Bokslut i Blekinge skärgård.

Konstnär: Roland Svensson 1910-2003 Bidevind.

I mitt senaste inlägg skrev jag att sommaren gick mot sitt slut. Min prognosförmåga är lika dålig som en viss f.d. riksbankschef. Vi fick en fantastisk sensommar men likväl var vi några som valde att torr-sätta våra båtar på dagen 3 månader före kommande julafton. Naturligtvis skedde detta i strålande sensommarväder. Nu när detta opus publiceras har det gått två månader sedan julafton.

Trots att jag varit med om att torr-sätta ”havskryssare” alltsedan år 1970 så sover jag oroligt veckor i förväg. Sedan vi började använda lastbil med kran för transport borde det inte vara så, men oron finns ändå att något skall gå fel. En morgon vaknar jag efter en orolig natt och i morgonprogrammet intervjuar TV4 en avgången parti-ledare som tog ner sitt parti till lite över ”mellanölsnivå” (6,8 %) på grund av sina mindre lyckade politiska utspel. En politisk korrekt programledare garanterade som vanligt bara snälla frågor till de politiker hon sympatiserar med.

Man skall visserligen inte prisa dagen förrän solen gått ner men nu kunde dagen som låg framför mig bara bli bättre och ibland har man ”flyt”. Jag önskade för dagen: 1.svag sydlig vind för att lätt kunna bärga rullfocken, 2. få kontakt med min båtgranne Peter, som trodde sig ha förvärvat viktiga delar av Tärnö 3. få hjälp med att koppla loss bommen från masten. Om det senare inte görs på rätt sätt flyger vissa delar i bomfästet iväg vilket skapar en ersättningskostnad på 450 kr.

När jag anlände till soliga Matvik låg havet spegelblankt och vem befann sig på bryggan om inte Peter S. som sålt mina skrifter på #Destination Tärnö. Att en sådan affärsman kunde få förvärva detta objekt en vintermånad när isen varken bar eller brast, förvånar inte de som följt den politiska nomenklaturans agerande i Karlshamn. Efter senaste valet, där säljarna (S-C-Mp) tappade mer än en tredjedel av sina väljare, har det nya styret stoppat affären och Destination Tärnö kräver nu Karlshamns kommun på 7.034.818 kronor för nedlagda kostnader, ränta och löner. Peter Svensson och dottern Malin Eriksson tilldelades i höstas Region Blekinges turismpris för år 2023.

Matvik med sjörök över skärgården. Foto: Gunnar Paulsson

Att den ”rödgröna röran” tappade mer än en tredjedel av väljarkåren berodde inte enbart av ”Tärnö-affären” utan mycket berodde säkert på skandalbygget ”Östra Piren” som kommer att svida i börsen för Karlshamns kommuninnevånare. Karlshamnslaget, som det nya styret i kommunen kallas, säger i Blt:”Vi har inte för avsikt att förstöra nästa års (2024) verksamhet. Vi gör inte det här för att det ärfel på verksamheten, vi gör det för att det var fel på det gamla beslutet.”

Man menar att det finns ett nyttjanderättsavtal och att Destination Tärnö skall fortsätta bedriva verksamhet på ön men då under bibehållet kommunalt ägande.

Att bärga genua-focken i den svaga sydliga vinden gick som en dans eftersom s/y Johanna låg förtöjd med stäven mot syd, varifrån den svaga vinden kom. Mina brygg-vänner hjälpte mig lite senare att lyfta av bommen utan problem. Det går på minuten om man har en lång och reslig musikskolechef, en f.d. segelmakare samt en expert på Trappistöl till sin hjälp.

Jag förstår att det kostar mycket pengar att ”outsourca” uppläggning av båtar. Sjösättning, torrsättning, vinterförvaring och viss service kostar ofta mer än 30.000 kr för en 8-metersbåt. Det är tidskrävande och arbetskraft är som bekant dyr. Själv tycker jag det är ganska trevligt att arbeta med både avrustning och vårutrustning om man inte ramlar och slår sig som jag gjorde vid vårutrustningen. Ortopedläkaren tyckte att jag hade fina fotvalv men han kunde inte hjälpa mig med skadan från vårutrustningen. Jag haltar fortfarande lite men har inte direkt ont trots att foten är svullen. Tur att man hunnit dansa färdigt.

Jag har dansen i blodet” sade pojken.

”Synd bara att det inte nått ner till fötterna” svarade flickan.

Arbetet med båten när hon ligger på land innebär att man träffar en hel del trevliga människor och att man får veta sådant som man inte redan visste. En sympatisk och mycket duktig seglare som vistats i Hällaryds skärgård hela sitt liv kunde berätta en uppseendeväckande historia. Han hade fått veta av legenden Lennart Paulsson att det skulle ligga en sten i sundet mellan Baggahegna(Ö.Bokö) och Västra Bokö, ungefär där mitt-märket som Hällaryds skärgårdsförening lagt ut finns. Han kontrollerade uppgiften och naturligtvis hade konstnären och havskappseglaren rätt. Sedan 1975 har jag seglat båtar med ett djupgående på cirka 1,75 m och aldrig haft grundkänning i detta område. Kursen läggs visserligen nästan alltid mellan mittmärket och fiskefyren på Baggahegna. Min sagesman menar att vid lågt vattenstånd är faran för kontakt med stenen stor.

Baggahegnad fyr (mellan Ö. och V. Bokö)

Lågt vattenstånd innebär risker. Vid sydgående väster om Joppö har både jag och min f.d. båtgranne

med samma båttyp och djupgående haft grundkänning där, trots att vi inte befunnit oss särskilt långt utanför enslinjen som finns på Fölsö och som skall ge en säker färd ut och in i den omärkta farleden.

Jag fick en gång äran att följa med på en tur med skärgårdssfärjann ToR till Tärnö. Skepparen var mycket tveksam till mina uppgifter och hade alls inte hört talas om problem med framfart SV Joppö. Det var nog lågt vattenstånd som gjorde att båten ”hoppade till.

Bojar

SXK Blekingekretsen har lagt ut ytterligare en boj vid Tärnö . I närheten av den tidigare, strax utanför den fria gästbryggan i öster. Man planerar för en i Bruksviken och en innanför St. Skiftö, sydost om en av# Blekinges vackraste öar, Dragsö. Den ö som Eriksberg Vilt & Natur sorgligt nog stängde för allmänheten efter att i många år varit tillgänglig under två sommarmånader. Blekinge-sonen och tillika mångmiljardären Rune Andersson samt hans avkomma kände ingen sympati för infödingarnas behov. Det politiska etablissemanget, Länsstyrelsens tjänstemän och båt-organisationerna stod med mössan i hand och lät det ske.

När pengar talar, är sanningen tyst.

Dragsövy mot NV. Ej längre tillgängligt för allmänheten.

Längs hela Eriksbergsområdet går ett milslångt stängsel som finansierats av skattebetalarna till största delen. På så sätt förhindras människor och djur att ta sig in eller ut. Förr i tiden var det något av en sport bland vissa lokala ynglingar att ta sig in på Eriksbergsområdet. Skräcken för dåvarande ägaren Bengt Berg erbjöd en stor spänningsupplevelse. Tänk om den illa omtyckte godsägaren skulle upptäcka inkräktarna. Hedersdoktorn var fruktad för sitt humör och ibland var man tvungen att tillkalla landsfiskalen när vissa tjänsteförrättningar skulle utföras hemma hos honom.

För något år sedan ville #Blekinge Arkipelag bygga en lång och dyr bro över Bok- och Kohagssunden vid Dragsö. Man skulle då kunna vandra från Skarvik i väster på Allböle-leden till Kohagsleden som börjar/slutar vid Guövik. Att komma innanför stängslet på Dragsö var det däremot inte tal om och längs båda lederna löper det omtalade stängslet Kostnaden för brobygget har uppskattats till mer än 4,5 miljoner. Nu har projektet godkänts av finansiärerna d.v.s Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Region Blekinge, Karlshamns kommun, Sparbanken Karlshamn, Naturskyddsföreningen Karlshamn med flera. Det finns visserligen billigare lösningar som kan tillfredsställa den vandringssugne men tjänstemännen på Blekinge Arkipelag är duktiga på att tigga pengar från andra tjänstemän som inte själva behöver betala. “No skin in the game!”

En av två planerade övergångar ost Dragsö

Googla på #Slöseriombudsmannen om Du vågar lära Dig vad det Offentliga gör med vår skattepengar. Man både gråter och skrattar. Broprojektet innebär knappast någon förbättring för båtlivet så länge som Dragsö förblir stängt de få sommarmånader som det under många år tidigare var tillgängligt.

