Sommarminnen från Blekinge skärgård 2022.

Hur länge än månen är borta, kommer den en dag att skina igen.

Nigerianskt ordspråk

Tänk så länge vi fick glädjas åt sommaren. Den kom visserligen lite sent och vattnet var ovanligt kallt den mesta tiden. I gengäld slapp vi kraftig algblomning och sommaren varade långt in i oktober.

Våra kronjuveler Hällevik, Hanö, Tärnö, Tjärö, Karlskrona, Stenshamn och Kristianopel rapporterade stor tillströmning av turister. Karö och Utklippan rapporterade driftstörningar.

Den så kallade # ”Kalle-båten” som går mellan Ekenäs och Karö har besiktigats och visade sig vara i så dåligt skick att den kanske måste läggas upp för gott trots att det inte var så länge sedan den genomgick en restaurering på Saxemaravarvet. Både turister, krögare och stugvärld klagar över bristande transportmöjligheter till och från ön. M/f Astrid har delvis ersatt under den gångna sommaren, men den service som tidigare uppnåtts med Kallebåten var inte aktuell. #Restaurang Karö är i farozonen för nedläggning om inte kommunikationen förbättras. Borde inte vara så svårt att hitta ersättningsbåt, men att hitta någon som kan köra flytetyget till rimlig kostnad kan vara problematiskt. Visserligen finns det drygt en miljon som skulle kunna arbeta men som väljer att gå på bidrag………Ring Arbetsförmedlingen för hjälp.

“Kallebåten” förtöjd vid Karörestaurangen”

Ronneby/Kallinge har nu definitivt förlorat Sjöfartverkets bas för räddnings-helikopterverksamheten. Numera är basen Österlen Airport Everöd. Kanske inte direkt i närheten av den nord-sydgående fartygsleden i Östersjön. Återigen var det miljökrav som stoppade Kallingebasen på F17.

.

På #Utklippan har Statens Fastighetsverk tvistat med den entreprenör som tidigare drivit verksamhet på Södraskär. Vandrarhemmet var stängt under sommaren, förlikning träffades på hösten, ingen hamn-värd har heller funnits och elkabeln från fastlandet gick åter sönder i september. Hamnavgift har man kunnat betala via app, vilket vållat problem för många utländska båtar. Soptömning har fungerat, men några solceller på ön vill Riksantikvarieämbetet inte se på ön. Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets har drivit sedvanlig verksamhet på ön. En vecka som stugvärd på Utklippan till låg kostnad, kan verkligen rekommenderas. Pär Aronzon med e-post zatasail@gmail.com vet mer om detta.

Bland allt annat elände så är Dragsö vid Eriksbergs stränder fortfarande stängd. Mångmiljardären och Blekinge-sonen Rune Andersson har med stöd av politiker och tjänstemän som står med mössan i hand och bugar, inte öppnat de grindar som under många år i dryga två sommarmånader medgett tillträde till denna unika ö. Ett otal båtar från olika länder har under den gångna sommaren legat på svaj syd om ön utan att kunna göra ett besök på denna unika plats. Blekinge Arkipelags kommande dyra brolösning över sunden medför ingen tillgång till Dragsö-vyer. Det är vi, de utestängda skattebetalarna, som får stå för notan.

Dragsövy mot norr

Bygger man däremot i Guövik en ny bastu på samma plats som där det tidigare stått en bastu, så nekas man strandskyddsdispens av samma länsstyrelse, kommun och miljöförbund som tillät stängning av Dragsö. Dessutom drabbas man av bygg-sanktionsavgift. Svea Rikes lag är Svea Rikas lag!

Hanö nådde rekordsiffror i besöksantal med nästan 3.000 besökande båtar. Även här förekom smärre driftstörningar i form av strömavbrott under några dagar. Lotta och Lars-Inge servade reservaggregat med bränsle dygnet runt. Ny avloppsledning och internetkabel mellan ön och fastlandet är nu klar.

Blekinges landskapsfisk, torsken Gadus morhua, ökar i Öresund. Volymen torskyngel ligger på topp enligt forskarna. Någon har sagt att forskarna fiskar där fisken fanns, fiskare fiskar där fisken finns. Nu kanske jag får stryka detta uttalande ur citatboken.

Torskrevsförsöken norr om Hanö har i alla fall fått napp. Miljöorganisationen #Baltic Waters donerar 995.000 kronor till Hanö Torskrev. Några betongblock har ännu inte lagts ut norr om Malkvarn av Hampus Södergren och Hannes Kindberg, två av pionjärerna. Men till våren….?

