skärgården. Foto: Gunnar Paulsson

Att den ”rödgröna röran” tappade mer än en tredjedel av väljarkåren berodde inte enbart av ”Tärnö-affären” utan mycket berodde säkert på skandalbygget ”Östra Piren” som kommer att svida i börsen för Karlshamns kommuninnevånare. Karlshamnslaget, som det nya styret i kommunen kallas, säger i Blt:”Vi har inte för avsikt att förstöra nästa års (2024) verksamhet. Vi gör inte det här för att det ärfel på verksamheten, vi gör det för att det var fel på det gamla beslutet.”

Man menar att det finns ett nyttjanderättsavtal och att Destination Tärnö skall fortsätta bedriva verksamhet på ön men då under bibehållet kommunalt ägande.

Att bärga genua-focken i den svaga sydliga vinden gick som en dans eftersom s/y Johanna låg förtöjd med stäven mot syd, varifrån den svaga vinden kom. Mina brygg-vänner hjälpte mig lite senare att lyfta av bommen utan problem. Det går på minuten om man har en lång och reslig musikskolechef, en f.d. segelmakare samt en expert på Trappistöl till sin hjälp.

Jag förstår att det kostar mycket pengar att ”outsourca” uppläggning av båtar. Sjösättning, torrsättning, vinterförvaring och viss service kostar ofta mer än 30.000 kr för en 8-metersbåt. Det är tidskrävande och arbetskraft är som bekant dyr. Själv tycker jag det är ganska trevligt att arbeta med både avrustning och vårutrustning om man inte ramlar och slår sig som jag gjorde vid vårutrustningen. Ortopedläkaren tyckte att jag hade fina fotvalv men han kunde inte hjälpa mig med skadan från vårutrustningen. Jag haltar fortfarande lite men har inte direkt ont trots att foten är svullen. Tur att man hunnit dansa färdigt.

Jag har dansen i blodet” sade pojken.

”Synd bara att det inte nått ner till fötterna” svarade flickan.

Arbetet med båten när hon ligger på land innebär att man träffar en hel del trevliga människor och att man får veta sådant som man inte redan visste. En sympatisk och mycket duktig seglare som vistats i Hällaryds skärgård hela sitt liv kunde berätta en uppseendeväckande historia. Han hade fått veta av legenden Lennart Paulsson att det skulle ligga en sten i sundet mellan Baggahegna(Ö.Bokö) och Västra Bokö, ungefär där mitt-märket som Hällaryds skärgårdsförening lagt ut finns. Han kontrollerade uppgiften och naturligtvis hade konstnären och havskappseglaren rätt. Sedan 1975 har jag seglat båtar med ett djupgående på cirka 1,75 m och aldrig haft grundkänning i detta område. Kursen läggs visserligen nästan alltid mellan mittmärket och fiskefyren på Baggahegna. Min sagesman menar att vid lågt vattenstånd är faran för kontakt med stenen stor.

Baggahegnad fyr (mellan Ö. och V. Bokö)

Lågt vattenstånd innebär risker. Vid sydgående väster om Joppö har både jag och min f.d. båtgranne

med samma båttyp och djupgående haft grundkänning där, trots att vi inte befunnit oss särskilt långt utanför enslinjen som finns på Fölsö och som skall ge en säker färd ut och in i den omärkta farleden.

Jag fick en gång äran att följa med på en tur med skärgårdssfärjann ToR till Tärnö. Skepparen var mycket tveksam till mina uppgifter och hade alls inte hört talas om problem med framfart SV Joppö. Det var nog lågt vattenstånd som gjorde att båten ”hoppade till.

Bojar

SXK Blekingekretsen har lagt ut ytterligare en boj vid Tärnö . I närheten av den tidigare, strax utanför den fria gästbryggan i öster. Man planerar för en i Bruksviken och en innanför St. Skiftö, sydost om en av# Blekinges vackraste öar, Dragsö. Den ö som Eriksberg Vilt & Natur sorgligt nog stängde för allmänheten efter att i många år varit tillgänglig under två sommarmånader. Blekinge-sonen och tillika mångmiljardären Rune Andersson samt hans avkomma kände ingen sympati för infödingarnas behov. Det politiska etablissemanget, Länsstyrelsens tjänstemän och båt-organisationerna stod med mössan i hand och lät det ske.

När pengar talar, är sanningen tyst.

Dragsövy mot NV. Ej längre tillgängligt för allmänheten.

Längs hela Eriksbergsområdet går ett milslångt stängsel som finansierats av skattebetalarna till största delen. På så sätt förhindras människor och djur att ta sig in eller ut. Förr i tiden var det något av en sport bland vissa lokala ynglingar att ta sig in på Eriksbergsområdet. Skräcken för dåvarande ägaren Bengt Berg erbjöd en stor spänningsupplevelse. Tänk om den illa omtyckte godsägaren skulle upptäcka inkräktarna. Hedersdoktorn var fruktad för sitt humör och ibland var man tvungen att tillkalla landsfiskalen när vissa tjänsteförrättningar skulle utföras hemma hos honom.

För något år sedan ville #Blekinge Arkipelag bygga en lång och dyr bro över Bok- och Kohagssunden vid Dragsö. Man skulle då kunna vandra från Skarvik i väster på Allböle-leden till Kohagsleden som börjar/slutar vid Guövik. Att komma innanför stängslet på Dragsö var det däremot inte tal om och längs båda lederna löper det omtalade stängslet Kostnaden för brobygget har uppskattats till mer än 4,5 miljoner. Nu har projektet godkänts av finansiärerna d.v.s Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region Blekinge, Karlshamns kommun, Sparbanken Karlshamn, Naturskyddsföreningen Karlshamn med flera. Det finns visserligen billigare lösningar som kan tillfredsställa den vandringssugne men tjänstemännen på Blekinge Arkipelag är duktiga på att tigga pengar från andra tjänstemän som inte själva behöver betala. “No skin in the game!”

En av två planerade övergångar ost Dragsö

Googla på #Slöseriombudsmannen om Du vågar lära Dig vad det Offentliga gör med vår skattepengar. Man både gråter och skrattar. Broprojektet innebär knappast någon förbättring för båtlivet så länge som Dragsö förblir stängt de få sommarmånader som det under många år tidigare var tillgängligt.

En intressant bildserie finns på Youtube som Länsstyrelsen i Blekinge har finansierat. Ett antal korta drönarsekvens på 3-4 min vardera visar vårt vackra landskap från ovan.

https://blekingearkipelag.us3.list-manage.com/track/click?u=9eb62fb24b0a6c07e90007828&id=cd10dad6d9&e=770d6427dc

Filmerna kan också ses på Facebook

https://www.facebook.com/ark56sweden

https://blekingearkipelag.se/

En drivande kraft inom Blekinge Arkipelag har varit Mattias Holmquist som nu går vidare som chef för Kronolaxfisket i Mörrun där statliga Sveaskog är huvudman. Han får en värdig efterträdare, Daniel Granello, som jobbat med landsbygdsutveckling i Ronneby. År 2022 blev Ronneby årets landsbygdskommun. Jag har sett en fin broschyr som visar många fina projekt som förverkligats inom Ronneby kommun men tyvärr finns inte så många som berör båtfolket.

https://www.visitblekinge.se/ronneby

Troligtvis dubbleras bojarna vid Saltärna, Arpökalv och Byrumsviken samt en tillkommer vid Harö i Ronneby skärgård. När så kan ske är osäkert. Chefen för Hamn & Farled inom SXK , Mårten Dunér behöver få hjälp med detta för Blekingekretsen så viktiga arbete. Ett SMS till 072-7201299 så hör Mårten av sig om Du kan bistå.

En som bistod #Svenska Kryssarklubben in i det sista var Svante Sundvik, född 1937, som avled mars 2022. Han testamenterade nästan 3 miljoner till föreningen. Enligt vad han berättade för mig så hade han seglat med klubbens skutor i gången tid. Även Sjöräddningssällskapet tänkte han på i sitt testamente. Vi hade båda samma favoritplats i Blekinge skärgård. Sven kunde ligga på svaj där i flera dagar och då ville jag inte störa utan fick söka annan ankarplats. Jag har hittat en sådan, långt från oljud , vågsvall och där lä oftast råder.

#Tjärö var på sensommaren för sjätte gången platsen för en populär så kallad Kulturfestival (PLX) med konst och musik. Festivalen pågick en helg (fredag -söndag) och musiken dånade över stora delar av skärgården. Den slutade inte vid midnatt utan fortsatte märkligt nog hela natten. En inte så angenäm upplevelse för de som anlöpt Tjärö, ovetandes om vad som där skulle komma att utspelas. Vi kan höra Sweden Rock svagt i Matvik men PLX:s bastrummor hörs betydligt mer. Sjörapporten borde varna sjöfarare dagar i förväg. Nu meddelar dock arrangörerna att man pausar festivalen under år 2024. Ett antal klagomål, oklart hur många, har enligt media inlämnats till Länsstyrelsen.

Tjärö Kalven (ostsidan)

Utklippan kommer förhoppningsvis att få en ny elkabel från från fastlandet lovar den borgerliga alliansen i Karlskrona kommun. Man har fått nya flytbryggor för de jollar som används när man skall ta sig mellan Södra- och Norraskär. Fastighetsverket är ansvarig för detta senare projekt.

Kristianopels gästhamn som också tillhör Karlskrona kommun kommer få nya toaletter som skall stå klara den 1 maj 2024.

Återigen har lanthandeln i Kristianopel blivit tvungen att stänga på grund av ekonomiska problem. Kristianopel Lantbutik AB försätts i konkurs på egen begäran.

Sandhamns Marina, en populär gästhamn för de som är på väg till och från Kalmarsund hade under sensommaren besök av en stor segelbåt med öststatsbesättning. Båten är nu föremål för utredning om eventuell inblandning i attentatet mot gasledningen Nord Stream som löper på havsbotten mellan Ryssland och Tyskland.

Marinbasen i Karlskrona har fått en ett nytt signalspaningsfartyg som ersätter gamla HMS Orion. Ersättaren bär namnet HMS Artemis – jaktens och kyskhetens gudinna enligt grekisk mytologi. Hon var även beskyddare av kvinnor. Lämpligt namn när vi nu har en kvinna som chef för Marinen (Ewa Skoog Haslum). Det är en begränsad marin som hon basar över med tanke på den kuststräcka som omger vårt fosterland (cirka 200 mil). Hon disponerar för närvarande över endast tretton potenta och stridsdugliga fartyg: fyra ubåtar, sju korvetter samt två patrullfartyg. Förstärkning är på väg med flera u-båtar och ytstridsfartyg men några objekt skrotas samtidigt. Både det röda och det blå laget är skyldiga till den nedrustning som skett. En tidigare försvarsminister och f.d. fackbas tyckte inte att det behövdes några plåtschabrak för officerarna att stå och glänsa på varför man skrotade våra jagare.

Välkommen till Karlskrona, på goda grunder” ville en turist-tjänsteman ha som slogan för att locka turister. En anspelning på U137:s grundstötning i Gåsefjärden år 1981. Det blev inget med det och många år hann passera innan man fick upp någon form av tavla på Torumskär. Ganska kul blev det ändå till slut. En annan slogan var ”Karlskrona med vind i seglen.” Elaka personer ändrade den till ”Karlskrona med seglen på vinden.”