En intressant bildserie finns på Youtube som Länsstyrelsen i Blekinge har finansierat. Ett antal korta drönarsekvens på 3-4 min vardera visar vårt vackra landskap från ovan.

https://blekingearkipelag.us3.list-manage.com/track/click?u=9eb62fb24b0a6c07e90007828&id=cd10dad6d9&e=770d6427dc

Filmerna kan också ses på Facebook

https://www.facebook.com/ark56sweden

https://blekingearkipelag.se/

En drivande kraft inom Blekinge Arkipelag har varit Mattias Holmquist som nu går vidare som chef för Kronolaxfisket i Mörrun där statliga Sveaskog är huvudman. Han får en värdig efterträdare, Daniel Granello, som jobbat med landsbygdsutveckling i Ronneby. År 2022 blev Ronneby årets landsbygdskommun. Jag har sett en fin broschyr som visar många fina projekt som förverkligats inom Ronneby kommun men tyvärr finns inte så många som berör båtfolket.

https://www.visitblekinge.se/ronneby

Troligtvis dubbleras bojarna vid Saltärna, Arpökalv och Byrumsviken samt en tillkommer vid Harö i Ronneby skärgård. När så kan ske är osäkert. Chefen för Hamn & Farled inom SXK , Mårten Dunér behöver få hjälp med detta för Blekingekretsen så viktiga arbete. Ett SMS till 072-7201299 så hör Mårten av sig om Du kan bistå.

En som bistod #Svenska Kryssarklubben in i det sista var Svante Sundvik, född 1937, som avled mars 2022. Han testamenterade nästan 3 miljoner till föreningen. Enligt vad han berättade för mig så hade han seglat med klubbens skutor i gången tid. Även Sjöräddningssällskapet tänkte han på i sitt testamente. Vi hade båda samma favoritplats i Blekinge skärgård. Sven kunde ligga på svaj där i flera dagar och då ville jag inte störa utan fick söka annan ankarplats. Jag har hittat en sådan, långt från oljud , vågsvall och där lä oftast råder.

#Tjärö var på sensommaren för sjätte gången platsen för en populär så kallad Kulturfestival (PLX) med konst och musik. Festivalen pågick en helg (fredag -söndag) och musiken dånade över stora delar av skärgården. Den slutade inte vid midnatt utan fortsatte märkligt nog hela natten. En inte så angenäm upplevelse för de som anlöpt Tjärö, ovetandes om vad som där skulle komma att utspelas. Vi kan höra Sweden Rock svagt i Matvik men PLX:s bastrummor hörs betydligt mer. Sjörapporten borde varna sjöfarare dagar i förväg. Nu meddelar dock arrangörerna att man pausar festivalen under år 2024. Ett antal klagomål, oklart hur många, har enligt media inlämnats till Länsstyrelsen.

Tjärö Kalven (ostsidan)

Utklippan kommer förhoppningsvis att få en ny elkabel från från fastlandet lovar den borgerliga alliansen i Karlskrona kommun. Man har fått nya flytbryggor för de jollar som används när man skall ta sig mellan Södra- och Norraskär. Fastighetsverket är ansvarig för detta senare projekt.

Kristianopels gästhamn som också tillhör Karlskrona kommun kommer få nya toaletter som skall stå klara den 1 maj 2024.

Återigen har lanthandeln i Kristianopel blivit tvungen att stänga på grund av ekonomiska problem. Kristianopel Lantbutik AB försätts i konkurs på egen begäran.

Sandhamns Marina, en populär gästhamn för de som är på väg till och från Kalmarsund hade under sensommaren besök av en stor segelbåt med öststatsbesättning. Båten är nu föremål för utredning om eventuell inblandning i attentatet mot gasledningen Nord Stream som löper på havsbotten mellan Ryssland och Tyskland.

Marinbasen i Karlskrona har fått en ett nytt signalspaningsfartyg som ersätter gamla HMS Orion. Ersättaren bär namnet HMS Artemis – jaktens och kyskhetens gudinna enligt grekisk mytologi. Hon var även beskyddare av kvinnor. Lämpligt namn när vi nu har en kvinna som chef för Marinen (Ewa Skoog Haslum). Det är en begränsad marin som hon basar över med tanke på den kuststräcka som omger vårt fosterland (cirka 200 mil). Hon disponerar för närvarande över endast tretton potenta och stridsdugliga fartyg: fyra ubåtar, sju korvetter samt två patrullfartyg. Förstärkning är på väg med flera u-båtar och ytstridsfartyg men några objekt skrotas samtidigt. Både det röda och det blå laget är skyldiga till den nedrustning som skett. En tidigare försvarsminister och f.d. fackbas tyckte inte att det behövdes några plåtschabrak för officerarna att stå och glänsa på varför man skrotade våra jagare.

Välkommen till Karlskrona, på goda grunder” ville en turist-tjänsteman ha som slogan för att locka turister. En anspelning på U137:s grundstötning i Gåsefjärden år 1981. Det blev inget med det och många år hann passera innan man fick upp någon form av tavla på Torumskär. Ganska kul blev det ändå till slut. En annan slogan var ”Karlskrona med vind i seglen.” Elaka personer ändrade den till ”Karlskrona med seglen på vinden.”

Karlskrona hade också möjlighet att förvärva en replik av U137 från inspelningen av dramaserien Whiskey on the Rocks. Inspelningen av TV-serien gjordes till stor del i Vilnius,Litauen, men de inblandade myndigheter och organisationer i Karlskrona tyckte fraktkostnaden på dryga miljonen blev för dyr, man hade ju ens saftig månadshyra (125.000 kr) för den tomma och outnyttjade så kallade Vattenborgen vid Stortorget att betala för. Ubåts-repliken på mellan 100-130 fot var ungefär hälften så stor som originalet men är nu riven. Julen 2024 kan skådespelet ses på SVT och Disney+. Rolf Lassgård spelar statsminister Torbjörn Fälldin som bl.a. gjorde det berömda uttalandet ”Håll gränsen!” när ryska krigsfartyg hade kurs mot Blekinges kust.

“Torumskär

För mer än 15 år sedan försökte en gästhamnsvärd på Hanö och en reklamman från Åhus/Karlshamn tillsamman intressera turistmyndigheterna i Blekinge för att ”lyfta fram” vissa av de många avvecklade militära anläggningar som finns längs vår kust. Inte oväntat så misslyckades Mats och Nils att fånga myndigheternas intresse. Nu är idén åter ”uppe på banan”. Jag har i denna bloggs begynnelse beskrivit det första försöket. Riksantikvarieämbetet vill bland andra bevara Ellenabbens fort och Gruvans Radarstation på Aspö samt Kustartilleriets eldledningsplats på samma ö. Det är Fortifikationsverket som äger anläggningarna men Statens Fastighetsverk som förvaltar. Nu är det en gammal militär och politiker som försöker få liv i projektet ”Militära besöksmål”.

Vintern i Östra skärgården har inneburit svårigheter för skärgårdstrafiken särskilt de mindre båtar som trafikerar Sturkö, Trummenäs och Hasslö. M/F Estelle anlöper normalt Horns brygga på Hasslö och M/F Flaggskär och M/F Fyrskär går till Sturkö och Trummenäs. Populära båtar för pendlare där Blekingetrafiken i januari tidvis fick ställa in trafiken. Pizzerian på Hasslö som låg vid Hasslödoppet där livsmedelsbutikerna ligger är nu stängd. Företaget Öbrygd satsar på ölbryggning i stället för Quattro Stagioni eller Calzone.

Karlskrona som världsarvsstad har fyllt 25 år. Den 3 december firade man på Stortorget i skuggan av den skandalomsusade Vattenborgen där kommunen sedan länge betalat en hyra på 125.000 kr/månad för en tom byggnad som är i starkt behov av renovering. Denna gång är det”borgarna” som får bära skammen men tittar man tillbaka när de röde styrde så hittar man t.ex löneutbetalningar till folk som inte arbetat m.m. Jag har ett helt kuvert med tidningsurklipp om olika små och stora skandaler under årens lopp.

Vår nya regering tog bort det fria inträdet till statliga muséer. Det mycket intressanta #Marinmuseet som finns en knapp kilometer från Karlskrona Stadsmarina (ex Tallebryggan) som det nu heter, hade nästan 220.000 besökare under år 2023. Det innebar en minskning på 8%. Visst rådde gratis inträde på onsdagar?

#Karlskrona Stadsmarina (tidigare kallad Tallebryggan)

Saltö har varit en stor fiskehamn men idag minskar antalet fiskare. Det finns endast 64 fiskare i Blekinge som har licens och dessutom råder fiskeförbud efter torsk och sill i vissa vattenområde.

I våra farvatten får sill och torsk endast fångas som bifångst.

Nu stänger man ner den isfabrik som funnits i Saltöhamnen och isen kommer med lastbil från Nogersund. När vi befinner oss i Saltöhamnen som har några gästplatser vill jag nämna att här har Blomlöfs Rökeri Kristianopel en restaurang som fått utmärkta omdömen av mina vänner.”Kai krog” vid Kihlströms kaj bommade igen i november 2023 men kommer återöppnas till våren, nu som tapas-restaurang och steakhouse som specialité.