Av all fisk som fiskas i Östersjön (92800 ton) blir 90% fiskmjöl som används som foder till laxodlingar, minkar och kycklinguppfödning.  Hönorna som lägger kravmärkta eko-ägg utfordras med fiskmjöl. Den nödvändiga aminosyran metionin kan annars produceras syntetiskt, men då skulle äggen inte längre räknas som ekologiska. Följden blir ännu mer press på våra sorgligt uttrålade hav. Industrifisket sägs kosta skattebetalarna 600 miljoner i form av subventioner och bidrag enligt en sida som varmt rekommenderas https://balticwaters2030.org/stoppa-industrifisket/

Den hvide gåben är namnet på fyren.

I härliga #Hällevik försöker en nystartad intresseförening ytterligare skärpa ortens attraktionskraft bland båtfolk och övriga turister. Livsmedelsbutiken har problem med lönsamheten på grund av elkostnader så det är osäkert om bunkringsmöjligheter kvarstår inför kommande sommar. Butiken som bytte ägare år 2020 när Jonas sålde gick i konkurs januari 2021, men nya ägare har tillträtt för att rädda servicen. Som de flesta andra företag brottas man med den politiska elitens misstag med effektskatter, kärnkrafts-stängningar, energiskatter och dessutom moms på skatterna som grädde på moset. Hoppas Mats Johansson och Hasse Larsson som tog över butiken för att rädda servicen i Hällevik lyckas klara av den av våra politiker framtvingade krisen.

Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den energiförsörjning som alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation.”

Percy Barnevik uttalade sig för några år sedan

#Ask och Embla av Stig Blomberg pryder Stortorget

Båtklubben i Hällevik har fått sin fina klubbstuga färdig. Ligger vid landfästet för den östra piren. Sölvesborg som är den kommun som Hällevik tillhör drabbades av politisk turbulens efter valet. Visserligen ökade antalet SD-väljare med nästan 35%. SD gick från 29% till 38,9% av rösterna, men vad hjälpte det när ”det nya arbetarpartiet”, som moderaterna vill kalla sig, kröp i säng med ”det gamla arbetarpartiet”, socialdemokraterna. Hur många ”Mjällbymopeder”, så kallades Mercedesbilarna i min ungdom, som hamnade i diket på grund av ren upphetsning hos föraren när nyheten publicerades, därom tvistar forskningen. Den senaste ”minkabonnen” jag träffade, (ja, han presenterade sig så) körde en BMV SUV i600.000 kronorsklassen så det är väl andra tider nu.

När två elefanter bråkar, då skadas gräset.”

#Tärnö hade också rekord i besöksantal under sommaren som gick. Färjorna från Karlshamn och Matvik var fullbelagda soliga julidagar. Där finns nu två ”restauranger” varav den ena (Franks krog) inte hade alkoholtillstånd under den gångna sommaren. Karlshamns kommun slumpade bort flera fastigheter till en privatperson men gästbryggan i öster är fortfarande avgiftsfri. Dock är bryggan vid det s.k. Salthuset och Skolbryggan inne i Kåsakroken privatiserade.

Garnbrisslehallarna på Tärnös ostsida

Svenska Kryssarklubben planerar att dubblera bojen 100 meter nordväst den fria gästbryggan.

Inne i Vägga fiskehamn har ansökan om bygglov för omändring av det så kallade ”ishuset” till restaurang inlämnats. Det kommer då att finnas 4 restauranger inom 250 meters omkrets. Arken Marins butik är stängd, men Bengt servar med full kraft båtar från när och fjärran när elektroniken strular ombord. Hela Blekinge och ännu längre bort betjänas av den populäre teknikern.

Vägga fiskehamn och Svaneviks fritidsbåthamn Foto från webben.

Karlshamns Innerhamn kunde bli en populär tilläggsplats för turistande fritidsbåtar, om man med hammarband m.m. möjliggjorde långsides kajförtöjning. Detta har jag nämnt i tidigare inlägg. Lär av Stenshamn i Östra skärgården som lyckats väl med att utnyttja sin långa hamnpir. Nu skall kommunen som tidigare nämnts ”försköna” östra kajen med fler serveringar, försäljningsställen, blommor, bänkar och grönytor samt diverse illuminationer.

Senaste avgiftshöjningen i Karlshamns fritidshamnar var kraftig och nu talar man om höjningar på 17%. (Båtklubbar med ungdomsverksamhet kan få rabatt).

Var det därför det ledande partiet (S) tappade 27 % av sina tidigare väljare? Man föll från 34,4% till 25,07% av väljarunderlaget. Privatiseringarna av uppläggningsplatserna i Karlshamn och Matvik samt ”Tärnöaffären” har säkert haft en viss påverkan, för att inte tala om Östra Piren-projektet.