Karlskrona hade också möjlighet att förvärva en replik av U137 från inspelningen av dramaserien Whiskey on the Rocks. Inspelningen av TV-serien gjordes till stor del i Vilnius,Litauen, men de inblandade myndigheter och organisationer i Karlskrona tyckte fraktkostnaden på dryga miljonen blev för dyr, man hade ju ens saftig månadshyra (125.000 kr) för den tomma och outnyttjade så kallade Vattenborgen vid Stortorget att betala för. Ubåts-repliken på mellan 100-130 fot var ungefär hälften så stor som originalet men är nu riven. Julen 2024 kan skådespelet ses på SVT och Disney+. Rolf Lassgård spelar statsminister Torbjörn Fälldin som bl.a. gjorde det berömda uttalandet ”Håll gränsen!” när ryska krigsfartyg hade kurs mot Blekinges kust.

“Torumskär

För mer än 15 år sedan försökte en gästhamnsvärd på Hanö och en reklamman från Åhus/Karlshamn tillsamman intressera turistmyndigheterna i Blekinge för att ”lyfta fram” vissa av de många avvecklade militära anläggningar som finns längs vår kust. Inte oväntat så misslyckades Mats och Nils att fånga myndigheternas intresse. Nu är idén åter ”uppe på banan”. Jag har i denna bloggs begynnelse beskrivit det första försöket. Riksantikvarieämbetet vill bland andra bevara Ellenabbens fort och Gruvans Radarstation på Aspö samt Kustartilleriets eldledningsplats på samma ö. Det är Fortifikationsverket som äger anläggningarna men Statens Fastighetsverk som förvaltar. Nu är det en gammal militär och politiker som försöker få liv i projektet ”Militära besöksmål”.

Vintern i Östra skärgården har inneburit svårigheter för skärgårdstrafiken särskilt de mindre båtar som trafikerar Sturkö, Trummenäs och Hasslö. M/F Estelle anlöper normalt Horns brygga på Hasslö och M/F Flaggskär och M/F Fyrskär går till Sturkö och Trummenäs. Populära båtar för pendlare där Blekingetrafiken i januari tidvis fick ställa in trafiken. Pizzerian på Hasslö som låg vid Hasslödoppet där livsmedelsbutikerna ligger är nu stängd. Företaget Öbrygd satsar på ölbryggning i stället för Quattro Stagioni eller Calzone.

Karlskrona som världsarvsstad har fyllt 25 år. Den 3 december firade man på Stortorget i skuggan av den skandalomsusade Vattenborgen där kommunen sedan länge betalat en hyra på 125.000 kr/månad för en tom byggnad som är i starkt behov av renovering. Denna gång är det”borgarna” som får bära skammen men tittar man tillbaka när de röde styrde så hittar man t.ex löneutbetalningar till folk som inte arbetat m.m. Jag har ett helt kuvert med tidningsurklipp om olika små och stora skandaler under årens lopp.

Vår nya regering tog bort det fria inträdet till statliga muséer. Det mycket intressanta #Marinmuseet som finns en knapp kilometer från Karlskrona Stadsmarina (ex Tallebryggan) som det nu heter, hade nästan 220.000 besökare under år 2023. Det innebar en minskning på 8%. Visst rådde gratis inträde på onsdagar?

#Karlskrona Stadsmarina (tidigare kallad Tallebryggan)

Saltö har varit en stor fiskehamn men idag minskar antalet fiskare. Det finns endast 64 fiskare i Blekinge som har licens och dessutom råder fiskeförbud efter torsk och sill i vissa vattenområde.

I våra farvatten får sill och torsk endast fångas som bifångst.

Nu stänger man ner den isfabrik som funnits i Saltöhamnen och isen kommer med lastbil från Nogersund. När vi befinner oss i Saltöhamnen som har några gästplatser vill jag nämna att här har Blomlöfs Rökeri Kristianopel en restaurang som fått utmärkta omdömen av mina vänner.”Kai krog” vid Kihlströms kaj bommade igen i november 2023 men kommer återöppnas till våren, nu som tapas-restaurang och steakhouse som specialité.

I Nogersund precis som i Simrishamn har ett antal fiskare, under de fiskestopp som råder, ägnat sig åt att städa havet från så kallade ”spökgarn” som ligger på havsbotten och där fiskar och sälar kan fastna för evigt.

Nästan en sjömil (1852 m) nät och fiske-revar har man bärgat. Endast enstaka plattfiskar har rapporterats döda. Kristianstad ligger inte så långt från Listerlandet. Där rapporterar polisen ett mer lyckat ”torskfiske” på en bordell därstädes. Drygt 200 kunder har rapporterats. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse för bordellmamman.

När vi ändå är inne på hala typer så lyckades jag inhandla ål när abstinensen slog till. I en lokal fiskaffär kostade djupfryst rensad ål 429 kr/kg. Jag nästan grät av lycka vid leveransen. Återfall någon månad sedan ledde till att jag kunde inhandla två anguilla anguilla i en annan förrättning, orensad djupfryst ål för cirka 250 kr. Stekt ål med rödbetor och äpple och en lille en innebar fest i lyan.

#Karö-restaurangen

Vad mer att rapportera? Som befarat skrotas den så kallade Kalle-båten som trafikerat rutten Ekenäs – Karön. Man skall nu upprätthålla den service som tidigare funnits, med en sen tidigare anskaffad aluminiumbåt som fungerat för transport av gods.. M/f Astrid som trafikerar Ronneby-ån har inte fungerat som man önskat men skall tydligen få tätare turer ut till Karön. Vid högvatten kommer hon inte under bron i Ronneby-hamn. Tät trafik krävs för att betjäna Restaurang Karö, badplatsen och stugbyn på den kulturplats som Karön är. Försök har också gjorts att trafikera St. Ekön, en populär gammal lotsplats strax syd om Gribshundens förlisningsplats. Gribshunden var Kung Hans av Danmarks skib och är cirka 530 år gammalt.

#Saxemara båtvarv ligger en halv sjömil från Gribshunden och varvet som varit utarrenderat till Nyströms Brygga & Varv AB har också förlist. Under hösten 2023 gick bolaget i konkurs. Blekinge Museum vill sälja varvet.

Ryd ligger visserligen inte i Blekinge men på gränsen. Här finns dock en gång så stor båtfabrik som brottats med ekonomiska svårigheter. Nu har företaget räddats av norska Cormate som tillverkar båtar av det exklusiva slaget. https://www.cormate.com

#Hamel Sails flyttar sitt segelloft någon kilometer från Vägga till Österport, dvs östra infarten till Karlshamn.

Den stora händelsen i Blekinges farvatten var färjeolyckan en tidig söndagsmorgon den 29 oktober, när TT-linjens färja Marco Polo på linjen Trelleborg-Karlshamn – Klaipeda gick på grund, inte mindre än tre gånger på sin färd in mot Karlshamn. Först på Laxören ost Hörvik, sedan 3 sjömil norr ut i Pukaviksbukten. Från detta senare grund drev hon av och fastnade återigen på ett nytt grund. Fartyget som tidigare gått som kryssningsfartyg trafikerade linjen Trelleborg-Karlshamn-Klaipeda. Efter massiva oljeutsläpp, 100 -150 kubikmeter olja, där en betydande del sjunkit och drivit iväg med strömmarna och som saknas ännu i denna dag. Vackra delar av Listerlandet norr om Hörvik drabbades svårt av oljeutsläppet. Skador på fiskar, fåglar, sälar och natur blev omfattande, men ingen människa kom till skada. Endast ett fåtal fåglar har kunnat räddas uppger ”Katastrofhjälp fåglar och vilt” till P4 Blekinge. På torsdagen den 2 november drogs färjan flott och bogserades in till Stilleryds-hamnen. Varför man inte tömde tankarna på olja när fartyget låg på grundet finns det många förklaringar från ansvariga. Hårt väder och risk för att fartyget skulle kantra är några som anges.

En hög tjänsteman med stort ansvar vid Länsstyrelsen uttalar sig om olyckan för Radio Blekinge: ”Inte vad man kunnat föreställa sig.” Av hänsyn till mannen ifråga utelämnar jag hans namn men kan berätta följande: Den 21 juli 2003 går m/f Lisbeth på grund i Sölvesborgsviken, den 12 juni år 2007 går m/f Bewa som har en löa på 80 m upp på samma grund, Laxgrund/Laxören, som Marco Polo och som tur var gick hon på ”lätten”, den 25/11 år 2013 går Fri Wave lastad med kalksten på grund utanför Torsö med kurs rakt mot land inte långt från Björkudden. Hon var på resa från Frankrike till Sölvesborg. Uppräkningen kan fortsätt med bland andra ryska båtar som grundstött vid Stenshuvud och Kivik.

Norskägda Fri Wawe nästan framme V. Torsö

Tvisterna på sjöräddningsstationen Hörvik hade precis bilagts när fartygsolyckan inträffade. Stationen hade varit stängd sedan maj månad. Tre duktiga sjöräddare fick lämna stationen efter konflikten med den centrala ledningen i Göteborg. Fartygsolyckan innebar en stor samordnad operation med Kustbevakning och sjöräddningsstationerna från Skillinge i söder till Kalmar i norr.

Hanöbukten omges av sjöräddningsstationer såsom Skillinge, Simrishamn, Åhus, Sölvesborg och Hörvik. Öster om Hanöbukten är Hasslö första station . Under perioden juni-augusti gjordes 19 sjö-räddningsinsatser i Blekinge län. Sjöfartsverket rapporterar för hela landet en kraftig minskning av antalet sjöräddningsärenden (20%) under år 2023.

I Hällevik förlorar man den trevliga butiken Matöppet. Konkurrensen från den stora livsmedels- butiken i Mjällby blev troligen för stor. Förhoppningsvis uppstår en sommarbutik i Hällevik.

Utbyggnadsplaner föreligger för södra delen av hamnen med fler platser för fritidsbåtar.

Vid inloppet till Hällevik har vi Björkenabben på vår babord-sida när vi anlöper ”Härliga Hällevik”. Här gick en större segelbåt på grund i juli år 2020. Bilder finns från ett tidigare blogginlägg. (Du har väl noterat att Du kan söka Dig bakåt i alla mina blogginlägg för uppdatering av vad som hänt.) Att det inte händer så mycket i Blekinge när det offentliga är inblandat är vraket från denna grundstötning ett bevis på. Delar av vraket finns nu utspritt uppe på Björkenabbens naturreservat.

Detta blogginlägg blev alldeles för långt. En orsak är att artikeln i Die Yacht (se förra blogg-inlägget”) fick ett enastående mottagande och stor del av min tid har använts till att tillfredsställa vetgiriga tyska kunder. Angenämt att göra affärer med detta folk som ofta har svenskklingande förnamn. Några svenska kunder har också förekommit i reskontran. En dam från södra Sverige ville köpa en födelsedagspresent och beställde båda delarna av mina skrifter. Tre dagar senare skrev hon:

Meddelande: ”Hej Thomas!
De häftena var så givande så jag skulle vilja beställa de båda två igen. ”

Sådant händer faktiskt ganska ofta. Kunden beställer först en del och två dagar senare kommer en tilläggsbeställning på del 2. Det stör mig lite eftersom 2 delar är billigare/del att skicka än 1+1.