I Nogersund precis som i Simrishamn har ett antal fiskare, under de fiskestopp som råder, ägnat sig åt att städa havet från så kallade ”spökgarn” som ligger på havsbotten och där fiskar och sälar kan fastna för evigt.

Nästan en sjömil (1852 m) nät och fiske-revar har man bärgat. Endast enstaka plattfiskar har rapporterats döda. Kristianstad ligger inte så långt från Listerlandet. Där rapporterar polisen ett mer lyckat ”torskfiske” på en bordell därstädes. Drygt 200 kunder har rapporterats. Åklagaren yrkar på 6 års fängelse för bordellmamman.

När vi ändå är inne på hala typer så lyckades jag inhandla ål när abstinensen slog till. I en lokal fiskaffär kostade djupfryst rensad ål 429 kr/kg. Jag nästan grät av lycka vid leveransen. Återfall någon månad sedan ledde till att jag kunde inhandla två anguilla anguilla i en annan förrättning, orensad djupfryst ål för cirka 250 kr. Stekt ål med rödbetor och äpple och en lille en innebar fest i lyan.

#Karö-restaurangen

Vad mer att rapportera? Som befarat skrotas den så kallade Kalle-båten som trafikerat rutten Ekenäs – Karön. Man skall nu upprätthålla den service som tidigare funnits, med en sen tidigare anskaffad aluminiumbåt som fungerat för transport av gods.. M/f Astrid som trafikerar Ronneby-ån har inte fungerat som man önskat men skall tydligen få tätare turer ut till Karön. Vid högvatten kommer hon inte under bron i Ronneby-hamn. Tät trafik krävs för att betjäna Restaurang Karö, badplatsen och stugbyn på den kulturplats som Karön är. Försök har också gjorts att trafikera St. Ekön, en populär gammal lotsplats strax syd om Gribshundens förlisningsplats. Gribshunden var Kung Hans av Danmarks skib och är cirka 530 år gammalt.

#Saxemara båtvarv ligger en halv sjömil från Gribshunden och varvet som varit utarrenderat till Nyströms Brygga & Varv AB har också förlist. Under hösten 2023 gick bolaget i konkurs. Blekinge Museum vill sälja varvet.

Ryd ligger visserligen inte i Blekinge men på gränsen. Här finns dock en gång så stor båtfabrik som brottats med ekonomiska svårigheter. Nu har företaget räddats av norska Cormate som tillverkar båtar av det exklusiva slaget. https://www.cormate.com

#Hamel Sails flyttar sitt segelloft någon kilometer från Vägga till Österport, dvs östra infarten till Karlshamn.

Den stora händelsen i Blekinges farvatten var färjeolyckan en tidig söndagsmorgon den 29 oktober, när TT-linjens färja Marco Polo på linjen Trelleborg-Karlshamn – Klaipeda gick på grund, inte mindre än tre gånger på sin färd in mot Karlshamn. Först på Laxören ost Hörvik, sedan 3 sjömil norr ut i Pukaviksbukten. Från detta senare grund drev hon av och fastnade återigen på ett nytt grund. Fartyget som tidigare gått som kryssningsfartyg trafikerade linjen Trelleborg-Karlshamn-Klaipeda. Efter massiva oljeutsläpp, 100 -150 kubikmeter olja, där en betydande del sjunkit och drivit iväg med strömmarna och som saknas ännu i denna dag. Vackra delar av Listerlandet norr om Hörvik drabbades svårt av oljeutsläppet. Skador på fiskar, fåglar, sälar och natur blev omfattande, men ingen människa kom till skada. Endast ett fåtal fåglar har kunnat räddas uppger ”Katastrofhjälp fåglar och vilt” till P4 Blekinge. På torsdagen den 2 november drogs färjan flott och bogserades in till Stilleryds-hamnen. Varför man inte tömde tankarna på olja när fartyget låg på grundet finns det många förklaringar från ansvariga. Hårt väder och risk för att fartyget skulle kantra är några som anges.

En hög tjänsteman med stort ansvar vid Länsstyrelsen uttalar sig om olyckan för Radio Blekinge: ”Inte vad man kunnat föreställa sig.” Av hänsyn till mannen ifråga utelämnar jag hans namn men kan berätta följande: Den 21 juli 2003 går m/f Lisbeth på grund i Sölvesborgsviken, den 12 juni år 2007 går m/f Bewa som har en löa på 80 m upp på samma grund, Laxgrund/Laxören, som Marco Polo och som tur var gick hon på ”lätten”, den 25/11 år 2013 går Fri Wave lastad med kalksten på grund utanför Torsö med kurs rakt mot land inte långt från Björkudden. Hon var på resa från Frankrike till Sölvesborg. Uppräkningen kan fortsätt med bland andra ryska båtar som grundstött vid Stenshuvud och Kivik.

Norskägda Fri Wawe nästan framme V. Torsö

Tvisterna på sjöräddningsstationen Hörvik hade precis bilagts när fartygsolyckan inträffade. Stationen hade varit stängd sedan maj månad. Tre duktiga sjöräddare fick lämna stationen efter konflikten med den centrala ledningen i Göteborg. Fartygsolyckan innebar en stor samordnad operation med Kustbevakning och sjöräddningsstationerna från Skillinge i söder till Kalmar i norr.

Hanöbukten omges av sjöräddningsstationer såsom Skillinge, Simrishamn, Åhus, Sölvesborg och Hörvik. Öster om Hanöbukten är Hasslö första station . Under perioden juni-augusti gjordes 19 sjö-räddningsinsatser i Blekinge län. Sjöfartsverket rapporterar för hela landet en kraftig minskning av antalet sjöräddningsärenden (20%) under år 2023.

I Hällevik förlorar man den trevliga butiken Matöppet. Konkurrensen från den stora livsmedels- butiken i Mjällby blev troligen för stor. Förhoppningsvis uppstår en sommarbutik i Hällevik.

Utbyggnadsplaner föreligger för södra delen av hamnen med fler platser för fritidsbåtar.

Vid inloppet till Hällevik har vi Björkenabben på vår babord-sida när vi anlöper ”Härliga Hällevik”. Här gick en större segelbåt på grund i juli år 2020. Bilder finns från ett tidigare blogginlägg. (Du har väl noterat att Du kan söka Dig bakåt i alla mina blogginlägg för uppdatering av vad som hänt.) Att det inte händer så mycket i Blekinge när det offentliga är inblandat är vraket från denna grundstötning ett bevis på. Delar av vraket finns nu utspritt uppe på Björkenabbens naturreservat.

Detta blogginlägg blev alldeles för långt. En orsak är att artikeln i Die Yacht (se förra blogg-inlägget”) fick ett enastående mottagande och stor del av min tid har använts till att tillfredsställa vetgiriga tyska kunder. Angenämt att göra affärer med detta folk som ofta har svenskklingande förnamn. Några svenska kunder har också förekommit i reskontran. En dam från södra Sverige ville köpa en födelsedagspresent och beställde båda delarna av mina skrifter. Tre dagar senare skrev hon:

Meddelande: ”Hej Thomas!
De häftena var så givande så jag skulle vilja beställa de båda två igen. ”

Sådant händer faktiskt ganska ofta. Kunden beställer först en del och två dagar senare kommer en tilläggsbeställning på del 2. Det stör mig lite eftersom 2 delar är billigare/del att skicka än 1+1.

Försöker också ge kunden lite mer än vad denne beställt. Januaribrevet jag fick för några veckor sedan från Stockholm löd sålunda:

Hej! Fint att få dina skrifter och allt extra material som du bifogade. Jag har nu läst dem från pärm till pärm med stort intresse. Det är fint att du infogar så mycket av kulturhistorien till seglings -och hamnbeskrivningarna. Det ger mervärde. Som besökare får man en djupare känsla för platserna. Jag har själv en Finngulf 33 och den motsvarar i storlek din Johanna så beskrivningar passar bra. Jag är Stockholmsbaserad men planerar att segla bland Blekingeskären i slutet av juli/början på augusti. Med vänlig hälsning, SH

Med tillönskan om en snar vårutrustning.

Thomas

Per Ekström 1844-1935 Vattenlandskap.

Final på sommaren i Blekinge skärgård.

Jag hörde varningssignal och träffades plötsligt bakifrån. En dam försökte uppenbarligen köra om mig.” Ur Skandiakoncernens skadeanmälningsregister

Adolf Nordling 1840-1888 Blekingefiskare på hemväg

Årets sommar lider mot sitt slut. Vi kan glädja oss åt att det är en lika fin bärsäsong som förra året. Förhoppningsvis kommer svampen också upp efter de täta regnskurar vi haft på senare tid. Många regnmoln har släppt sin väta ute i Hanöbukten men östra Blekinge har nog fått mer väta än vi här i väst har åtnjutit.

Den populäre konstnären # Jan Abramsson hittade en ny utställningslokal hos Bibis Skärgårdscafé på Hägnavägen 16, Tjurkö. Utställningen,”Där vågorna kluckar mot strand” stänger den 13 augusti. Öppettider:onsdag-torsdag 11-19 och fredag-söndag 11-21.

Passa även på att besöka # Skärgårdskrafts intressanta utställningar, granne med stenbrottet och den märkliga Båtkyrkogården på västra stranden. Lägg till i Herrgårdsviken. Se sid 38 i ”Natur- och gästhamnar/Gö-Kalmar.

Jag noterar att ICA-butikerna är många i Karlskrona skärgård. Ica Nära på Drottningskär/Aspö, Sturkö-hallen på Sturkö och Torhallen i Torhamn är utmärkta bunkringsplatser. Dessutom är man postutlämnings-, apotek- och systembolagsombud. Hamnkrogen i Torhamn ,Café Måsen, har numera också fullständiga rättigheter för den som är törstig.

I Sandhamns populära hamn har stora satsningar gjorts av# Sandhamn Marine och där finns också en restaurang som utvecklats väl, se https://www.sailinn.se

Det är promenadavstånd mellan Torhamn och Sandhamn. Den senare hamnen är mer skyddad för sydväst-västvind. Vid Tor-hallen som man passerar finns en pizzeria.

Torhamns kyrka. Altartavla målad av Blekingesonen Gunnar Torhamn.

En utländsk segelbåt gick för någon månad sedan på grund vid insegling till Sandhamn. Ensamseglaren med hund tog det radikala beslutet att överge båten och med hjälp av jollen ta sig iland för vidare färd med kollektiv-trafiken. Detta skapade ett stort pådrag inom sjöräddning och kustbevakning då man inte visste vad som hänt med besättning. Det är märkligt nog inte straffbart att agera på detta sätt dvs inte rapportera skadeläget. Den strandade båten som inte bärgats under lång tid har vållat stor oro bland senare till Sandhamn anlöpande gäster.

Foto: Sjöräddningssällskapet (från webben)

Det bör också nämnas att Hasslö har en Coop-butik och att Kristianopels Lanthandel är återuppstånden. Båda platserna tillhör ju Karlskrona kommun.

Kristianopels bygata

Nu till jakt och fiske. Myndigheterna i form av Länsstyrelsen i Blekinge tillåter numer skyddsjakt på den kraftigt ökade skarvstammen (26.000 fåglar). Nu är det inte bara ”skottpengar” på ålfiskande stats-sekreterare utan för varje skjuten skarv kunde man få upp till 50 kr i ersättning. Sveriges organiserade fiskeguider, ”SOF”, Sveriges Yrkesfiskare och privatpersoner har bidragit med pengar. SOF sägs ha ett swish-nummer som man kan skänka pengar till, men går man in på deras hemsida så finns där inget swish-nummer och dessutom får man veta att pengarna är slut, så nu pausar man utbetalningarna. Sedan start 1 augusti 2022 har man till Blekinge betalat ut för nästan 1500 skjutna fåglar. Totalt i riket drygt 8300 fåglar. Skarven tar mer fisk än det lokala fisket. Att skarven inte tar min favorit ålen kan jag med bestämdhet dementera. Jag har med egna ögon sett fågeln komma upp från havsbotten med ål i näbben.

Flyttar vi oss västvart från Karlskrona och seglar mot skorstenarna på Unipers oljekraftverk i Karlshamn (numera ägt av tyska staten) lär vi komma fram till den härliga ön #Tärnö. Här är striden om Karlshamns kommun lågpris-försäljning nu avgjord i förvaltningsdomstolarna. Försäljningen får godkänt och andra spekulanters överklagande underkänns.

Båt vid SXK-boj. Foto: Jan Ursten

Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets har nu lagt ut ytterligare en boj vid Tärnö, ganska nära den tidigare bojen vid den fria gästbryggan i öster.

Vid nordspetsen av Bockö och på västsidan har Karlshamns kommun lagt ut en flytbrygga i rät vinkel mot berget. Här är gott vattendjup men en inte så trevligt plats att ligga vid när västvind råder. Gott vattendjup råder på ost-sidan av berget men det kanske är lite svårt att förtöja. Vill minnas att där inte finns några fasta bergskilar utan egna måste användas om man nu hittar någon lämplig spricka i berget. En del varnar för stenig botten på ostsidan varför ankare kan fastna.

Bockö norra ostsida.

Även på Fölsö har ytterligare en flytbrygga placerats (nordost-sidan). Det finns som bekant sedan gammalt en på sydostspetsen.

Fölsö nordostsida

Sjöräddningsstationen i Hörvik har stängts tills vidare. Inre konflikter sägs vara anledningen men skrivbordsbyråkraterna centralt är nog inte helt oskyldiga. Dessutom stänger man den rikstäckande terminal och depå som man byggde upp för några år sedan.

Avslutningsvis så kom Europas största båttidning (betalande prenumeranter) ut med en artikel om Blekinge och undertecknad i maj månad. Journalisten Ursula Meer har i stort sett gjort ett bra jobb. Att jag fick en dotter till i artikeln, förutom de jag redan känner till, ligger inom felmarginalen. Det kan dyka upp någon okänd vid bouppteckningen. Sådant har hänt i de bästa familjer. Klart att mina arvingar blev oroliga

Här får Du länken till artikeln. Jag hoppas Du kan använda några av översättningsfunktionerna som finns på internet. Google Translate eller Simple Translate

https://www.yacht.de/special/menschen/portraet-unbekanntes-revier-schwede-schreibt-handbuch-ueber-blekinge-schaeren/?fbclid=IwAR0hmBnn91oDuyetc-BSuqiVCDnHsflQijZpcAsG9g1pdFOoJb4srkBw9Ow

Vi ses kanske på Trad-jazzen i Hällevik (10-13 aug) eller på Karlshamn Boat Show i Vägga (18-20 augusti). Några segelbåtar lär vi inte finna på den senare utställningen. Se program på https://karlshamnboatshow.se/program/ och https://jazzen.nu/spelschema/

#Lyckosam resa till Blekinges östra skärgård.

Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större.

Thomas Thorild

Äntligen blev det ett återseende av några av min favoritöar österut i Blekinges skärgård. Som besättning hade jag en tysk man från Heidelberg som hjälpt mig med en strulande kund i Tyskland. Det är första gången jag råkat ut för detta. Oftast vill tyskarna betala innan man fått varan.

Oljeeldade Karlshamnsverket i september.

Precis som jag varnat honom för, så anlände han Karlshamns C omkring 4 timmar försenad, strax innan torsdagen skulle bli fredag. Våra genier inom regionpolitiken vill sänka restiden till Malmö någon kvart genom att lägga ner några stationer, i stället för att se till att tågen klarar den tidtabell som nu finns.

Jag har vid flera tillfällen upplevt det som Christoff fick erfara. Allt har fungerat perfekt ute i världen, men när jag äntrat Öresundstågen mot Blekinge på Kastrup har den ena förseningen efter den andra inträffat.

Nåväl, motgångarna byttes mot strålande seglingsväder på fredagen och målet sattes till Arpö i måttlig sydvästvind. Mjölkbryggan anlöptes enligt anvisningarna i ”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö-Kalmar”. Vinden drog genom det smala sundet i hänsynsområdet men jag räknade med avtagande vind mot kvällen. Arpö-naturen är mycket tilltalande och labyrinten fanns kvar. Solen sken och jag förberedde kvällens supé: räkor till förrätt och Hällaryds-flundror till varmrätt. Inte så jobbigt.

Labyrinten på Arpö

Att se en sydtysk man äta räkor blev en överraskning. Tydligen inte så vanligt i inlandet. Räk-rommen vållade vissa problem för att uttrycka mig diskret. Stekt flundra var däremot enklare att hantera. Gastens uppgift blev att ta hand om disken och själv tänkte jag ta en kvällspromenad då jag kontaktades av en ung man med kamera. Han undrade om jag var den som skrivit #”Natur- och gästhamnar i Blekinge” vilket jag inte kunde neka till. Han önskade införskaffa båda delarna vilka kunde levereras omgående. Även skepparen på grannbåten från Hörvik ville uppdatera sina exemplar som han uppgav var sönderlästa. Det visade sig att båda kunderna hade anknytning till Christoffs hemstad. En hade arbetat där och den andre hade studerat i den anrika universitet-staden.

Lördag morgon avgick vi 09.30 i strålande sol för att hinna fram till Hasslö-bron före kl. 10.00.

Jag ringde upp brovakten tel. 0455-332240 och flickan som svarade tycktes uppskatta att vi förvarnade om vår ankomst. Nu sköts broöppningen återigen från Trollhättan efter att några år haft Boxholm som stationeringsort.

Vi fick en härlig segling norr om Hasslö, Bollöarna, Aspö, Tjurkö, Sturkö och Senoren. Vi hann precis korsa banan för KSS:s kappsegling vid rundningsmärket innan deltagarna med fyllda spinnackers nådde Lassagrund. Vacker syn!

Inlängans hamn

Hamnen på Inlängan var tom på båtar så vi valde att förtöja vid ljungen och fjärilarnas ö. Strax efter förtöjning kom den fruktade passagerarfärjan Wittus farandes ut mot Ungskär och Stenshamn. S/y Johanna kastades mot däcken och ryckte i sina förtöjningar. Snart skulle Wittus återvända men då också anlöpa Inlängan vilket gjorde att svallet inte blev så kraftigt.

Min krigsplacerings-ö har fått väl markerade vandringsleder men någon som sköter TC på ön finns inte. Jag har rest i Afrika, Sydamerika, Kina och Indien bland några kontinenter, men det jag såg på Inlängan slog det mesta. Skitfull var tunnan för att uttrycka mig klart! Undra vad min tyske gäst tänkte. Blekingarnas rykte förbättrades dock när vi nästa dag kom till en annan favoritö, Ungskär. Också där TC men med rinnande vatten vid tvättfat samt rent och snyggt, nästan lite hemtrevligt från gamla tider. Nästa dag anlöpt en maffig kommunal arbetsbåt Stenshamn. Mannen som skulle måla TC därstädes berättade att man inte hade ansvar för Inlängans sanitära service utan den sköttes av stugföreningen. Hamnavgiften på Inlängan uppgick till 80 kr inkl. el.

Östra skärgården

Lördagskvällen på Inlängan bjöd på rökt lax till förrätt, mycket enklare än räkor, tyckte gasten. Den stekta ankan till varmrätt var också uppskattad. Medan disken avklarades tog jag en promenad och träffade en vaksam inföding som undrade vad jag var för en figur. Ett intressant samtal om fisket utspann sig och han gillade mitt uttryck:

Forskare fiskar där fisken fanns, fiskare fiskar där fisken finns”. Naturligtvis har jag inte själv kommit på det, tycker bara det är träffande.

Efter en lugn natt fortsatte färden på söndags-morgonen mot #Ungskär, också denna dag i solsken. Alltid spännande att gå till Ungskär. Enligt anvisningarna i ”Natur- och gästhamnar i Blekinge” gick allt bra och turligt nog så fanns en ledig plats precis innanför sydliga pirnocken. Vattnet räckte bara till för att förtöja ute vid hamn-inloppet. Wittus propellrar sprider gyttjan inne i hamnen. Av fyra el-kontakter lyckades vi träffa rätt på den enda som fungerade skulle det senare visa sig. Grannen fick överta min när vi strax skulle avgå.

Jag hade turen att få träffa Arne som stod och rensade abborrfiléer. Han hade drabbats av Covid på vårkanten och hade fortfarande vissa men.

Även den pensionerade f.d kustbevakningschefen, Hans, som gjort den fina kartan över Ungskär och Utlängan, tillsammans med sonen Pontus Lindqvist, mötte vi på ön där han har sitt sommarviste. Kartan eller rättare sagt kartorna finns i slutet av #”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö-Kalmar” och är mycket uppskattade av mina kunder.

Cristoff och jag tog sedan en promenad ut till Lungskär där en katamaran och en större segelbåt nyss legat förtöjd.

Michael och Tine i dikt bidevind mot Ungskär

Ute i farleden kryssade en Blekingseka med röda segel i den svaga vinden. Blekingsekan var den som jag nämnde i förra inlägget och där referatet blev lite fel i början. Det var Mikael och Tine som tagit sig till Ungskär. De hade seglat från Gudhjem över till Simrishamn, vidare till Kivik, Åhus, Torsö, Hanö, Harö och nu österut. De tänkte lägga upp ekan i Ronneby-trakten där de hade vänner.

Freja förtöjd Ungskär

På de regeringstrogna kanalerna meddelades den stora nyheten att vår statsminister skulle avgå. Det blev kanske för många starka kvinnor i omgivningen för den gamle fackbasen?

Statsminister slutar på topp! Satir av Steget efter.

Innan vi avseglade mot Stenshamn måste jag göra några kundbesök varvid 5 ex. avyttrades. De jag möter är nästan alltid väldigt trevliga människor och intressanta samtal uppstår.

I Stenshamn tankade vi vatten med en lång slang som knappt räckte fram till bryggan där färjorna lägger till. Skepparen på s/y Janita erbjöd förlängningsslang men vi vände fören på s/y Johanna in mot land och då räckte slangen. ”Höj inte bron, sänk floden.” På ost-sidan av färjebryggan har det talats om att en sten skulle finnas. Att döma av de segelbåtsmanövrar jag såg så tycks det inte stämma. Hamnavgift 135 kr plus el 30 kr.

Träffade en synnerligen trevlig gammal kund vars samtalspartner köpte två ex. Den senare hade sedan tidigare haft mina exemplar men dessa hade exhustrun lagt beslag på vid separationen.

Stenshamns bygata är alltid värd en promenad och Christoff hann även med en promenad ner till Utlängans fyr innan middagen bestående av “Spagetti med köttfärssås á la Karlsson” serverades. Något som t.o.m mina kräsna barnbarn från Västmanland älskar. Dock till sin mors förskräckelse, gärna med limpa till.

Stenshamn. Färjeplats vid däcken.

Återigen en lugn natt och när morgonen kom hade vinden gått över på nordost. Dags att vända hemåt lugnt och stilla. Några sjömil sydväst om Sveriges första Aga-fyr,Gåsfeten, tog vinden slut och gjutjärns-genuan förde oss mot sundet mellan Tärnö och Harö. Prognosen talade om nattemperatur på 7 grader plus varför vi valde att förtöja i hemmahamnen.

Att för en seglande eremit som undertecknad segla med en främmande människa var en positiv överraskning. Duktig gast, styrman och mässpojke. Kunde äta det mesta, även om räkor var svårt.

Hoppas Du fått något tips som Du kan ha nytta av.

Slutligen får jag presentera en platssökande, Ziggy, som söker anställning som ”Key account manager” för inkommande från MEA-länder. En korthårig perserkatt har väl vissa fördelar, men vid referenstagning visar det sig att han sover stora delar av dygnet. Trivdes ombord gjorde han dock.

Ziggy

Vårdagjämning i Blekinge skärgård

Vårdagjämning i Blekinge skärgård

#Vårdagjämning i Blekinge skärgård.

Man kan väl säga att politiker är kanske lite grann som en Ikeamöbel. Det ser bra ut till att börja med, men sen ser man kanske att det fattas lite skruvar här och där”.

Göran Bergström avgående kommunalråd Strömsund i SVT-intervju. (Ur tidningen Fokus)

Tofsvipa Wikipedia

Snart stundar ljusare tider. Tre snöoväder skall passera efter tofsvipornas ankomst innan den riktiga våren kommer. Under tiden får vi som är ”stats-anställda” glädja oss åt den fantastiska löne-förhöjning många av oss fick. Hela 36 kr fick jag.

Det är jag till höger, den andre…..

Steget efter” beskriver verkligheten för många pensionärer. Ovanpå det har det rörliga elpriset i vårt extra dyra elområde stigit från 26,26 öre i april 2020 till 71,41 öre KWH i januari 2021. Gläds också åt att nätavgift på cirka 1,30 kr KWH tillkommer . Våra folkvalda tar till och med ut moms på skatten. Säkert för att få elen att räcka till oss alla här nere i syd.

Mellan 18-27 miljarder betalas ut felaktigt från staten vad gäller välfärdssystemet och cirka en tredjedel av biståndet på drygt 50 miljarder försvinner i korruption. Klart att våra pensioner inte kan bli lika höga som i våra grannländer.

I #Hällaryds skärgård är den stora händelsen att Karlshamns kommun har bestämt vem skall ha ”första tjing” på Tärnöfastigheterna som smugits ut till snabb försäljning. Exempel på denna taktik känner vi till från Matvik med flera platser. Lite märkligt kan tyckas, men is och kort anbudstid hjälpte till att begränsa intresset. Herren ser till de sina, men kanske inte precis till skattebetalarna i Karlshamns kommun.

Nåväl, fyra spekulanter hann i alla fall nappa, en hotelldirektör i Karlshamn,Johan som startade sin lysande karriär genom att driva den nu rivna Matviks-kiosken som ansågs hotad av stigande vattenstånd, ett Växjöpar, Berit och Anders, som bott en vecka i lärarbostaden och blivit förtjusta i ön , en Tärnö-stationerad skärgårdsentreprenör, Ola, och slutligen multi-entreprenören och Tärnögrabben Peter Svensson med dotter Malin.

Peters framlidne far, Frank Svensson, körde under många år postbåten Svea i skärgården och blev en mycket omtyckt person. Peter är min bryggranne och vi har under senare år haft en hel del intressanta samtal. Det kan nog bli bra med de rötter Peter har i Tärnömyllan för det sägs enligt lokaltidningarna att Peter fått första tjing på objekten.

Trappa till fyren

Apropós fastigheter så är det skandalöst att se hur media behandlat Ebba Busch och den fastighetsaffär hon är inblandad i. Det finns väl knappast något område som är så klart reglerat som fastighetsrätten och att den gamla regeln ”avtal skola hållas” (”pacta sunt servanda) inte skulle gälla 80-åringar är för mig obegripligt. I TV-intervjuer framstår han som förhållandevis klar i skallen. Fastighetsköp kräver skriftlig form och det finns ett skriftligt avtal. Markus Oskarsson behandlade Ebba-drevet korrekt i morgon-programmet som körs i TV4. Inte ens program-ledaren kunde komma med invändningar.

Karöriktning

I Ronneby har man svårt att hitta entreprenörer till att driva #Restaurang Karö och #Villa Vassen samt bränslestationen. Per Andersson som driver vandrarhem i Brunnsparken, har fått nytt förtroende att driva gästhamnen men vill inte sköta bränsleförsäljning. Pers personal ansåg att det var alldeles för besvärligt att sälja mina skrifter till gästande båtar så försäljningen blev noll år 2020 vid Karö/Ekenäs men nätförsäljningen till Ronneby blev desto bättre. Räkna alltså inte med att kunna köpa #”Natur- och gästhamnar i Blekinge” i Ronneby. Andra metoder för att sätta Blekinge på kartan finns.

A propós ”sätta Blekinge på kartan” så fick jag för några veckor sedan ett hedersamt erbjudande att skriva en kort artikel om Blekinge skärgård. Artikeln kommer förhoppningsvis under våren publiceras i en stor båtorganisations klubbtidning. Förhoppningsvis ger det en viss återbäring för mig och Blekinges turistnäring. Du får läsa artikeln när den publicerats.

Ronnebyhamn blivande marina.
Sjöfarten nedlagd.

Innan vi lämnar Ronneby måste jag nämna att den omtalade kommunen satsar stora pengar på Ronneby hamn. Här skall bli flera ställplatser, lekplatser,park, butiker, cafe’ och sannolikt gästhamnsplatser.

Ronneby-åns mynning är inte en gästplats jag vill rekommendera. Ett riktig blåshål utan skydd. Nej, då är härliga Karö perfekt och Ekenäs bra i vindar från syd över till väst och nord. Husbilsägarna blir säkert glada för projekt ”Ronneby Marina” även om de redan har Ekenäs badplats med skärgårdsnatur. Ronneby Golfklubb skall enligt senaste upplysningar administrera skötseln.

En glad och positiv storseglare från Ronneby har lämnat jordelivet. Det var alltid trevligt att möta skepparen på s/y Jam var man än befann sig i Östersjön. En kunnig sjöman som om jag inte har fel även framfört U-båt inom försvars-makten. Vila i frid, Anders. Jag kommer att sakna Ditt glada väsen.

Låt mig berätta om några #”ställplatser i Blekingska skärgårdshamnar”. Platser som erbjuder ögongodis med havs- och skärgårdsutsikt.

Vi börjar i Sölvesborgs kommun:

Torsö gästhamn, Nogersund, Hörviks hamn, Krokås hamn är platser där man nästan befinner sig ute i havet. Nogersund har fått enastående fina omdöme bland många bilande nomader.

Nogersund Färjeläget sedd från ställplatsen-

Karlshamns kommun:

Mest havsnära kommer man om man söker sig till Svanevik och Vägga.

Matviks hamn är naturligtvis vackrast men har inga officiella ställplatser trots att tillgången till el och dusch är goda.

Ronneby kommun:

Se ovan. Avgiftsbelagd ställplats vid Järnaviks camping

Karlskrona kommun:

Tjuraviken på vackra Almö, Garpahamnen på Hasslö ligger vid vacker skärgårdsmiljö. Tjuraviken är avgiftsfri.

Almö N

#Karlskrona stadsmarina är populär med sitt läge nära till centrum. Inte särskilt kul i övrigt. Är liksom Dragsö och Trummenäs som också ligger vid vatten avgiftsbelagd.

På Senoren vid Möcklöbron finns en avgiftsbelagd ställplats som vunnit berömmelse över hela Sverige.

Sandhamns fiskehamn har också fint belägna avgiftsbelagda ställplatser vid havet. Promenadavstånd till Torhamns udde som varmt rekommenderas .

I ”Natur-och gästhamnar i Blekinge” får Du säkert fler idéer till tänkbara resmål för Dig och Ditt rullande hem.

Havsörn

I övrigt kan vi här i gamla Öst-Danmark glädja oss åt en rik förekomst av havsörn i skärgården, nästan 90 stycken vid gångna vinterns fågelräkning.

Elsa Johansson

Svenska

#Sjöräddnings-sällskapet har haft mycket att göra. Förutom förebyggande utryckningar hade Sölvesborg 5 st räddningstjänstuppdrag, Hörvik 2st och Hasslö 29 st.

Förebyggande medlemsutryckningar i hela länet uppgick till 106 st mot 89 år 2019.

Sölvesborgs gästhamn som ligger vid Fyra Årstiders Park Havs-udden skall med tiden rustas upp och kanske blir det åter en restaurang här.

Eftersom det ligger i kommunens händer kan vi inte räkna med att det

kommer att gå fort.

På Hanö har man problem med avlopps-ledningen till Nogersund då en underentreprenör gått i konkurs och ledningen kommit på drift.

Planerna på nästan 20 nya fritidshus på syd-östra delen av denna märkliga ö uppskattas inte av de som redan bor vid det blivande naturreservatet eller måhända nationalparken.

Mer tråkigheter i Sölvesborg är att Sölvesborgs kommun städade vid en toalett och parkeringsplats genom att bland annat lägga ut grus. Detta tilltag gillades inte av byråkraterna på Länsstyrelsen som ansåg att det stred mot strandskyddsbestämmelserna. Ärendet skall utredas.

Om man stänger ute medborgarna från Blekinges märkligaste ö (Dragsö på Eriksberg) har samma byråkrater inget att invända. Höga tjänstemän inom Länsstyrelsen har ju nära kontakter med företaget. Sitter dessutom i Eriksbergs-stiftelsen tror jag.

Dragsömiljö

Nu blir jag på så dåligt humör att vi flyttar oss österut. Där händer det alltid en del intressant. Hovrätten har frikänt en man som på vackra Almö sköt 2 kor och en kalv i tron att det var vildsvin.

Den 59-årige mannen har inte gjort sig skyldig till grovt jaktbrott enligt hovrätten som hänvisar till att utredningen fastslår att det aldrig fanns några vildsvin på platsen, enbart kor. Därmed landar rätten i slutsatsen att mannen inte kunnat göra sig skyldig till jakt på vilt som inte fanns.
Motiveringen lyder:
”Eftersom det i objektiv mening inte fanns något vilt att skjuta på i hagen är jaktlagen inte tillämplig. Åtalet för jaktbrott, grovt brott, ska därför ogillas”.

Rättsstatens förfall tar sig många uttryck, inte bara terroriststämplade imamer som inte kan utvisas av grumliga skäl.

Jag tillhör rasen Highland cattle!

Kommunala Affärsverkens rederi i Karlskrona har fått allvarliga anmärkningar från Transportstyrelsen om hur man sköter besättningslistor, skeppsdagböcker och bemanningsregler. Åtalsprövning pågår.

#Karlskrona Turistbyrå flyttar från Stortorget ner till Karlskrona Stadsmarina och det ”Rostiga huset”. Kanske kan man då också erbjuda ”Natur- och gästhamnar i Blekinge” till alla båtturister som besöker Karlskrona Stadsmarina. Skrifterna är visserligen inte skapade av en Karlskronabo men för Blekinges skull kanske man kan göra ett undantag?

Nu är myten om Stortorget i Karlskrona demaskerad. Torget är inte norra Europas största. Torgen i Warzawa, Moskva och St. Petersburg ligger i topp men Stortorget platsar inte bland de 20 största enligt Mattias Paulsson och BLT.

Torhamns hamn

Café Måsen i besöksvärda Torhamn lever vidare. Nya ägaren, Philippa Rosensköld, kommer fortsätta att även leverera kroppkakor och räksmörgås i caféet som ligger några meter från kajkanten. Läs mer om Torhamn i ”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö-Kalmar”. Åter i lager!

Några sjömil från Torhamn/Sandhamn ligger en av mina favoritöar, Ungskär. Undrar om folket därstädes fått gatljuset att fungera. I mer än ett år har man väntat på att Karlskrona kommun ska åtgärda felen! Endast 2 av 8 stolpar lyser för den årsrika befolkningen.

Om Du trycker på bilden med M/y Silva så kan Du läsa mer.

Intressant artikel om m/y Silva som besökte Matvik sommaren 2020.

Du kan läsa mer om K-märkta båtar på

https://www.dagensps.se/category/weekend/bat-sjoliv/

Avslutningsvis, låt oss gratulera Anton Dahlberg/Fredrik Bergström till guldmedaljen i VM för 470-båtar. Tävlingen gick i Portugal.

Ha en skön Vårdagjämning.

Thomas

Vårdagjämning i Blekinge skärgård

Livlig aktivitet i Blekinge skärgård

”Samarbetet är
fantastiskt i vårt län. Alla drar åt samma håll. Det finns inga motsättningar,
tvärtom..”

Landshövdingen i Blekinge, Berit Andnor Bylund, på
Guldekengalan år 2015

Lite glada nyheter behövs i denna svåra tid. Nyss hemkommen
från en trevlig kryssning i Medelhavet möts jag av ovanstående uppiggande
verklighetsbeskrivning. Tänk om det så väl vore….


Berömd Sölvesborgsbro. Bilden tagen från Pussplats.

Den fina gång och cykelbron till Ljungaviken (760 m) kommer
som frimärke till våren 2016. Någon krog vid Havsudden i närheten av bron och
gästhamnen, finns ännu inte.

När jag stod på barrikaderna i min ungdom talade vi om
kryptokommunister. Personer som inte avslöjade sina politiska sympatier för
Stalin och hans efterföljare. Herr Åkesson i Sölvesborg har tydligen vänner
inom Nobelkommittén. Herrar Heikensten och Storch kanske är kryptosympatisörer
till SD? Jimmie får nämligen inte komma på Nobelfesten i år heller. Detta ger
ju sannolikt herr Åkesson i Sölvesborgs parti ett antal tusen röster från uppretade svenskar
som tror på demokratiska spelregler.

Hälleviks båtklubb har fått OK av Länsstyrelsen för att
bygga sitt spektakulära klubbhus i hamnen. Smakar det så kostar det.
Medlemsavgiften stiger troligen från 300 kr till 500 kr enl. förslag.

På Hörvik har Fiskerian som ligger intill den relativt
nyanlagda fritidsbåtshamnen fått ny ägare. En ung tidigare anställd kommer att
ta över verksamheten med utökade öppettider from påskhelgen 2016.

Näbbval Joggesö

I Hällaryds skärgård har en död näbbval flutit iland på
Joggesö. En bjässe på 3,54 m som senast varit synlig på Rügen. Den pensionerade
skolledaren vid vars strand odjuret landat fick mycket att stå i innan djuret
kunde förpassas till Naturhistoriska riksmuseet. Där konstaterades att djuret
troligen dött av svält.

Några som inte behöver svälta är aktieägarna i AAK med
fabrik i Karlshamn bland många andra platser. Bolaget gjorde rekordvinst och
aktiekursen nådde all time high i fredags (620 SEK).

Vårt borttynande försvar har genom hemvärnet försökt visa musklerna i
Matviksområdet . Minfällning och camping på Östra Bokö och Matviks gård ägde rum i strålande väder förra helgen, samtidigt som
havsörnsparet övervakade aktiviteterna i det strålande höstvädret.

I Karlskrona har man firat årsdagen av U137:s grundstötning
den 27 oktober 1981. Den grundstötningen missade man att utnyttja turistmässigt
under alla årsmiley. En trafikskylt har man ändå lyckats få fram så sjöfarare kan se
platsen.

Torumskär

Torsken är Blekinges landskapsfisk. Sedan år 1991 har
Havsfiskelaboratoriet på Saltö i Karlskrona följt torsken och andra fiskars
utveckling i Östersjön. Nu har ”snillena” inom SLU bestämt att denna verksamhet
skall flyttas till kontoret i Lysekil. Mycket bilkörning blir det till
Simrishamn och Karlskrona. Optimalt och resurssnålt kallas det på byråkratspråk.

Samma kan väl sägas om tullen som inte stannar bilar som
innehåller fler personer än antal närvarande tullare. Landet går mot avgrunden
på alla områden tycks det som.

Hajvar i kvällssol

Två män har anmälts för olaga intrång på
försvarsmaktsområde. Plats? Almö. Gissar att de två 50-åringarna hade förtöjt i
Hajvars hamn. Den hamnen är numera avlyst för civilister och vårt tuffa försvar
vågar ingripa när fara hotar och allvarlig kriminalitet förekommer. Där har
tullen något att lärasmiley.

Egoist som man är gläds jag åt att i veckan ha närmats av en
företagare som vill ta över mina skrifter.

Dessutom kontaktades jag av en journalist som ville skriva
om Blekinge skärgård och då nämna de populära skrifterna.

Jag gläds också åt att nästan alla mina återförsäljare har
betalat för sommarens kommissionsförsäljning. En större återförsäljare avviker
och hävdar att fakturan förkommit, en inte alls ovanlig företeelse i
betalningssammanhang. Han har dock lovat att inkomma med betalning före besök
av de alternativ som står till buds, Hells Angels eller Kronofogdemyndigheten.
Tråkigt är det i vilket fall som helst.

I november den 21 har en av världens största båtklubbar,
Svenska Kryssarklubben med cirka 44000 medlemmar sitt Riksårsmöte i Kalmar. Till detta möte är jag inbjuden
att berätta om Blekinge skärgård under rubriken ”Strandhugg i Blekinge
skärgård”. Naturligtvis är jag mycket hedrad. Vilka platser skall jag välja ut?
En timme står till mitt förfogande.

Vi hörs

Blekinge skärgård ligger nära Bornholm

Sandvig

Efter besök hos hamnfogden Jan Ljunggren vet jag skillnaden
mellan vildlax och odlad lax. Havs och fiskemyndigheten skulle sjösätta en båt
för kontrollarbete och jag fick lära mig en del. Med odlad lax menas inte regnbågslax uppfödd i havskassar utan av
kraftproducenter uppfödd vildlax som senare får en fena beskuren. Svenska
fiskare får inte längre ta upp vildlax
och landföra den. Däremot går det bra för danska fiskare att ligga utanför
Nedjan och fiska vildlax. Sverige satsar ju på annatsmiley.

Lotta i sin fina
butik Nautical på Storgatan hade sommarrea men tröjinköpen överlät jag till
besökande Kristianstadbor.

Sillens dag skulle äga rum på lördagen men även om jag
älskar sill i alla dess former såg programmet inte så upphetsande ut så
avsegling mot Bornholm bestämdes till lördagsmorgonen.

När jag skulle inkassera outnyttjad elförbrukning på
Tallycarden höll jag på att ramla i sjön. Vid flytbryggans landfäste finns en
rostfri plåtskiva som landgången åker på eftersom flytbryggan rör sig. Där
halkade jag i morgonfukten och tappade balansen. Som tur var fanns kraftiga
räcken längs landgången men det vara bara en hårsmån från att jag fallit med
huvudet före i hamnen. Ett icke önskvärt morgondopp förhindrades tack och lov.

Kortsystemet fungerar bra i Simrishamn. Man betalar för sin
plats och elförbrukning med bankkortet. Får ett kort som öppnar toalett och
dusch. Laddar elstolpen med betalda kilowatt och de som blivit över tar man
tillbaka på kortet. När kortet lämnas in får man tillbaka panten för kortet och
pengar för överblivna kilowatt.

Att det redan fanns 30 kilowatt i min stolpe kan väl stanna
mellan oss. Det räckte mer än väl för två nätter.

I fiskhamnen berättade en fiskare om att han först haft
besök av Havs- och fiskemyndigheten och sedan av Kustbevakningen samma dag. I
det ena fallet var det nätmaskornas storlek, det andra fallet har jag glömt.
Det är sådana rutiner som höjer bruttonationalprodukten eftersom
sysselsättningen ökar och det är ju ändå skattebetalarna som betalar
politikernas tokbeslutsmiley.


Långbänk i Sandvig

Seglingen över till Bornholm blev en ren nedförsbacke i
västlig vind. Inte så frisk som jag trott vilket förklarar segelsättningen,
endast genua. Gamla s/y Johanna visste vart hon skulle och seglade utan
autopilot halva distansen mot Allinge (en ledning hade lossnat mellan pilot
och batteri). När Hammer odde dubblerades hade vinden tilltagit och
segelsättningen var perfekt.

Norr om udden höll man på att tömma bunkeroljan på det stora
bulkfartyget Fhu Chan som kolliderade en solig och klar lördagseftermiddag i maj
för snart 10 år sedan. Oljan måste visst värmas upp innan man kan ta upp den.
Märkligt att det skall behöva ta sådan tid att åtgärda ett latent miljöproblem.

Allinge hamn var nästan tom på gästande båtar. Jag valde att
lägga mig i ytterhamnen för att vara säker på goda internetförbindelser. Förra
sommarens erfarenheter var inte så goda. Hamnfogden Tom försäkrade dock att det
nu blivit lite bättre.

Det fungerade. Man lämnar sitt mobilnummer och får ett SMS
med inloggningskod som gäller i fyra timmar när man tar sig ut på nätet.


Ryskt monument och gravplats för på Bornholm stupade ryssar vid krigsslutet

Sommaren i Allinge har naturligtvis varit bra. Mellan 80-85
båtar har man haft som mest. Man har vissa kvällar varit tvungen att stänga
hamnen för fler gäster. Duschar och toaletter har rustats upp och utökats.
Verkar inte vara några svenska byggtekniker inblandade i bygget av duschutrymmenasmiley.