Sjörök i Hällaryds inre skärgård. Foto Gunnar Paulsson

Karlshamnsverket/Kölöverket har socialiserats av den tyska S-ledda regeringen genom köp av Uniper. Finska Fortum är inte längre delägare i Uniper. Kraftverket har varit i bruk mer än någonsin under sommar och höst.

Inom synhåll från Kölöverket ligger Stilleryds-hamnen som ständigt växer. I slutet av september fick jag möjlighet att besöka en av DFDS (Det Förenede Dampskibs-Selskab) två nya färjor som trafikerar linjen Karlshamn – Klaipeda. # Luna Seaways var en imponerade Ro/pax färja med sina 11 däck där fraktkapaciteten var 4500 lastmeter eller omräknat till 20-fots containers – 7500 st, på 4 däck. Hon hade en längd över allt på 230 meter och en bredd på 32 meter. Hon har en gångfart på cirka 20 knop men kan toppa 23 knop vid behov.

Ro/pax Luna Seaways Foto från webben

Jag som för många år sedan hade nöjet att besöka Svenska Lloyds M/S Patricia, på inbjudan av maskinchefen Folke Johansson, när hon nyss lämnat stapelbädden på Lindholmsvarvet i Göteborg (1967) är inte rätt man att recensera Luna och Aura Seaways. Det känns lite orättvist. Vi var två fattiga studenter från Handels som imponerades väldeliga av Astrid Sampe´s smakfulla inredning av det vita skeppet som skulle komma att segla på traden Southampton-Bilbao. Konstverk, möblemang och färgsättning ombord avsatte minnen för livet.

Märkligt nog skulle kurskamraten, Oddbjörn, ett antal år senare bli VD för konkurrenten Tor Line som sedan skulle komma att köpas upp av DFDS. M/S Patricia fick ett rikt liv och seglade på många vatten över hela världen under många namn. I mitten av 1990-talet ägdes hon av Stena-koncernen och seglade åren 1995-1997 mellan Karlskrona och Gdynia. Hon är nu upphuggen.

På youtube finns följande lilla video om Luna:

De 250 hytterna ombord Luna som kan härbärgera 690 personer verkade ovanligt rymliga och man sover väl mest på den 13 timmar långa färden mellan Karlshamn och Klaipeda. Hon eller systerfartyget Aura avgår Karlshamn på kvällskvisten för den 13 timmar långa resan och ligger i Litauen (Klaipeda) cirka 12 timmar, innan hon återvänder på västlig kurs mot Karlshamn som anlöps nästa morgon runt niosnåret.

I Blekinge-kommunen som ingår i världsarvslistan (Karlskrona) förfaller visserligen kajerna centralt, så och på Tjurkö och Kristianopel men inne i ”Staun” har man fått ett unikt sjömärke. Det danska kabelföretaget NKT har investerat i ytterligare ett kabeltorn som är 155 meter högt torn. Det tredje högsta tornet i Sverige! NKT Lighthouse används när man isolerar kabeln vilket sker bäst när den hänger vertikalt, därför de höga tornen.

Karlskrona kommun arbetar återigen med en ny skärgårdsplan för att förbättra servicen för båtägare, båtturister och småföretag. Kommunens intresse för att stödja utgivning av ”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö-Kalmar” har varit noll men nu skall gästhamnsvärdar utbildas och Hydrographica skall få stöd enligt utrednings-förslaget. Besöksenheten skall få ansvar för gästhamnarna, fler uppläggningsplatser, bättre skötsel på skärgårdsöarna av sopor, toaletter och förtöjningsöglor. Kanske också en skärgårdsstiftelse kan bli lösningen enligt tankarna i utredningen. Allt enligt BLT. Den enda kommunala tjänsteman som ”ställt upp” för mig under årens lopp har varit Malin Hagberg-Andersson på turistbyrån som hjälpte mig med en länk till denna hemsida. Hennes chef tog ganska snart bort länken. Malin är numera kryssningsansvarig på Visit Karlskrona. Minst 25 stora kryssningsfartyg väntas anlöpa Karlskrona i år. Tryggt att veta att en kompetent kraft jobbar med detta och kanske är den nye inkommande turistchefen (Pär Israelsson) från Kalmar mer intresserad av att marknadsföra Blekinge skärgård än företrädaren på posten var. Delen Gö-Kalmar har dock sålts i ett betydande antal i Sverige, Danmark och Tyskland.