Försöker också ge kunden lite mer än vad denne beställt. Januaribrevet jag fick för några veckor sedan från Stockholm löd sålunda:

Hej! Fint att få dina skrifter och allt extra material som du bifogade. Jag har nu läst dem från pärm till pärm med stort intresse. Det är fint att du infogar så mycket av kulturhistorien till seglings -och hamnbeskrivningarna. Det ger mervärde. Som besökare får man en djupare känsla för platserna. Jag har själv en Finngulf 33 och den motsvarar i storlek din Johanna så beskrivningar passar bra. Jag är Stockholmsbaserad men planerar att segla bland Blekingeskären i slutet av juli/början på augusti. Med vänlig hälsning, SH

Med tillönskan om en snar vårutrustning.

Thomas

Per Ekström 1844-1935 Vattenlandskap.

Final på sommaren i Blekinge skärgård.

Jag hörde varningssignal och träffades plötsligt bakifrån. En dam försökte uppenbarligen köra om mig.” Ur Skandiakoncernens skadeanmälningsregister

Adolf Nordling 1840-1888 Blekingefiskare på hemväg

Årets sommar lider mot sitt slut. Vi kan glädja oss åt att det är en lika fin bärsäsong som förra året. Förhoppningsvis kommer svampen också upp efter de täta regnskurar vi haft på senare tid. Många regnmoln har släppt sin väta ute i Hanöbukten men östra Blekinge har nog fått mer väta än vi här i väst har åtnjutit.

Den populäre konstnären # Jan Abramsson hittade en ny utställningslokal hos Bibis Skärgårdscafé på Hägnavägen 16, Tjurkö. Utställningen,”Där vågorna kluckar mot strand” stänger den 13 augusti. Öppettider:onsdag-torsdag 11-19 och fredag-söndag 11-21.

Passa även på att besöka # Skärgårdskrafts intressanta utställningar, granne med stenbrottet och den märkliga Båtkyrkogården på västra stranden. Lägg till i Herrgårdsviken. Se sid 38 i ”Natur- och gästhamnar/Gö-Kalmar.

Jag noterar att ICA-butikerna är många i Karlskrona skärgård. Ica Nära på Drottningskär/Aspö, Sturkö-hallen på Sturkö och Torhallen i Torhamn är utmärkta bunkringsplatser. Dessutom är man postutlämnings-, apotek- och systembolagsombud. Hamnkrogen i Torhamn ,Café Måsen, har numera också fullständiga rättigheter för den som är törstig.

I Sandhamns populära hamn har stora satsningar gjorts av# Sandhamn Marine och där finns också en restaurang som utvecklats väl, se https://www.sailinn.se

Det är promenadavstånd mellan Torhamn och Sandhamn. Den senare hamnen är mer skyddad för sydväst-västvind. Vid Tor-hallen som man passerar finns en pizzeria.

Torhamns kyrka. Altartavla målad av Blekingesonen Gunnar Torhamn.

En utländsk segelbåt gick för någon månad sedan på grund vid insegling till Sandhamn. Ensamseglaren med hund tog det radikala beslutet att överge båten och med hjälp av jollen ta sig iland för vidare färd med kollektiv-trafiken. Detta skapade ett stort pådrag inom sjöräddning och kustbevakning då man inte visste vad som hänt med besättning. Det är märkligt nog inte straffbart att agera på detta sätt dvs inte rapportera skadeläget. Den strandade båten som inte bärgats under lång tid har vållat stor oro bland senare till Sandhamn anlöpande gäster.

Foto: Sjöräddningssällskapet (från webben)

Det bör också nämnas att Hasslö har en Coop-butik och att Kristianopels Lanthandel är återuppstånden. Båda platserna tillhör ju Karlskrona kommun.

Kristianopels bygata

Nu till jakt och fiske. Myndigheterna i form av Länsstyrelsen i Blekinge tillåter numer skyddsjakt på den kraftigt ökade skarvstammen (26.000 fåglar). Nu är det inte bara ”skottpengar” på ålfiskande stats-sekreterare utan för varje skjuten skarv kunde man få upp till 50 kr i ersättning. Sveriges organiserade fiskeguider, ”SOF”, Sveriges Yrkesfiskare och privatpersoner har bidragit med pengar. SOF sägs ha ett swish-nummer som man kan skänka pengar till, men går man in på deras hemsida så finns där inget swish-nummer och dessutom får man veta att pengarna är slut, så nu pausar man utbetalningarna. Sedan start 1 augusti 2022 har man till Blekinge betalat ut för nästan 1500 skjutna fåglar. Totalt i riket drygt 8300 fåglar. Skarven tar mer fisk än det lokala fisket. Att skarven inte tar min favorit ålen kan jag med bestämdhet dementera. Jag har med egna ögon sett fågeln komma upp från havsbotten med ål i näbben.

Flyttar vi oss västvart från Karlskrona och seglar mot skorstenarna på Unipers oljekraftverk i Karlshamn (numera ägt av tyska staten) lär vi komma fram till den härliga ön #Tärnö. Här är striden om Karlshamns kommun lågpris-försäljning nu avgjord i förvaltningsdomstolarna. Försäljningen får godkänt och andra spekulanters överklagande underkänns.

Båt vid SXK-boj. Foto: Jan Ursten

Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets har nu lagt ut ytterligare en boj vid Tärnö, ganska nära den tidigare bojen vid den fria gästbryggan i öster.

Vid nordspetsen av Bockö och på västsidan har Karlshamns kommun lagt ut en flytbrygga i rät vinkel mot berget. Här är gott vattendjup men en inte så trevligt plats att ligga vid när västvind råder. Gott vattendjup råder på ost-sidan av berget men det kanske är lite svårt att förtöja. Vill minnas att där inte finns några fasta bergskilar utan egna måste användas om man nu hittar någon lämplig spricka i berget. En del varnar för stenig botten på ostsidan varför ankare kan fastna.

Bockö norra ostsida.

Även på Fölsö har ytterligare en flytbrygga placerats (nordost-sidan). Det finns som bekant sedan gammalt en på sydostspetsen.

Fölsö nordostsida

Sjöräddningsstationen i Hörvik har stängts tills vidare. Inre konflikter sägs vara anledningen men skrivbordsbyråkraterna centralt är nog inte helt oskyldiga. Dessutom stänger man den rikstäckande terminal och depå som man byggde upp för några år sedan.

Avslutningsvis så kom Europas största båttidning (betalande prenumeranter) ut med en artikel om Blekinge och undertecknad i maj månad. Journalisten Ursula Meer har i stort sett gjort ett bra jobb. Att jag fick en dotter till i artikeln, förutom de jag redan känner till, ligger inom felmarginalen. Det kan dyka upp någon okänd vid bouppteckningen. Sådant har hänt i de bästa familjer. Klart att mina arvingar blev oroliga

Här får Du länken till artikeln. Jag hoppas Du kan använda några av översättningsfunktionerna som finns på internet. Google Translate eller Simple Translate

https://www.yacht.de/special/menschen/portraet-unbekanntes-revier-schwede-schreibt-handbuch-ueber-blekinge-schaeren/?fbclid=IwAR0hmBnn91oDuyetc-BSuqiVCDnHsflQijZpcAsG9g1pdFOoJb4srkBw9Ow

Vi ses kanske på Trad-jazzen i Hällevik (10-13 aug) eller på Karlshamn Boat Show i Vägga (18-20 augusti). Några segelbåtar lär vi inte finna på den senare utställningen. Se program på https://karlshamnboatshow.se/program/ och https://jazzen.nu/spelschema/

Sommarsolstånd i Blekinge skärgård.

Bild från webben

Sommarsolståndet råder snart över Sverige och Stonehenge (21 juni). Att döma av mer eller mindre kvalificerade opinionsundersökningar tycks en hel del svenskar lida av självskadebeteende.

Mord, våldtäkter, skjutningar, kravaller, märkliga hovrättsdomar, korruption och 30.000 gängkriminella tycks inte störa medborgarna i deras politiska sympatiyttringar.

Bland allt elände som drabbar oss finns sådant som kommer oss riktigt nära.

Blekingekretsen av Svenska Kryssarklubben har förlorat en mycket kompetent medarbetare ,Ingela Möller, gick hastigt bort i sömnen den 18 april. Hon skulle

Foto: Gerd Elmerfjord

ha fyllt 80 år den 23 juli. Hon var under många år en eminent redaktör för Blekingekretsens tidning Kretsaktuellt. Vårt samarbete bestod i att hon med jämna mellanrum ”jagade” mig för att jag skulle bidra med diverse opus om Blekinge skärgård. Något som naturligtvis bidrog till att öka efterfrågan för mina skrifter.

Bara några veckor innan Ingelas bortgång hjälpte hon mig med redaktionella problem. Det kommer att bli svårt för Blekingekretsen att hitta en lika kompetent redaktör.

När vi är inne på människor som lämnat oss bör en nestor inom Svenska Sjöräddningssällskapet nämnas. Anders Jönsson ,född 1949, gick bort den 16 maj 2023. Han har betytt mycket för SSRS på riksnivå och stationerna i Sölvesborg och Hörvik. Även hans bortgång blev hastig. Min kontakt med Anders bestod endast i vad jag kunnat läsa i lokalpressen. Han startade ett lokalt parti, SOL-partiet, i Sölvesborg där han var aktiv intill sin död.

Det finns ett hav som ingen ser. Det finns en grav där ingen dör.Det finns en sol som ej går ner. Det finns en strand i varje själ. Sv. Text Bo Setterlind

Under våren har en ettrig ”sjuveckors-ostan” blåst över Blekinges skärgård. Vårutrustningen har dock vissa dagar gynnats av solsken. Själv föll jag när jag polerade skönheten och skadade vrist och vad. Det tog minst tre veckor innan jag återfick rörligheten men sambastegen och övrig balans är inte vad de har varit. Tack vare hjälpsamma seglar-vänner ligger s/y Johanna nu i sitt rätta element.

Vilka nyheter finns att beakta inför sommarens färder längs Blekinge-kusten. Låt sydvästen föra oss från Sölvesborg mot Kalmar.

I Ask och Emblas stad höll gästhamnskajen vid Fyra Årstiders Park på att falla samman men den är nu restaurerad.

Professor Stig Blomberg är konstnären.

I Hällevik kämpar den trevliga välsorterade matbutiken (Nya Matöppet) i motvind med höga elpriser m.m. men är troligen öppen i sommar. Planer finns på att göra om butiken till en så kallad hybridbutik vissa tider på dygnet. Sådan har funnits i Nogersund och Hörvik som jag berättat om tidigare men de har gått i konkurs. Trad-jazzfestivalen i Hällevik går av stapeln den 10-13 augusti.

Blekinges mest populära och bästa hamnkapten – Lotta Olofsson

Hanö är det full rulle som vanligt och förhoppningsvis hinner man installera Wifi under sommaren. Man har haft vissa igångkörningsproblem med detta. Till midsommar närmar man sig nog besöksantalet 1000 båtar hittills i år. Populära Lotta Olofsson får göra skäl för sin lön.

I Karlshamns innerhamn ökar antalet mat- och glassvagnar flerfaldigt och viss förnyelse av kajerna har gjorts. Namngivning till Sommargatan har visst skett. Som gästhamn är den gamla fiskehamnen i Vägga dock ännu mer populär. Även Svanevik lockar när sydvästen ligger på. Tre till fyra restauranger finns nu i Vägga-området, den senaste öppnades i år i den gamla isfabriken.

I Hällaryds skärgård har stora förändringar skett på Tärnö efter Karlshamns kommun försäljning av fastigheter på Tärnö. Restaurangen ”Franks kabyss” fick inte bygga trädäck inne i Kåsakroken och fick begränsningar i sitt öppethållande. Från midsommar till augusti medges öppethållande 15 ggr under fredagar och lördagar samt onsdag v.30. Glasskiosken ,Stinas glasscafé, har inga begränsningar och Laxboden som drivs av annan entreprenör finns kvar. Destination Tärnö har mer information.

I Matvik har gästbryggan fått tillgång till el och den flytande glass och kaffekiosken ökar i popularitet. Vissa dagar förekommer så kallade foodtrucks samt musikunderhållning.

Dragsö, ön som ingår i Eriksberg Vilt och Natur, är fortfarande stängd sedan år 2019, då Blekingesonen och ägaren till Mellby Gård drabbades av ”guldsot”. Ön hade i många år under två sommarmånader varit tillgänglig för allmänheten, men med stöd av Länsstyrelsen i Blekinge låstes grindarna. Pinsamt att Blekinges mest spännande ö utan rimliga skäl har tillträdesförbud.

Björkskogen på Dragsö

Tjärö är välkänt och enastående populärt samt sköts väl. Bryggan som en del kallar ”Daga-bryggan”, andra kallar den ”Seglarbryggan”, har återigen restaurerats och är inte längre avgiftsfri. Här finns både el-ström och vatten. Bryggan ligger på babordssidan när Du anlöper den stora gästhamnen. Bilden nedan är tagen vid förra reparationen.

En större solcellsanläggning har placerats på ängen bakom ”Margaretas lada”. Läs mer på www.tjaro.com för mer information

Restaurangen på Karö kommer att vara öppen i sommar. ONSDAGAR – LÖRDAGAR
Onsdag kl 11-15Torsdag kl 11-20Fredag kl 11-22 Lördag kl 11-22

SERVERING
Onsdag – fredag Lunchservering kl 11.00 – 15.00 Torsdag – lördag Bistromeny från kl 15.00
Krögaren Marcus Paci driver redan restaurang Gårdskocken i Kristianstad. Lärare på kockutbildning ingår också i hans CV.

Tankstationen vid Ekenäs säljer både diesel och bensin från den 19 juni till 20 augusti. Villa Vassen är öppet som vanligt.

Att det blivit fiske- och ankringsförbud syd om Bollöarna på grund av explosionsrisk från odetonerad ammunition är väl knappast något som begränsar ett normalt båtliv. Vem ankrar syd om Bollöarna?

Tallebryggan kallas numera för Karlskrona Marina. Restaurang Sjörök som ligger 25 meter från gästhamnen har bytt ägare och Tarek Attia kommer att driva restaurang Italiano med som namnet avslöjar italiensk profil.

Kvarnmagasinet i Sturkö kvarn med tillhörande café har varit ett populärt besöksmål när Blekingekonstnären Jan Aronson haft sina årliga konstutställningar. Nu stänger caféet och Jan måste hitta ny plats för sina utställningar.

Kristianopel har fått tillbaka sin Handelsbod. Hamnen är en av Blekinges mest välbesökta.

I Kalmar har man veckan före midsommar hittat ett hundratal döda skrattmåsar i Slottsfjärden. Man misstänker fågelinfluensa som kan smitta husdjur men knappast människor. Här i slottsfjärden finns nu några gästplatser, dock med begränsat vattendjup runt 2 m max. Skiftningar i vattenstånd kan vara betydande så det gäller att vara försiktig.

Bilden har jag köpt av Lilla Fruntimret alias Gunilla Dahlgren. En riktigt skön sommar tillönskas!

Ålfisket i Blekinge skärgård politiskt hett.

“Steget efter” heter satirikern.

Trots alla skjutningar som skett i Stockholm så är det en delikatess som står i centrum av samhällsdebatten. Jag har som politisk intresserad uppskattat duktiga politiska redaktörersom vågar lämna åsiktskorridoren och politiskt korrekta ståndpunkter. Bland Blekinges media hittar jag Stig-Björn Ljungren på Sydöstran, Anders Gustafsson och Emma Jaenson på BLT. Vidar Andersson på Folkbladet och Johan Hakelius på Fokus går sin egen väg liksom Ann Dahlberg på Expressen och Alice Tedorescu Måwe på Göteborgsposten.

En annan redaktör som jag ofta uppskattat är PM Nilsson på Dagens industri. Nu har densamme åkt fast för tjuvfiske av ål under tiden som han var politisk redaktör på DI. Från sin sommarbostad på Aspö hade han gett sig ut på jakt efter ålen i stark konkurrens med de otaliga skarvar som dominerar vår skärgård och som gärna tar ålen oavsett det fiskeförbud som råder, undantaget de tiotal licensfiskare som finns i Blekinge.

Tiden för tillåtet fiske har under senare år dessutom ständigt begränsats av byråkraterna i Brussel.

Havs och Vattenmyndighetens tjänstemän slog till mot ålälskaren och redaktören nekade först till att fiskeredskapen var hans och när polismyndigheten efter något år äntligen fick ärendet på bordet för beslut så vidhöll blekingesonen först sin oskuld men erkände efter någon dags eftertanke. Det är inte olagligt att som brottsmisstänkt ljuga för polisen, men om man just då tillträtt en tjänst som statssekreterare i Regeringskansliet så är det med fog sagt olämpligt.

En man som uppskattade ålen som delikatess.

Vattendelikatesser har varit nära att få andra toppolitiker på fall. Jag drar mig till minnes att vi hade en bistånds- och integrationsminister som bar det vackra namnet Jan-O Karlsson. Han bjöd år 2002 regeringskompisarna med fruar och lite annat löst folk på kräftskiva. Några av kollegorna som var kända för att inte spotta i glasen tyckte att det var olämpligt att skicka räkningen för kalaset (3800 kr) till Sveriges skattebetalare så handlingen kom till Expressen och Aftonbladets kännedom. Statsrådet som tillika suttit i ett revisionsutskott inom EU frikändes av åklagaren. Om det var för att hon hade den rätta partiboken är oklart.

Här följer lite fakta om ålen:

Ål. Anquilla Anquilla betyder liten orm.

Enligt gammal folktro:

Ålarna är daggmask som växt sig exta stora

Ålarna är vanskapta torskar

När hästar dricker faller tagelstrån ner i vattnet och dessa strån utvecklas till ålar.

Enligt folktron är ålablod giftigt och vid vandringen från Sargasso till Norden är den glasål när den kommer fram, blir sedan snabbt gulål . Söker sig upp i floderna där de växer i fyra – tio år för att bli könsmogen blankål. Enl. vetenskapen kan nervsystemet påverkas av ålblod och ge kramp i andningsorganen. Det är hon-ål som går i sötvatten och inga han-ålar sägs finnas norr om Oskarshamn. Ålen är ingen asätare och när vandringen är slut kallas den gulål. Glasål uppskattas av asiater då de tror den är bra för potensen.

Ålen är könslös som glasål, har ett enastående luktsinne, äter inget på väg till Sargassohavet, ligger i dvala under vintern. Sälen och skarven (ålakråkorna) är stora fiender men även hägrar och kråkor.

Ålen fångas i homma eller ryssja men även ålbottengarn, långrev, grimnät, och ålkupor används.

Ljustringen tilläts i Blekinge fram till år 1980 men förbjöds i övriga Sverige år 1954. Ålhottning/blindhuggning vintertid då ålen ligger i dvala är nu förbjuden.

Stickredskapet ”Narv” är ett träskaft med tre spetsiga järntenar, ”Harka” är ett träskaft med i änden vassa pinnar som en kam, ”Ljuster” eller som i Blekinge ”ålajärn” eller ”hottejärn” var tillåtet fram till år 1980.

Två ålahottare står och blind-hottar på isen när polis kommer och berättar att detta är förbjudet.

Hotta aul? Vi hottar inte aul! Vi lockrar opp bonnen!

Ålasoppa, Kokt ål med senapssås, rökt ål med äggröra, knaperstekt med potatismos och rödbetor och sist men inte minst luad ål som är ett slags mellanting mellan halstrad och rökt år eftersom den har stått inne i en vedeldad ugn. Den har skinnet kvar och detta skinn sägs också ha en uppiggande effekt på fortplantningslusten. Under rökning över alved i en sättugn får lågor slå upp och ålen blir på så sätt grillad.

Lua är skånska för låga. Anders Perssons stua står i ljusan lua

För att balansera ålens fett dricker man snaps ”itt och itt”, dvs lika många centiliter som man ätit ål i cm. Timjan anses av många som en lämplig krydda medan andra hävdar att bara salt får användas till stekt ål. Att ålen får ligga på en bädd av grovt salt före tillagning kallas för att mänga ålen. En skarpsås och eller rödbetor är lämpliga tillbehör.

Halmad ål mängas, peppras, bryns utan skorpmjöl, läggs på en bädd av råghalm, sätts in i en mycket varm ugn 2600. Det kan ta fyr i halmen som då släcks med vatten.

Ål får inte längre fiskas i Sverige utan dispens/licens (minimigräns fångad ål för licens 400 kg år 2007) medan övriga Europa fortsätter bland annat med glasål som är en delikatess i södra Europa. Fiskeriverket har utfärdat förbud och ett tiotal har fått dispens i Blekinge. År 1970 landades 1200 ton men endast 525 ton år 2005. År 2008 var fångsten 58 ton och endast 13 fiskare fanns. 75% kom att fångas på Lister.

Åldrätter – fångstplatser där hommorna fick sättas

Nedan följer några kommentarer på twitter om ”tjyvfisket” utanför Aspö.

Åhus

Vilket är värst? Att anlita en städfirma med svart arbetskraft utan arbets- och uppehållstillstånd när man är stats- och finansminister eller att olovligen fiska ål när man är tjänsteman i RK?

Olof Ehrenkrona på Twitter

Fyra skottlossningar varav ett mord. En sprängning. På ETT dygn i Stockholm. Nu behöver vi en nationell kraftsamling mot ålfiske.

Linda Du Rietz

(Troligen satir men många uppfattade det inte så)

Magdalena Andersson… du anställde ju själv en statssekreterare som varit involverad i It-skandalen på transportstyrelsen. Där vi släppte ut landets alla hemliga och känsliga system till allmänheten.

Ardalan Shekarabi – som tog SSU:s pengar till sin privata ordförandekampanj – kräver att PM Nilsson avgår för ålfisket. Shekarabi har dock inga problem med att C:s statsministerkandidat, Muharrem Demirok, har två domar för misshandel. Shekarabi tar hyckleriet till en ny nivå.

Michael Rask

Det roligaste vore ju om Ulf Kristersson bara: OK vi sparkar PM Nilsson på grund av ålarna istället blir han Generaldirektör för Försäkringskassan eller något liknande. Ni sossar vet bäst hur sånt funkar.

Artur Hulu

Vi ska få ordning på brotten, sa Ulf Kristersson och anställde en tjuvfiskare till statssekreterare. Och PM Nilsson gick ål in.

Helle Klein

Han skulle sagt att han kastade sten men inte siktade på ålen.

Maj-lis

(Refererar antagligen till Tingsrätten som frikände ett antal ligister som kastade sten under påskupproren 2022.) Min kommentar

Kommer PM Nilsson inleda veckan genom att bränna Ålevangeliet utanför Sportfiskarnas riksförbunds högkvarter?

@gustavvasakung1

Är det tillåtet att kalla PM Nilsson för ett ”ålahue”?

Chang Frick

Endast förbehållet etniska skåningar som skorrar på R:en. Stockholmare får hitta på ett eget uttryck.

Portvakten

Som Ni märker så har PM Nilsson många sympatisörer bland folket. Det är farligt att kasta sten när man sitter i glashus. Jag har censurerat en hel del inlägg som vänder sig mot de fåtal kritiker som förekommit i helgen. Fosterlandet har problem som är betydligt större än husbehovsfiske i Blekinges underbara skärgård.

Sommarminnen från Blekinge skärgård 2022.

Hur länge än månen är borta, kommer den en dag att skina igen.

Nigerianskt ordspråk

Tänk så länge vi fick glädjas åt sommaren. Den kom visserligen lite sent och vattnet var ovanligt kallt den mesta tiden. I gengäld slapp vi kraftig algblomning och sommaren varade långt in i oktober.

Våra kronjuveler Hällevik, Hanö, Tärnö, Tjärö, Karlskrona, Stenshamn och Kristianopel rapporterade stor tillströmning av turister. Karö och Utklippan rapporterade driftstörningar.

Den så kallade # ”Kalle-båten” som går mellan Ekenäs och Karö har besiktigats och visade sig vara i så dåligt skick att den kanske måste läggas upp för gott trots att det inte var så länge sedan den genomgick en restaurering på Saxemaravarvet. Både turister, krögare och stugvärld klagar över bristande transportmöjligheter till och från ön. M/f Astrid har delvis ersatt under den gångna sommaren, men den service som tidigare uppnåtts med Kallebåten var inte aktuell. #Restaurang Karö är i farozonen för nedläggning om inte kommunikationen förbättras. Borde inte vara så svårt att hitta ersättningsbåt, men att hitta någon som kan köra flytetyget till rimlig kostnad kan vara problematiskt. Visserligen finns det drygt en miljon som skulle kunna arbeta men som väljer att gå på bidrag………Ring Arbetsförmedlingen för hjälp.

“Kallebåten” förtöjd vid Karörestaurangen”

Ronneby/Kallinge har nu definitivt förlorat Sjöfartverkets bas för räddnings-helikopterverksamheten. Numera är basen Österlen Airport Everöd. Kanske inte direkt i närheten av den nord-sydgående fartygsleden i Östersjön. Återigen var det miljökrav som stoppade Kallingebasen på F17.

.

På #Utklippan har Statens Fastighetsverk tvistat med den entreprenör som tidigare drivit verksamhet på Södraskär. Vandrarhemmet var stängt under sommaren, förlikning träffades på hösten, ingen hamn-värd har heller funnits och elkabeln från fastlandet gick åter sönder i september. Hamnavgift har man kunnat betala via app, vilket vållat problem för många utländska båtar. Soptömning har fungerat, men några solceller på ön vill Riksantikvarieämbetet inte se på ön. Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets har drivit sedvanlig verksamhet på ön. En vecka som stugvärd på Utklippan till låg kostnad, kan verkligen rekommenderas. Pär Aronzon med e-post zatasail@gmail.com vet mer om detta.

Bland allt annat elände så är Dragsö vid Eriksbergs stränder fortfarande stängd. Mångmiljardären och Blekinge-sonen Rune Andersson har med stöd av politiker och tjänstemän som står med mössan i hand och bugar, inte öppnat de grindar som under många år i dryga två sommarmånader medgett tillträde till denna unika ö. Ett otal båtar från olika länder har under den gångna sommaren legat på svaj syd om ön utan att kunna göra ett besök på denna unika plats. Blekinge Arkipelags kommande dyra brolösning över sunden medför ingen tillgång till Dragsö-vyer. Det är vi, de utestängda skattebetalarna, som får stå för notan.

Dragsövy mot norr

Bygger man däremot i Guövik en ny bastu på samma plats som där det tidigare stått en bastu, så nekas man strandskyddsdispens av samma länsstyrelse, kommun och miljöförbund som tillät stängning av Dragsö. Dessutom drabbas man av bygg-sanktionsavgift. Svea Rikes lag är Svea Rikas lag!

Hanö nådde rekordsiffror i besöksantal med nästan 3.000 besökande båtar. Även här förekom smärre driftstörningar i form av strömavbrott under några dagar. Lotta och Lars-Inge servade reservaggregat med bränsle dygnet runt. Ny avloppsledning och internetkabel mellan ön och fastlandet är nu klar.

Blekinges landskapsfisk, torsken Gadus morhua, ökar i Öresund. Volymen torskyngel ligger på topp enligt forskarna. Någon har sagt att forskarna fiskar där fisken fanns, fiskare fiskar där fisken finns. Nu kanske jag får stryka detta uttalande ur citatboken.

Torskrevsförsöken norr om Hanö har i alla fall fått napp. Miljöorganisationen #Baltic Waters donerar 995.000 kronor till Hanö Torskrev. Några betongblock har ännu inte lagts ut norr om Malkvarn av Hampus Södergren och Hannes Kindberg, två av pionjärerna. Men till våren….?

Av all fisk som fiskas i Östersjön (92800 ton) blir 90% fiskmjöl som används som foder till laxodlingar, minkar och kycklinguppfödning.  Hönorna som lägger kravmärkta eko-ägg utfordras med fiskmjöl. Den nödvändiga aminosyran metionin kan annars produceras syntetiskt, men då skulle äggen inte längre räknas som ekologiska. Följden blir ännu mer press på våra sorgligt uttrålade hav. Industrifisket sägs kosta skattebetalarna 600 miljoner i form av subventioner och bidrag enligt en sida som varmt rekommenderas https://balticwaters2030.org/stoppa-industrifisket/

Den hvide gåben är namnet på fyren.

I härliga #Hällevik försöker en nystartad intresseförening ytterligare skärpa ortens attraktionskraft bland båtfolk och övriga turister. Livsmedelsbutiken har problem med lönsamheten på grund av elkostnader så det är osäkert om bunkringsmöjligheter kvarstår inför kommande sommar. Butiken som bytte ägare år 2020 när Jonas sålde gick i konkurs januari 2021, men nya ägare har tillträtt för att rädda servicen. Som de flesta andra företag brottas man med den politiska elitens misstag med effektskatter, kärnkrafts-stängningar, energiskatter och dessutom moms på skatterna som grädde på moset. Hoppas Mats Johansson och Hasse Larsson som tog över butiken för att rädda servicen i Hällevik lyckas klara av den av våra politiker framtvingade krisen.

Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.”

Percy Barnevik uttalade sig för några år sedan

#Ask och Embla av Stig Blomberg pryder Stortorget

Båtklubben i Hällevik har fått sin fina klubbstuga färdig. Ligger vid landfästet för den östra piren. Sölvesborg som är den kommun som Hällevik tillhör drabbades av politisk turbulens efter valet. Visserligen ökade antalet SD-väljare med nästan 35%. SD gick från 29% till 38,9% av rösterna, men vad hjälpte det när ”det nya arbetarpartiet”, som moderaterna vill kalla sig, kröp i säng med ”det gamla arbetarpartiet”, socialdemokraterna. Hur många ”Mjällbymopeder”, så kallades Mercedesbilarna i min ungdom, som hamnade i diket på grund av ren upphetsning hos föraren när nyheten publicerades, därom tvistar forskningen. Den senaste ”minkabonnen” jag träffade, (ja, han presenterade sig så) körde en BMV SUV i600.000 kronorsklassen så det är väl andra tider nu.

När två elefanter bråkar, då skadas gräset.”

#Tärnö hade också rekord i besöksantal under sommaren som gick. Färjorna från Karlshamn och Matvik var fullbelagda soliga julidagar. Där finns nu två ”restauranger” varav den ena (Franks krog) inte hade alkoholtillstånd under den gångna sommaren. Karlshamns kommun slumpade bort flera fastigheter till en privatperson men gästbryggan i öster är fortfarande avgiftsfri. Dock är bryggan vid det s.k. Salthuset och Skolbryggan inne i Kåsakroken privatiserade.

Garnbrisslehallarna på Tärnös ostsida

Svenska Kryssarklubben planerar att dubblera bojen 100 meter nordväst den fria gästbryggan.

Inne i Vägga fiskehamn har ansökan om bygglov för omändring av det så kallade ”ishuset” till restaurang inlämnats. Det kommer då att finnas 4 restauranger inom 250 meters omkrets. Arken Marins butik är stängd, men Bengt servar med full kraft båtar från när och fjärran när elektroniken strular ombord. Hela Blekinge och ännu längre bort betjänas av den populäre teknikern.

Vägga fiskehamn och Svaneviks fritidsbåthamn Foto från webben.

Karlshamns Innerhamn kunde bli en populär tilläggsplats för turistande fritidsbåtar, om man med hammarband m.m. möjliggjorde långsides kajförtöjning. Detta har jag nämnt i tidigare inlägg. Lär av Stenshamn i Östra skärgården som lyckats väl med att utnyttja sin långa hamnpir. Nu skall kommunen som tidigare nämnts ”försköna” östra kajen med fler serveringar, försäljningsställen, blommor, bänkar och grönytor samt diverse illuminationer.

Senaste avgiftshöjningen i Karlshamns fritidshamnar var kraftig och nu talar man om höjningar på 17%. (Båtklubbar med ungdomsverksamhet kan få rabatt).

Var det därför det ledande partiet (S) tappade 27 % av sina tidigare väljare? Man föll från 34,4% till 25,07% av väljarunderlaget. Privatiseringarna av uppläggningsplatserna i Karlshamn och Matvik samt ”Tärnöaffären” har säkert haft en viss påverkan, för att inte tala om Östra Piren-projektet.

Sjörök i Hällaryds inre skärgård. Foto Gunnar Paulsson

Karlshamnsverket/Kölöverket har socialiserats av den tyska S-ledda regeringen genom köp av Uniper. Finska Fortum är inte längre delägare i Uniper. Kraftverket har varit i bruk mer än någonsin under sommar och höst.

Inom synhåll från Kölöverket ligger Stilleryds-hamnen som ständigt växer. I slutet av september fick jag möjlighet att besöka en av DFDS (Det Förenede Dampskibs-Selskab) två nya färjor som trafikerar linjen Karlshamn – Klaipeda. # Luna Seaways var en imponerade Ro/pax färja med sina 11 däck där fraktkapaciteten var 4500 lastmeter eller omräknat till 20-fots containers – 7500 st, på 4 däck. Hon hade en längd över allt på 230 meter och en bredd på 32 meter. Hon har en gångfart på cirka 20 knop men kan toppa 23 knop vid behov.

Ro/pax Luna Seaways Foto från webben

Jag som för många år sedan hade nöjet att besöka Svenska Lloyds M/S Patricia, på inbjudan av maskinchefen Folke Johansson, när hon nyss lämnat stapelbädden på Lindholmsvarvet i Göteborg (1967) är inte rätt man att recensera Luna och Aura Seaways. Det känns lite orättvist. Vi var två fattiga studenter från Handels som imponerades väldeliga av Astrid Sampe´s smakfulla inredning av det vita skeppet som skulle komma att segla på traden Southampton-Bilbao. Konstverk, möblemang och färgsättning ombord avsatte minnen för livet.

Märkligt nog skulle kurskamraten, Oddbjörn, ett antal år senare bli VD för konkurrenten Tor Line som sedan skulle komma att köpas upp av DFDS. M/S Patricia fick ett rikt liv och seglade på många vatten över hela världen under många namn. I mitten av 1990-talet ägdes hon av Stena-koncernen och seglade åren 1995-1997 mellan Karlskrona och Gdynia. Hon är nu upphuggen.

På youtube finns följande lilla video om Luna:

De 250 hytterna ombord Luna som kan härbärgera 690 personer verkade ovanligt rymliga och man sover väl mest på den 13 timmar långa färden mellan Karlshamn och Klaipeda. Hon eller systerfartyget Aura avgår Karlshamn på kvällskvisten för den 13 timmar långa resan och ligger i Litauen (Klaipeda) cirka 12 timmar, innan hon återvänder på västlig kurs mot Karlshamn som anlöps nästa morgon runt niosnåret.

I Blekinge-kommunen som ingår i världsarvslistan (Karlskrona) förfaller visserligen kajerna centralt, så och på Tjurkö och Kristianopel men inne i ”Staun” har man fått ett unikt sjömärke. Det danska kabelföretaget NKT har investerat i ytterligare ett kabeltorn som är 155 meter högt torn. Det tredje högsta tornet i Sverige! NKT Lighthouse används när man isolerar kabeln vilket sker bäst när den hänger vertikalt, därför de höga tornen.

Karlskrona kommun arbetar återigen med en ny skärgårdsplan för att förbättra servicen för båtägare, båtturister och småföretag. Kommunens intresse för att stödja utgivning av ”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö-Kalmar” har varit noll men nu skall gästhamnsvärdar utbildas och Hydrographica skall få stöd enligt utrednings-förslaget. Besöksenheten skall få ansvar för gästhamnarna, fler uppläggningsplatser, bättre skötsel på skärgårdsöarna av sopor, toaletter och förtöjningsöglor. Kanske också en skärgårdsstiftelse kan bli lösningen enligt tankarna i utredningen. Allt enligt BLT. Den enda kommunala tjänsteman som ”ställt upp” för mig under årens lopp har varit Malin Hagberg-Andersson på turistbyrån som hjälpte mig med en länk till denna hemsida. Hennes chef tog ganska snart bort länken. Malin är numera kryssningsansvarig på Visit Karlskrona. Minst 25 stora kryssningsfartyg väntas anlöpa Karlskrona i år. Tryggt att veta att en kompetent kraft jobbar med detta och kanske är den nye inkommande turistchefen (Pär Israelsson) från Kalmar mer intresserad av att marknadsföra Blekinge skärgård än företrädaren på posten var. Delen Gö-Kalmar har dock sålts i ett betydande antal i Sverige, Danmark och Tyskland.

Under tiden byråkratins kvarnar maler, kan kommunen glädja sig åt att Vindhaga ställplats på Hasslö röstats fram som Sveriges bästa ställplats. Det är tidningen Husbil & Husvagns läsare som tycker så. Förr om åren har ställplatserna på Senoren/Möcklöbron och Nogersund legat i topp av andra bedömare.

Högasand norr om Kristianopel

På vägen upp i ”dieseldiket” Kalmarsund lyser Kristianopels vita kyrka som en större fyrbåk. Sommaridyllen riskerar nu att mista sin lanthandel. Eva som drivit handels-boden i 17 år tänker sluta och handelsboden är till salu.

Även den anrika gästgivargården med anor från 1714 ligger också ute till försäljning för dryga 5 miljoner kronor.

Några kilometer norr om samhället ligger en ganska unik plats, Högasand, ett naturreservat med unika inlands-sandyner och sandtallskog. En omfattande vandalisering har under hösten skett med framfart av diverse fordon. Platsen är värd ett besök och har Du cyklat hit så kan Du väl även besöka Brömsebro. En historisk plats några kilometer längre norrut. Själva bron och det som finns kvar av fästningen låter Dig ana historiens vingslag. Freden i Brömsebro 1645

Åter till havs och söderut med båten så seglar vi in vid Långören. Här bor Professor em. Björn E. Berglund som är huvudförfattare till #Årets hembygdsbok år 2022: Östra skärgården i Blekinge – Natur- och kultur under 4000 år.

Bland 1300 andra hembygdsföreningar vann Östra Blekinges hembygdsförening första pris.

#Breda Bröst Långören

Jag uppskattar både Långören och den sympatiske professorn. En kund från västkusten blev så förtjust över den gamla lotsplatsen att han ville jag skulle skicka en större mängd av mina skrifter till Danmark. Portot var dyrt redan då och nu har danskarna i Post Nord lockat svenskarna ytterligare en gång att återigen höja portot. Nya priset är 15 kr. År 2016 betalade jag 7:- varav 1.40 kr var moms som åter-betalades till firman, Nu ingår inte längre någon moms i beloppet.

Seglat in i den sista hamnen har under hösten bland många andra Jurgen Lagerblad Karlshamn (85 år), Anders Konow Ronneby (86 år), Arne ”Aron” Aronzon Karlskrona (93 år) och Evert Karlsson Kalvö Karlshamn (92 år). Anders och Aron gjorde stora insatser för Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets. Evert var en trevlig granne för mig som bryggseglare i Matvik, alltid med glimten i ögat och ett vänligt ord när han kom iland för att hämta posten eller uträtta andra ärenden.

Jurgen Lagerblad förekom flitigt på kappseglingsbanorna under 1970-80 tal. Båtens namn vid den tiden, Zeppelina, var en Ballad.

Vinden mojnar, havet tystnar. Skönt är att vila i evig stiltje.

Avslutningsvis måste jag nämna att antalet seglare i Matvik minskar (inte värt att skriva ”sjunker”). Jag lyckades inte få ihop tillräckligt antal båtar för att anlita en större mobilkran, när vi skulle torrsätta våra båtar. ”Vi tar en lastbil med kran” bestämde mina kompetenta seglarkamrater. Jag har alltid tyckt att det sett farligt ut, när andra båtägare utnyttjat en stor lastbil för sjö- och torrsättning, så min oro var stor i veckor. ”Don´t worry, be happy” var andemeningen i det som mina seglarvänner yttrade.

Foto: Gunnar Paulsson

Jag kan berätta att någon lugnare torrsättning har jag aldrig varit med om. Masten lyftes rakt upp och lades på bockarna utan missöde. ”Skönheten” själv, placerades lugnt och stilla på flaket och hydrauliska stöttor säkrade henne för lugn körning till hennes uppläggningsplats. Inget ”gatlopp” med långa linor som styr en båt 3-4 m. upp i luften. Föraren av lastbilen styr sin kran med fjärrkontroll från en plats nära båten och har därför full kontroll över vad som sker vid upptag och senare placering i vaggan. Kranföraren kan ge kloka råd som hörs, till folket som omger flytetyget.

“Luckebasen” Foto. Gunnar Paulsson

Våra f.d. båtgrannar Åke och Rosita Wihlborg överraskade oss alla sedan med kaffe och superb äppelkaka och avslutade därmed en lyckosam ny erfarenhet av båtlivet.

Nu väntar vi bara på att bokskogens löv skall slå ut och avslutar därför med ett konstverk av Karlshamnskonstnären Per Serre, representerad på Liljevalchs Vårsalonger under flera år. Årets salong öppnar 24 februari.

Per Serre Karlshamn: Höst i bokskogen

Gott och blandat från Blekinge arkipelag.

Jag beklagar att jag inte lyckats få de bilder på den plats där de
passar bäst.


Sommaren övergår så sakteliga i efterår, som dansken säger.  En frisk något sval nordostan blåser utanför min kajuta. I Karlshamn söker sig röken från oljekraftverket ner mot Listerlandet. Kraftverket har varit igång mer än någonsin under sommaren, på grund av våra förtroendevaldas kompetensbrist.

Själv gjorde jag i mitten på augusti en dagstur med bilen till Listerlandet. Målet var #tradjazzfestivalen i härliga Hällevik.
Jag hade kunnat ta båten om vind hade funnits. Pukaviksbukten och Hanösund låg i bleke denna soliga lördag. Färre båtar än brukligt i hamnen, så ock publik och musikanter på landbacken. Kanske var folket i Sölvesborg och lyssnade på bygdens store son som sommartalade där.

Själv fick jag en härlig upplevelse bland nya och gamla kunder. De gamla kunderna övertalade sina båtgrannar om mina skrifters förtjänsters. Ingen provision behövde utges till ombuden.En del vackra båtar och damer hade jag också nöjet att bese. Den cirka 15 meter långa motoryachten Sir James från år 1917 var lika vacker som besättningen. Yachten kommer att röra sig i våra farvatten om Martina bara hittar en båtplats till klenoden. Hon var glad över att kunna foga "Natur- och gästhamnar i Blekinge" till skeppsbiblioteket.


Att fyren vid Listers huvud heter ”Listers huvud” har fortfarande inte spridit sig bland tjänstemännen inom Sölvesborgs kommun, i alla fall inte bland de som
representerade i kommuntältet vid lunchtid under lördagen Trevliga gubbar i Hörvik som jag mötte några timmar senare bekräftade dock att så var fallet och 
sjökortet använder denna beteckning. Tydligen finns också en kontur som påminner om en näsa på den vackra platsen. Används av lokalbefolkningen vid 
navigation på sjön.

Livsmedelsbutiken i Hällevik har fått nya ägare efter den senaste konkursen. Den gav ett mycket gott intryck och har genomgått en större renovering.

Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets har båtmöte i Hällevik lördagen den 10 september. Föranmäl Dig till bertove.udden@icloud.com  så bjuder kretsen på 
hamnavgiften.

Söder om ”Huet” ligger Nogersund en fordom stor fiskehamn. Restaurang Skutan var välbesökt och den populära ställplatsen, så nära havet man kan komma, 
hade också många gäster.Den obemannade självbetjäningsbutiken som också finns på Hörvik besågs från utsidan. Den har som Du förstår ett mycket begränsat  sortiment. I ett land som sakta förfaller får naturligtvis inte en sådan innovation vara ifred utan har drabbats av förstörelse vid ett flertal tillfällen.

Visst hade jag hört om Fiskerian på Hörvik, hur populär och bra den var. Tillströmningen av gäster har varit stor, ofta med kö ut på hamnplan. Nu var det 
lite lugnare men jag imponerades av de många fiskrätterna, exponeringen av menyalternativen och de moderata priserna i ordets rätta betydelse. Nu är det stängt
för säsongen. 
Restaurang Kajutan , också på Hörvik, är lite mer av ”Fine dining” och var klart godkänd vid ett tidigare besök som jag tidigare gjort. Många gäster njöt av solen i väst, ute på trädäcket, några meter från hamnbassängen.

Den store livsmedelshandlaren åkte inte med sin båt till skärgården, varför han inte var intresserad av min offert. Han rekommenderade dock tre trevliga herrar
längre bort på kajen. Ett trevligt samtal utspann sig med dessa om än det ena och än det andra, även fyrnamnet vid Hallahåle reddes ut. Affärerna avslutades till allas belåtenhet.
Swish är bra och nu kunde jag nog tanka bilen full, minst två gånger de kommande månaderna.


Inte långt från Hörvik ligger Hanö som i år nästan når 3.000 betalande båtgäster. I år har den ambitiösa och mycket populära hamnmästaren Lotta Olofsson fått 
ytterligare en hjälpreda, förutom maken Lars-Inge. Assistenten har fyra ben, är tokig i att bada och heter Bosse. Ett verkligt litet kraftpaket.

I Hanösund har arbetet med  VA-ledningar och fiberdragning pågått hela sommaren. Nu håller man på att täcka ledningarna med sand och special-lera. Fram och tillbaka går det danska specialfartyget dygnet runt mellan Hanö och Nogersund. Vill man ta färjan från Nogersund till Hanö under högsäsong är det viktigt att man först köar för biljett innan man ställer sig i kö för att embarkera M/F Vitaskär.

I Karlshamn drog motorbåtsutställningen mycket folk. Den i Matvik byggda Blekingsekan var det vackraste flytetyget.

På Tjärö har en välbesökt musik- och konstfestival avhållits. En sjöfartsvarning till alla båtturister borde ha skickats ut. Musiken ljöd över hela skärgårdsområdet under två nätter. 

I Ronneby försöker de politiska genierna sakta strypa verksamheterna på Karön. Stugby och restaurang rapporterar problem för gästerna när nu inte den populära ”Kallebåten” längre är i trafik. M/f Astrid går mera sällan och hon har sina problem
med att passera  under bron i Ronnebyhamn på sin ordinarie turlista.

Svenska Sjöräddningssällskapet bygger upp en ny livräddningsstation inne i Karlskrona (Hattaholmen). Den för sjöräddning välbelägna anläggningen på Hasslö (Garpahamnen) får förhoppningsvis vara kvar.

I Karlskrona är antalet sökande till en ledig båtplats lika många som det finns lediga platser. Problemet är att de sökande inte är intresserade av de som är lediga.

Avslutningsvis en vacker bild från Dragsö/Eriksberg. Ön som år 2019 stängdes av ägaren Mellby Gård efter att ha varit tillgänglig under två månader sedan 1970-talet.
Länsstyrelsen i Blekinge, Karlshamns kommun och Blekinges båtorganisationer hade
inget att invända. Gissa vem som satt i panelen för att utveckla Bleking skärgård under båtmässan i Vägga? Det handlade mest om Blekinge och inte så mycket om skärgården berättar min sagesman.
M/Y Sir John
Hällevik
Butiksinnovation Nogersund
Restaurang Skutan Nogersund
Dragsö västsida
Bosse väntar på badvänner
Hamnmästare Lotta med assistent
Konstverk helt i plast. Donation från konstnären.

Nya sjöfartsnotiser från Blekinge skärgård

Det var mycket att lära sig, och ofta fick man hjälpa minnet på traven genom olika typer av ramsor och ordlekar: ”Vinden vänster väjer”, ”På ostpricken sitter osten i mitten” och liknande.

Ralph Esch (Berlinoperan) i Bruksviken

Sommaren går in i augustimånad efter en sommar som hittills bjudit på blandat väder men med många besökare i vår vackra skärgård. Julimånaden avslutades med anmärkningsvärt kalla nätter.

Under natten till den 29 juli uppmättes +9 grader efter en solig dag med svag sydost vridande mot ost. Havet har i slutet av juli varit icke badbart vilket lett till minskad algblomning.

Sölvesborg har nu gått med i biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Precis som i Karlskrona förfaller kajerna. Delar av gästhamnen är avstängd på grund av rasrisk. I Hällevik är butiken åter öppen men Restaurang Nyfiken nere i sydvästra hörnet av hamnen är nedlagd då fastigheten skall rivas för uppförandet av bostäder. Den populära #tradjazzfestivalen startar den 11 augusti och varar till och med den 14 augusti som jag tidigare berättat. Inga kontanter, bara festivalarmbands och inga tryckta programblad. Det är IT-lösningar som gäller.

På alltid välskötta #Hanö har inledningen av sommaren bjudit på både glädje och problem. Kabeldragning och kabelbrott har inträffat som ledde till någon dags strömavbrott men snart kan den engagerade och mycket aktiva hamnkaptenen,Lotta Olofsson, erbjuda sina gäster ett fungerande Wifi. Nytt för året är att man infört avgift vid dagbesök vilket naturligtvis inte fungerar så bra. Restaurangen #Fisky Business levde upp till sitt goda rykte. Jag intog en”Specialare” från menyn. Den bestod av stekt inlagd sill på en grovbröd-macka, snyggt garnerad med räkor och andra tillbehör. Rikligt och gott! Den förtjusande flickan från Lund, Vera, som stod för servisen förhöjde också måltids-upplevelsen.En trevlig pratstund med gamla kunder från Pukavik avslutade kvällen på restaurangens soldäck. En lång promenad tidigare på ön gjorde att jag med gott samvete kunde njuta av kväll och solnedgång över Listers huvud.

Allt för många dagar med frisk nordvästan drabbade ön i juli och då är det som det står i ”Natur- och gästhamnar i Blekinge” inte så trivsamt att ligga i hamn på Hanö. Lördagen den 30 juli rapporterades ett 70-tal båtar i hamnen.

Hanö hamn 29 juli. Foto: Gunnar Paulsson

Ett konstgjort rev för torsk byggs av spillbitar från betong nordost Hanö mot Malkvarn. Föreningen #Hanö Torskrevsförening står som projekt ansvarig tillsammans med Lunds Universitet och Simrishamns Marint centrum.

Malkvarn skymtar i fjärran.

Jag har på grund av god efterfrågan på mina skrifter ofta varit tvungen att bryggsegla av olika orsaker. Dels pga många beställningar som skall effektueras omgående. Mina kunder, särskilt tyskarna, är lika snabba med betalningarna. Dels har jag skaffat en ny dator. Det är som att byta ”käring”. Det tar lite tid att lära sig de nya egenheterna. En stor internetbokhandel hade inte fått leverans trots att jag visste att den överlämnats till så kallad självständig fraktförare. Det har fungerat klanderfritt i alla år, men att komma i kontakt med mottagaren per telefon var en näst intill hopplös uppgift som tog en hel förmiddag.

Andreas , tysk kund, crossing the Atlantic

Massor av blåbär i närliggande skog har också förhindrat seglationen.

#Visit Blekinge har gett ut en ganska bra broschyr om Hällaryds skärgård. Naturligtvis nämndes inte mina populära skrifter för den som ville ha mer information, däremot Ark 56 och Naturkartan. Jag får väl låta mig tröstas av mina kunders superlativer och att Europas största båttidning,#Die Yacht, tycker att mina skrifter är ”Umversichtbar” dvs oumbärliga. Visit Blekinge har fått en ny VD, Fredrik Jenfjord, som efterträder Ola Söderdahl. Han har erfarenhet från Öresundskonsortiet.

I Vägga blir det i augusti återigen båtutställning med en mängd mindre motorbåtar. Marinkompaniet som grundades av framlidne Båt-Göran är huvudarrangör.

Stygge Sture är tyvärr fortfarande deprimerad men jag såg honom le när vi läste detta på Twitter:Att köpa en elbil i tron av att man påverkar klimatet är lika begåvat som att stoppa en panerad torsk i akvariet

Väldigt mycket mineraler går det åt till att förse bilarna med batterier.

Hamnpaviljongen i Matvik har blivit ett populärt ställe att intaga glass, kaffe, bulle m.m. Även så förekommer det att en matvagn med fast food dyker upp. Stundom förekommer musikunderhållning i den havsnära miljön. Öppet till den 14 augusti. Troligen sedan bara under helger. Sympatiske Martin lånar ut kanoter till de som lovar att städa efter baddjävlarnas härjningar i vår skärgård. Båtägare inklusive de många kanotister som befar våra vatten är inte alltid de miljö-vänner som de utgör sig vara,

Flundrorna från Hällaryds skärgård är berömda bland fiskälskare sedan urminnes tider. Jag hade besök av dotter, svärson och barnbarn i en alltför stor segelbåt. Matilda blev sugen på fisk och genom kontakter kunde jag omgående tillhandahålla denna delikata plattfisk. Att steka inne i deras lyxbåt var inte att tänka på. Jag har en elplatta ombord på s/y Johanna, men att krydda,panera och steka på en brygga i frisk och byig västan ställde krav som jag trodde jag inte kunde uppfylla. Det blev så lyckat tack vare flundrornas kvalitet att till och med de kräsna barnbarnen uppskattade morfars kokkonst.

Sydost om Östra Bokö och i inloppet till Bruksviken har forskarna börjat odla musslor. Nästan 150 m. Långa anläggningar med röda bojar lyser upp skärgården. Dessa godsaker skall inte gå till oss utan till foder för fiskar och höns. Länsstyrelsen, Region Blekinge, Ark 56 och forskare roar sig.

Musselodling vid Käringberget

Glada är man inte heller på Karön i Ronneby över dessa projekt. Hundratals röda bojar förstör utsikten från Karön österut och mot Harön i väster.

En ny kompis har jag fått när jag utnyttjat Sv. Kryssarklubbens boj mellan Bockö och Ekö. Vid två tillfällen har detta ”odjur” bevakat min bojvistelse cirka 40 meter från båten.

Den av Eriksberg Vilt och Natur AB stängda ön Dragsö, en av #Blekinge skärgårds vackraste ö, skall få två hängbroar som grannar. Eftersom det är skattebetalarna som står för ”fiolerna” är det ett dyrt alternativ som valts för att binda ihop Alböleleden som utgår från Skarvik nord om Matvik och Kohagsleden som utgår från Guövik. Tillväxtverket bidrar enligt BLT med 4,5 miljoner men även Sparbanken Karlshamns kunder och Naturskyddsförening hjälper till att bygga dessa 350 långa broar. Gläd Dig Du lilla skara när Du passerar de låsta grindarna till Dragsö. Detta har Du varit med och finansierat.

Inträde till Dragsö är efter mer än 50 år däremot inte längre tillåtet. Tacka Länsstyrelsen, Karlshamns politiker,båtorganisationerna i Blekinge, Naturvårds-föreningen, Blekinge Arkipelag och Hällaryds skärgårdsförening som alla var tysta. ”Money talks”, ägaren är ju mångmiljardär och då gäller andra regler i konungariket. Gissa vem som har betalat staketet som stänger ute folket från Dragsö?

En ny bild från Dragsö västsida.

Jag kan också berätta att den brygga med tillhörande stora trappa som Länsstyrelsen och Karlshamns kommun byggde inne i Bruksviken har

haft anlöp av Blekingetrafiken med totalt cirka 5 passagerare/år de senaste tre åren. I år ser det ut att bli ett kraftigt lyft procentuellt sett. En större grupp på cirka 10 personer hade cyklat ut dit på Allböleleden. Om Du tror att Eriksberg betalat för detta projekt så tror Du fel.

I Ronnebyhamn har ett nytt företag köpt mark på den s.k Östra Piren. Stor båthall med nästan 900 kvm skall byggas för båtförvaring och service Även försäljning av båtar kommer att ske.

Vid Aspö Mad har nu m/f Södern nu konverterats till café. Nu kan denna tilläggsplats vid färjeläget nog strykas som tilläggsplats. Det stora Kustartillerimuseet i närheten av Djupvik hoppas på att nå

M/f Södern anlöper Långören i forna tider.

10-000 besökare i år. Hit söker sig gärna gamla ”skogsmatroser” för att återuppliva gamla minnen.

Förra året skrev jag om de sanitära olägenheterna på Inlängan. Tydligen har inget hänt att döma av en insändare i BLT. TC:n beskrivs som snuskig med fluglarver som krälar, inget papper och maskmjöl. Vill man vara positiv så har man tydligen tömt tunnan i alla fall.

Tråkigt slut men jag glädjer mig åt den stilla vik jag i denna stund disponerar alldeles allena. En söt liten tyska i kajak har cirkulerat runt min båt som ligger på svaj. Hon var nästan äldre kopia av nedanstående tös som blev ”årets bild” i en internationell tävling för några år sedan. Det var roligt att språka med N. Nu när detta skrivs råder total tystnad och viken är spegelblank. De första stjärnorna syns på himlavalvet.

Tamarin girl.

Må Ni få en skön augusti och ett gott följande efter-år som danskarna kallar hösten.

Sommarvärme i Blekinge skärgård

Regnby över Hanöbukten Foto Mattis Månsson Facebook

10000 kr i elräkning, 1500 för att tanka en småbil, jordbrukarkonkurserna haglar, matpriserna skenar, vi har cementbrist, gruvnäringen flyr, vägar krackelerar, samordningsnummer på vift, pass säljs svart, passkaos, Arlandakaos, 1700 skjutningar och snart 250 döda i gängkrig sedan 2017. Rån per 100.000 invånare 88 st , Finland 33 st, Danmark 29 st, Norge 17 st. Byråkratin sväller och andelen kommunikatörer har ökat 4 gånger snabbare än det totala antalet anställda i statliga myndigheter de senaste 15 åren.”I kommuner och landsting samt regioner finns cirka 3000 kommunikatörer.

Karlshamnskonstnären Lehån

Läget i konungariket Sverige är bedrövlig men opinionsundersökningar hyllar de ansvariga. Ingen journalist nämner det stora bortfallet som både #Novus och #SCB har i sina undersökningar. SCB hade i majmätningen ett bortfall på 53,7% men undersökningen presenteras ändå som seriös. Pk-media, statsvetare och undersökningsinstituten göder varandra.

Tänkvärd bild.

Ovanstående bild fick jag av en polsk kund som ville veta lite mer om Blekinge. Han kommer hit med en större 40-fotare till sommaren. Genom att ”smöra” för skärgårdsförfattaren fick Adam en del tips och löfte om att få köpa lite gamla sjökort över svenska kusten.

Den tyske journalisten som inte kunde få hjälp med sin motor i marinmetropolen Karlskrona vill ändå återvända hit i sommar. Han önskar tips om lämpliga besöksmål. Han nådde inte Östra skärgården så #Utklippan, där förfallet börjar sprida sig, bör väl besökas. Ingen skärgårdsbåt dit, ingen restaurang, ingen gästhamnsvärd förutom# SXK Blekingekrets, bara en automat. Torr-klossetterna lär väl se ut som på en annan ö i närområdet som jag besökte förra sommaren.

Torhamns Udde mot Långören

#Torhamns fågelstation firade 60 år 2021 och nu kommer en bok om denna sevärda udde. Ett 20-tal författare med Ulf Lundgren i spetsen beskriver naturreservatets fornlämningar, flora, betesdjur och militära verksamhet.

Torhamns Udde bryggan. Inget vattendjup för att förtöja.

I Karlskrona kan jag väl visa det skandalomsusade #Blekinge museum, #Jarramas, världens minsta fullriggare, #Rosenbom och #Amiralitetskyrkan, den största träkyrkan i Sverige och Stortorget, norra Europas största, samt Sveriges längsta träbänk. Allt är visserligen ”fake news” men det kan vi väl tala tyst om.

Statens Fastighetsverk släpper serien ”Hemliga rum” där fyren God Natt kan besökas på video-länk.

#Marinmuseum får vi inte glömma.

I omedelbar närhet av det gamla fortet/fyren ligger Örlogshamnen. Ett av många så kallade ”skyddsobjekt” runt Karlskrona. Dryga böter väntar den som besöker Hajvar, Trashhallarna, Kungsholmen eller försöker paddla genom Örlogshamnen.

Roligare är då att restaurangen på #Karö åter öppnar. Mellan den 1 juni och 31 augusti har man öppet 2 dagar i veckan på försök. Nu skall den drivas av samme krögare som lyckats så väl med krogen Sjöboden i Garpahamnen på Hasslö, Niclas Lundberg. De politiska genierna i Ronneby ställer in turerna med den så kallade ”Kalle-båten”, vilket försvårar tillgängligheten till Karö. En större namninsamling omfattande 1000 protestanter hjälpte inte. Nu skall folket åka med #m/f Astrid som utgår från Ronneby centrum. När det är högvatten kommer hon inte under den fasta bron i Ronnebyhamn och antalet är turer är mycket begränsat jämfört med Karöline. Astrid kommer inte att anlöpa Aspan och Harö. Två turer/dag mellan Ronneby hamn/Ronneby Marina och #Tjärö påbörjas den 27 juni. Det är Affärsverken AB som kör denna linje för Blekingetrafiken.

M/f Astrid

Ronneby hamn genomgår en förvandling sedan handelstrafiken lagts ner. Nu talar man om Ronneby Marina och Östra Piren som blivit populär bland husbilsfolket. En ny entreprenör har arrenderat ett större område för marin verksamhet. Kajakstation, surf och flytbrygga planeras på denna blåsiga plats

Min illustratör #Gunilla Dahlgren (Lilla fruntimret) tillskrivs följande citat:

Det är dumt att bara sitta och vänta på den rätte när man kan ha så mycket skoj med de andra under tiden.

#Fler bilder av Gunilla i Natur-och gästhamnar i Blekinge.

Gö hamn uppskattas av många av mina läsare.. Så särskilt många gästplatser finns inte men nu har viss upprustning skett av kajer, hamninlopp och elförsörjning. Naturälskaren gillar platsen som är väl beskriven i Natur- och gästhamnar/Sölvesborg-Gö

Gö fiskehamn

I ett tidigare inlägg berättade jag om en större fritidsbåt som gick på grund. Skepparen började ”kröka” och var bra ”på lyset” när KBV kom. Promillehalten i blodet uppgick till 2,4. Blekinge Tingsrätt tyckte inte som skepparen, att båten var förtöjd, och utdömde dagsböter för grovt sjöfylleri. Nog värt att överklaga om advokaten är skicklig. Blekinge Tingsrätt avkunnar en del märkliga domar. Misshandlar man sin fru och dessutom skjuter henne i magen blir straffet bara 2 års fängelse.

Nu krävs behörighet för att framföra vattenskoter, detta djävulens påfund. Har Du förarbevis eller kustskepparintyg kan man ansöka om att få ett förarbevis för vattenskoter direkt. Gäller till och med april 2023.

På Matviksfjärden brukar förvuxna barn fara fram i mindre grupper, även om sommaren som gick innebar en viss minskning. Äntligen har flytbryggan vid inloppet till Matvikshamn fått elström. Här finns gästplatserna så nu behöver man inte 50 meter elsladd för att få kontakt med Karlshamns Energi.

Karlshamnsverket i september 2021

Idag, den 3 juni, körde #Fortum/Uniper åter Kölöverket trots den friska vinden. Kanske man kan räkna med lika fin aktieutdelning nästa år som i år. En dryg Euro/aktie och ingen 35% källskatt. Nordea- och Stora Enso drabbas dock, då de är registrerade i Stockholm men Finlands skatteverk betalar tillbaka skatten efter ansökan. Onödigt krångligt kan jag intyga. Det får nog bli byte till Sampo som inte har någon skatt och som gav drygt 4 EUR i utdelning. Så har företaget också styrts av en omprogrammerad kommunist (Björn Wahlroos).

Isfabriken i Vägga har sålts av Karlshamns kommun på sedvanligt manér. Ingen budgivning mellan flera spekulanter. Pris 775.000 efter att kommunen betalade 710.000 år 2015 plus driftskostnader på cirka 200.000 kr årligen. Här skall visst bli ytterligare en restaurang. Då kommer det att finnas fyra krogar i Vägga.

I lägervall . Jacob Hägg

På #Hanö försöker man återigen dra VA-ledningar och fiberkabel över sundet till ”Listalannet”. Kanske kan man äntligen hoppas på fungerande Wifi till sommaren. Ett antal kåsar har demolerats men det sägs att dessa kulturminne skall återställas.

I Hällevik har den tidigare så utmärkta matbutiken åter öppnats. I Nogersund och Hörvik finns de allt mer vanliga automatiserade butikerna #24food med ett ytterst begränsat sortiment. Likväl har inbrott redan förekommit. Man hade tanken att ha tillgång till butikens tjänster dygnet runt med BankID. Nu måste ägaren tänka om med tanke på kriminaliteten.

#Tradjazz-festivalen i Hällevik ser ut att bli av och Killebomfestivalen i Sölvesborg går av stapeln den 6-9 juli. Ett evenemang med sommarmarknad, medeltidsmarknad, stadslopp, smådjursmarknad och artistuppträde. En tillställning som jag aldrig har besökt. Det får räcka med Östersjöfestivalen i Karlshamn i slutet på juli.

Hanö Vindhall med utsikt mot NV

Ny stor vindkraftspark 280 meter hög planeras sydost om Nogersund till en kostnad av 25-30 miljarder. Färre verk men med högre kapacitet och höjd-

Gadus Morhua

Blekinges landskapsfisk får åter fiskas av fritidsfiskare från den 1 april. Högst 1 torsk per dag och person. Om man som bifångst får upp ytterligare en torsk skall den kastas i sjön, levande eller död!

Yrkesfiske efter torsk i Östersjön är förbjudet. På fornsvenska hette Östersjön Eistrasalt eller Östrasalt.

Som jag berättat tidigare avslog Mark- och Miljödomstolen i Växjö mitt besvär över att Blekinges kanske mest intressanta ö (Dragsö vid Eriksberg) blockerades för allmänheten. Mitt överklagande till Mark- och Miljööverdomstolen försvann mellan Karlshamn och Växjö dit besväret skulle ställas för vidare befodran.

Jag har skickat tusentals brev med Post Nord och alla har nått adressaten. Att detta brev i Corona-tider inte kom fram korrekt tyckte Svea Hovrätt inte borde beaktas. Mycket märkligt anser en del, så och jag. Nu ”tyar” jag inte mer som vi säger i Hällaryd. Som en service till mina läsare kommer jag att i varje inlägg presentera en bild från Dragsö. Länsstyrelsen i Blekinge, Karlshamns kommun och en hel del båtorganisationer gråter i alla fall inte över stängningen. Vissa står med mössan i hand och bugar för mångmiljardären från Kyrkhult.

Utsikt från Dragsö mot Eriksberg. Här bor man när någon annan betalar.

I Skellefteå valde en fackklubb en SD-politiker vilket upprörde Metalledningen och LO-basen. Även näringsministern eller Lessebo-Lenin som vi kallar honom upprördes över medlemmarnas val.

IF Metall petar alltså någon från ett fackligt uppdrag pga att personen tillhör ”fel” riksdagsparti. Ett parti som en väldigt stor del av IF Metalls medlemmar dessutom röstar på. Vem företräder facket egentligen? Medlemmarna eller politiska partier?

Richard Herrey Twitter 26 jan 2021

Det finns alltså länder där regeringstrogna fackförbund sluter kollektivavtal och utesluter medlemsvalda företrädare som företräder andra partier? Petter Birgersson på Twitter

Stygge Sture kan tyvärr inte medverka idag på grund av ovanstående och att han dessutom lyssnade på valdebatten i TV4 för några månader sedan. Vår nya statsminister påstod där att gängkriminaliteten berodde på förekomsten av friskolor. Sture drabbades av en depression. Det hjälpte inte att jag berättade att jag hört värre saker. Vi hade en nu avliden utrikesminister som på 1980-talet påstod att de baltiska staterna inte varit ockuperade. Det trodde han inte på.

Det finns en hel del läsare som uppskattar Stygge Stures elakheter men njut av ”Steget efter*” och hans träffande satirteckningar.

Ebba protesterar utanför Ryska ambassaden.

Ha en fin sommar!

Thomas