Det är därför jag väljer maj eller september för besök. Det
blev några lugna fina dagar även om det blåste väst19 m/sek stundtals vid
Hammer Odde. S/y Roulette från Ronneby med sympatiske P-O och lika trevlige Lars-Gunnar låg i
innerhamnen med motorstörningar. De hade blivit ”övergivna” av sina
seglarkompisar i Gubbaseglingsgänget från Blekinge. Gå in på www. gubbasegling.se
och läs mer om detta nätverk.


Tejn
Cykling mellan Sandvig och Tejn, lift hem pga av sprättende regnbyer med en kone som
skulle köra skräp till Allinge, sillbord på Nya Rökeriet, tradjazz på kajen och
hakkeböff med blöd lög är andra vackra minnen. Brödet är dyrare än spriten på
Bornholm. En rundstycke/fralla kostar 7,5 Dkr medan en flaska whisky av känt
märke kan fås för 12 frallor. Ja, de går sin egen ”vej” danskarna.

I nästa avsnitt sejler vi mod Christiansö.

Trevlig helg tillönskas

Thomas

Blekinge Arkipelag invigs den 2 juni

Ny trainee på förlaget vilar ut med förläggaren.

Vinden har lagt sig i Matvik. Klockan har passerat 22.00 och
på land sover några trevliga människor i sin båt. Det är sjösättning i morgon.
Själv njuter jag av näktergalen som spelar på Kalvö och har flyttat kontor och bostad till båten.

Kan säkert yrka dubbel bosättning i nästa deklaration, allt
enligt de principer som våra folkvalda följer. Jag avstår från att berätta
vilka som är värst. Läs gärna själv http://www.dn.se/nyheter/politik/var-tredje-lever-pa-riksdagens-inkomstgaranti

Den 2 juni är det formell invigning av Blekinge Arkipelag på
Tjärö. Ett antal betydande personer från Blekinge och övriga landet skall samlas på denna ö som vid denna tid är som vackrast. Näktergalen spelar och “Far och Mor på hallarna”(Styvmorsviol) täcker många hällar. Köket är dessutom utmärkt på Anders Hafvskrog. Trevlig dag tillönskas de som är satta att “sätta Blekinge skärgård på kartan”.

Resan runt Österlens hamnar var fin. Inga större
förändringar noterades, bortsett från att biljettautomater i gästhamnar blir mer och mer
vanliga. I Ystad har hamnen begåvats med ett stort trädäck med tillhörande
restaurangservering. Det gäller att inte ligga för nära land om man vill sova
ostört i Ystad. Abbekås, Smyge och Gislöv hade inga större förändringar att rapportera.

Jan Ljungren i Simrishamn, Christina och Lars på Tackel &Tåg har precis som Peter
Röhl på Baltic i Kalmar ett gott förhållande till våra tyska gäster. Säljer bra
av ”Natur- und Gästehäfen in Blekinge”.

John Soneson, en son av Blekinge (Lycke i Hällaryd) jobbar med segelskutan
”Hoppet” i Brantevik. De kommer att besöka Blekinge i sommar. Läs Bertil
Torekulls bok om Brantevik. Mycket läsvärd. Torekull har bott i Ronneby och
varit chefredaktör på Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Som många blekingar (om jag får räkna honom
dit) går han gärna sina egna vägar.

Nu kommer historien om Bönsäcken, den intressanta strandsporren på Hanö, som jag lovade i mitt förra
inlägg. Alla har hört historien om jättekvinnan som skulle bygga bro över till
Listers huvud. Nu kommer en annan historia som jag missat.

En natt, på den danska tiden, ankrade en båt NO om Hanö. Svårt
väder utbröt och fartyget från Bornholm gick i kvav vid Hanös nordvästra udde
där Bönsäcken finns. Besättningen, oklart hur många, omkom. Efter denna
tragiska olycka seglade Bornholmarna varje år till Hanö och förrättade andakt
med tillhörande bön vid denna plats.

Denna historia fick Berndt på Hanö höra av en gammal fiskare
på drygt 90 plus i Nexö hamn för ganska länge sedan.

En ganska trolig historia eller…?

Fortsatt trevlig maj tillönskas.

Gyö Hasslö

Galenskap enl. Einstein:

”Att göra samma sak om och om igen och förvänta sig nya
resultat”

Utsikt från Signesberg, Gyön, mot Tjärö och dess gästhamn

Veckan som gick bjöd på vackert väder. Förra helgen låg jag
i Svalemålaviken eller Kulturviken som Leif Olsson vill kalla den. Herr Olsson
släppte för några veckor sedan resultatet av många års forskning om gamla
kändisar som under tidigt 1900-tal bott runt denna vik. Gyön har faktiskt varit
omfluten av vatten för inte så länge sedan. Läs mer om Leifs fina bok på www.ad-mare.se

En fin promenad i den fina lövskogen på Svalemålamarkerna
ledde oss upp till en bronsåldersgrav uppe på höjderna med utsikt mot Jernavik,
Köpegårda och Tjärö.

Sommarkantarellerna hade börjat visa sig och blåbären var
rikliga till antalet i området.

Det var ganska mörkt i viken när jag återkom från den goda
middagen hos Leif och Kerstin på lördagskvällen. Märkligt att inte sommarhusen
utnyttjas bättre.

På tisdagen gick färden i svag sydlig vind mot östra
skärgården. Noterade att Skärgårdsextetten skulle ge konsert i Hasslö kyrka.
Därför styrdes kursen in mellan Bollöarna och Hasslö och förtöjning skedde på
sydsidan vid Horns brygga.

Gamla m/f Södern som under många år trafikerade denna
skärgård anlände med ett fyrtiotal silvergrå pantrar från Karlskrona. Alla
skulle besöka konserten. Kyrkan som ligger bara några hundra meter från bryggan
blev fullsatt, trots den ljuva sommarkvällen, och musikanterna, varav en
kvinna, gjorde ett gott arbete. Kyrkoherden Thomas Östlund verkade vara en god
talare och fångade åhörarnas intresse i en kort betraktelse.

M/f Södern

På onsdagsmorgonen kom den utlovade nordosten och läget blev
besvärligt för den Vega och dess besättning som låg förtöjd på lovartsidan.
Dagen inleddes därför med en god gärning där bistånd med att avsegla från den
utsatta positionen gavs.

Några dagar senare skulle jag själv behöva hjälp med att
lämna en förtöjningsplats. Några pigga ynglingar tillfrågades och alla följde
mina instruktioner. Allt tycktes gå perfekt när det plötsligt tog stopp. Jag
hade glömt att lossa ett spring!!!!!
Allt löste sig på mindre än tio sekunder men självkänslan får ju en
allvarlig knäck vid sådana episoder. Man
drömmer att man seglar iväg med elsladden fortfarande i elskåpet vilket hänt
andra lika tankspridda båtfarare.

Garpahamnen
Hasslö var faktiskt full av trålare och forskningsfartyg. Bryggan precis om
babord innanför piren kan inte längre användas då den har fått ett stängsel och
låst grind vid landfästet. Hasslö varv tar emot försvarets fartyg där inför
reparationsarbete och man vill nog skydda objekten för terroristangrepp. Några
få båtar kunde nog förtöja i hamnen men ingen båt syntes till vid mitt besök.

Det nyöppnade cafét ”Kopp och Dopp” som jag nämnt tidigare
ligger i nordöstra hörnet och har en fin utsikt att erbjuda, oavsett om man
sitter inne i lokalen eller ute på trädäcket som finns.

Fiskehamnen Hallarna hade
heller inga besökare men några få platser (ej särskilt utmärkta) finns vid
fiskekajen.

Trevliga och roliga människor finns det gott om på Hasslö.
Skvaller om kända Karlshamnare kunde utbytas och det obligatoriska besöket vid
Fabian Månssons gravplats på norra sidan
och vid statyn gjordes i härligt sommarväder.
Det är nog tur för vissa politiker att Fabian inte längre finns ibland
oss, han dog år 1938. Han hade nog tagit vissa i sträng upptuktelse för
begångna gärningar eller kanske mer brist på gärningar.

Fabian Månsson

Hasslö Doppet med restaurang och Coop Nära gjorde ett gott
intryck på skribenten och vågar rekommenderas. Mindre än tusen meter från Horns
brygga.

I övrigt visar en hel del kunder intresse för den tyska
versionen av Gö-Kalmar med svensk översättning som bilaga.

En flygande ekoxe besökte s/y Johanna vid bryggan i Matvik.
Väldigt roligt när den nu är Blekinges landskapsdjur och så sällsynt.

Blekinge hade förra året en representant i styrelsen för
Svenska Båtunionen. I år har man ingen.

Jag glömde nämna adressen till Hörviksflickan och fotografen Pia-Kristina Olofssons blogg med de fina
bilderna från Listerlandet.

Här kommer adressen www.pia-kristina.fotosidan.se/blog/index.htm

Hälsningar från Ungskär i lätt regn.