Under tiden byråkratins kvarnar maler, kan kommunen glädja sig åt att Vindhaga ställplats på Hasslö röstats fram som Sveriges bästa ställplats. Det är tidningen Husbil & Husvagns läsare som tycker så. Förr om åren har ställplatserna på Senoren/Möcklöbron och Nogersund legat i topp av andra bedömare.

Högasand norr om Kristianopel

På vägen upp i ”dieseldiket” Kalmarsund lyser Kristianopels vita kyrka som en större fyrbåk. Sommaridyllen riskerar nu att mista sin lanthandel. Eva som drivit handels-boden i 17 år tänker sluta och handelsboden är till salu.

Även den anrika gästgivargården med anor från 1714 ligger också ute till försäljning för dryga 5 miljoner kronor.

Några kilometer norr om samhället ligger en ganska unik plats, Högasand, ett naturreservat med unika inlands-sandyner och sandtallskog. En omfattande vandalisering har under hösten skett med framfart av diverse fordon. Platsen är värd ett besök och har Du cyklat hit så kan Du väl även besöka Brömsebro. En historisk plats några kilometer längre norrut. Själva bron och det som finns kvar av fästningen låter Dig ana historiens vingslag. Freden i Brömsebro 1645

Åter till havs och söderut med båten så seglar vi in vid Långören. Här bor Professor em. Björn E. Berglund som är huvudförfattare till #Årets hembygdsbok år 2022: Östra skärgården i Blekinge – Natur- och kultur under 4000 år.

Bland 1300 andra hembygdsföreningar vann Östra Blekinges hembygdsförening första pris.

#Breda Bröst Långören

Jag uppskattar både Långören och den sympatiske professorn. En kund från västkusten blev så förtjust över den gamla lotsplatsen att han ville jag skulle skicka en större mängd av mina skrifter till Danmark. Portot var dyrt redan då och nu har danskarna i Post Nord lockat svenskarna ytterligare en gång att återigen höja portot. Nya priset är 15 kr. År 2016 betalade jag 7:- varav 1.40 kr var moms som åter-betalades till firman, Nu ingår inte längre någon moms i beloppet.

Seglat in i den sista hamnen har under hösten bland många andra Jurgen Lagerblad Karlshamn (85 år), Anders Konow Ronneby (86 år), Arne ”Aron” Aronzon Karlskrona (93 år) och Evert Karlsson Kalvö Karlshamn (92 år). Anders och Aron gjorde stora insatser för Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets. Evert var en trevlig granne för mig som bryggseglare i Matvik, alltid med glimten i ögat och ett vänligt ord när han kom iland för att hämta posten eller uträtta andra ärenden.

Jurgen Lagerblad förekom flitigt på kappseglingsbanorna under 1970-80 tal. Båtens namn vid den tiden, Zeppelina, var en Ballad.

Vinden mojnar, havet tystnar. Skönt är att vila i evig stiltje.

Avslutningsvis måste jag nämna att antalet seglare i Matvik minskar (inte värt att skriva ”sjunker”). Jag lyckades inte få ihop tillräckligt antal båtar för att anlita en större mobilkran, när vi skulle torrsätta våra båtar. ”Vi tar en lastbil med kran” bestämde mina kompetenta seglarkamrater. Jag har alltid tyckt att det sett farligt ut, när andra båtägare utnyttjat en stor lastbil för sjö- och torrsättning, så min oro var stor i veckor. ”Don´t worry, be happy” var andemeningen i det som mina seglarvänner yttrade.

Foto: Gunnar Paulsson

Jag kan berätta att någon lugnare torrsättning har jag aldrig varit med om. Masten lyftes rakt upp och lades på bockarna utan missöde. ”Skönheten” själv, placerades lugnt och stilla på flaket och hydrauliska stöttor säkrade henne för lugn körning till hennes uppläggningsplats. Inget ”gatlopp” med långa linor som styr en båt 3-4 m. upp i luften. Föraren av lastbilen styr sin kran med fjärrkontroll från en plats nära båten och har därför full kontroll över vad som sker vid upptag och senare placering i vaggan. Kranföraren kan ge kloka råd som hörs, till folket som omger flytetyget.

“Luckebasen” Foto. Gunnar Paulsson

Våra f.d. båtgrannar Åke och Rosita Wihlborg överraskade oss alla sedan med kaffe och superb äppelkaka och avslutade därmed en lyckosam ny erfarenhet av båtlivet.

Nu väntar vi bara på att bokskogens löv skall slå ut och avslutar därför med ett konstverk av Karlshamnskonstnären Per Serre, representerad på Liljevalchs Vårsalonger under flera år. Årets salong öppnar 24 februari.

Per Serre Karlshamn: Höst i bokskogen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *