Från väst mot öst

”Fiskenot i
myllig hand hämtar föga fisk till strand”.

Östra
Torsö, 56°00,0′ N – 14°39,1′ O

Hamnen på Östra Torsö är lockande. Torsö
är ingen ö utan ett litet fiskeläge på
Listerlandet. Två röda tavlor bildar en enslinje (346,5°) som leder oss
in till hamnen och detta rofyllda lilla samhälle med en populär mindre
badstrand ett stenkast från hamnpiren.

Innerhamnen på Torsö är som en större
simbassäng och visst ser det trevligt ut men dit in kan vi inte gå med vårt
djupgående. Vid normalvattenstånd får vi förtöja längst ut vid ytterpiren med
dess träskoning och marginalerna är mycket små. Som synes har stenar från
ytterpiren fallit ut i hamnbassängen. Här finns knappast plats för mer än två
båtar. Samhället är litet så här roar man sig med bad och vackra
naturupplevelser. Båtklubben har toalett, trailerramp och dusch, men nyckel
krävs. Tala med någon av ”infödingarna” eller försök med tel. 0456-710 73 alt.
422 00. Läs hamnspecialen som finns i båtsportkortet. Lite exotiskt känns det
att ligga längst ut på piren som är utsatt för sydostliga vindar. I SV börjar
”den stora världen”, i alla fall Skåne, och vid klar sikt så syns norra delen
av Österlen klart. Kanske mullrar i sydväst pansarkanonerna på Ravlunda
skjutfält. Man skjuter långt ut i Hanöbukten när högkvarterets generaler i Stockholm har pengar kvar efter
utlandsuppdragen och andra utlandsresor. Upplysningar om skjutningar kan fås på
tel. 0455-100 00 eller +46 455 868 80.

Plus och minus med Torsö

+ Chans att få vara enda båt i hamnen – oroligt vid frisk vind
från SO – V

+ Lugn och rofylld liten by i fin miljö – dåligt vattendjup
och ont om plats

+ Mindre badstrand – ingen elström
vid kaj

Den fornnordiske guden Tor har fått ge
namn åt denna i vackert väder härliga plats. Vilka syner har här utspelats om
vi går tillbaka i tiden?

”Blekingska inbyggare hava av ålder varit raska och även grymma,
begivna på denna tidens idrotter, krig, röveri och vikingafärder.”

N.H
Sjöborg

Från väst mot öst

“Vatten kan bära en båt men det kan också få en båt att kapsejsa.”
Världens första havsbaserade vindkraftverk,Svante, byggdes utanför Nogersund år 1990 och revs år 2008.

Vi tar oss ut från Sölvesborg med hjälp av huvudfarleden även om den gamla farleden gick här utanför Västra Näs.
Vårt närmaste mål är Östra Torsö och än är Hanöbukten fri från alla vindkraftverk som planeras här.

En så kallad vindkraftspark på 50-70
vindkraftverk planeras av Hanöbukten Offshore AB i farvattnen syd om Sölvesborg
och ost om Åhus. Målsättningen är att ta dem i bruk år 2010 och att de skall ha en höjd på 150 m. Turning Torso i Malmö är
179 m. Ett statligt stöd på 20 öre kwh utgår samt reducerad fastighetsskatt.
Även Vattenfall är intresserad av att delta. Torskgarn skall bli tillåtet att sätta på detta
fiskrika vatten men fiskarna är skeptiska. Det skall visserligen vara 900 meter
mellan vindmöllorn fast med 100 meters säkerhetsavstånd. Vid Taggen hämtar
Listers torskfiskare runt 30% av sin fångst. Här är ett av två stora lekområden
för sillen.
Troligen blir igångsättningen försenad. Vindkraft är politiskt korrekt men inte särskilt effektiv. Nyligen publicerade Dagens Eko en rapport över hur ineffektiv och dyr den brittiska landbaserade vindkraften var. Sunday Times hade publicerat resultat som visade på dåligt kapacitetsutnyttjande, ofta bara 20% och de mest effektiva kan komma upp till 50 %. Snittet ligger dock runt 25-30%. Förskräckande siffror.
Utan kraftiga subventioner som konsumenterna i slutändan får betala hade vi inte den hysteri som nu råder. En person påstod att kraftverken inte kunde köras när det var kallare än -10. Hoppas det är felaktigt.
En annan rekordanläggning på mellan 500-800 verk planeras sydost om Hanö. De mer än 150 m höga tornen kommer att synas längs hela kustremsan från Listerlandet till Aspö. Vi ser troligen en ny bubbla födas. En börsintroduktion misslyckades för några veckor sedan men Pehr G Gyllenhammar lyckades veva den andra i hamn.
smiley
Vindkraftspark – vilken benämning! Det gäller att skapa de rätta associationerna om man är lobbyist. Ett antal betong- eller stålkonstruktioner får beteckna park. smiley

Från väst mot öst

“En dag i land är en förlorad dag.” John Mattsson Storbyggmästare
Låt oss kasta loss från gästhamnen i Sölvesborg. På vår färd ut mot havet och Hanöbukten har vi efter att ha passerat ytterhamnen ett litet samhälle på vår babordssida. Västra Näs heter idyllen och här finns en liten hamn för grundgående motorbåtar. Några gästplatser finns inte men troligen kan ett kortare besök vara möjligt att göra.

Från väst mot öst

Sölvesborg

Sölvesborg har fyra ålar i
stadsvapnet.

Sölvesborg omnämnd som
Siluisborg år 1343. Sylvir var namnet på viken. . En annan forskare nämner Sylfwitsborg
eller Silwesborg av lilla byn Silwe vid Silwe vik. Enligt en handskrift på KB skall
namnet Sillisborg komma av sill som var riklig under 1100-talet fram till
1400-talet. Ännu in på 1800-talet använde invånarna Sillisborg. Sölfwitzborg är
en annan benämning.

Staden är gammal. Mycket gammal.
Gamla skrifter påstår att den fanns på Otto Wendelkråkas tid dvs i slutet av
300-talet efter Kr. Longobarderna sägs ha ”gått av landet” här. De grundade enligt sägnen ett kungadöme i
Italien år 560 e. Kr. Otvivelaktigt en livlig handelsstad

”Staden Sillesburg var förr i tiden mycket
berömd, ty det var en gång säte för en kung, nämligen kung Hyletand, som var
kung över Skåne, Småland, Värend och Blekinge.”

Sören Norrby var länsherre på Sölvesborgs slott mellan
1525 feb till aug 1526 då han förlorade ett sjöslag och flydde till Narva och dog senare i Florens.
Aktionen var samordnad av både danska, svenska och lybska styrkor. Sören var
ett hot mot danske kungen Fredrik I och Gustav Vasa eftersom Sören stödde
Kristian II ( Tyrann). Sören försökte också bygga upp en flotta vilket
naturligtvis var ett hot mot Hansan. Sören Norrby hade haft Blekinge som livstidsförläning
efter det att danske kungen fått Gotland som Sören också besuttit. Sölvesborg slott
hade ett torn som troligen var 35 meter, i klass med Kärnan

Sölvesborgs slott byggdes i flera omgångar och omnämns första gången i mitten på
1300-talet då man tror att även tornet fanns. Tornet bör ha varit cirka 30-40 m
med en diameter av 20 m och liknade troligen Kärnan i Hbg. Drottning Margareta
efterträdde sin far Valdemar Atterdag 1389 (Kalmarunionen) besökte slottet
1402. Andra anser att slottet/borgen påbörjades redan i mitten av 1200-talet
och att under kung Erik Menveds tid (1286-1319) det stora tornet byggdes.

Borgen brändes av Werner
Parsberg, dansk kommendant på slottet, under nordiska sjuårskriget 6/9 1564
inför ett hotande angrepp från svenskarna. Borgkullen är drygt 9 m hög och har
en bottendiameter av ca 70 m. Borgplatån har en diameter av 40 m. Resterna av
det sextonsidiga tornet finns kvar. År 1677 härjade danskarna staden igen och
slottets bebyggelse förstördes i samband med skånska kriget 1675-79.. Ruinen
vanvårdades under flera hundra år.

S:.t Nicolaikyrkan är uppkallad
efter sjöfararnas och köpmännens skyddshelgon S.t Nicolaus. Kyrkan är från
slutet av 1200-talet med tillbyggnader under 13-1400-talet.


Sölvesborg hade i slutet av
1700-talet cirka 800 invånare och drabbades 1801 av en stor brand som ödelade de flesta byggnader i
staden. Brännvinsbränneri tog fart 1830-1840

Runt år 1900 fanns cirka 2000
invånare men fördubblade sitt befolkningstal på 20 år.

År 1917 utlystes en
arkitekttävling om ett nytt tingshus.

Gunnar Asplund är
troligen den arkitekt som tilldragit sig störst internationell uppmärksamhet.
Han var chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930, Skogskyrkogården som
blev världsarv samt för Stockholms stadsbibliotek. En villa på Övre Brunnsvägen
i Ronneby, Tingshuset i Sölvesborg och Väggaskolans A och B-hus är några verk i
Blekinge.

Han vilar på
Skogskyrkogården och levde mellan 1885
och 1940.

Statyn “Ask och Embla” som enligt asatron var de första människorna står i
torgbrunnen och är formgiven av Stig Blomberg. Den invigdes den 3 oktober 1948 och
var resultatet av en tävling där 47 bidrag inkom. Högskoleprofessorn i skulptur
vann.

Från väst mot öst

“Håll durken torr och kölen våt”

Sölvesborg, 56°03,0′ N – 14°35,5′ O ”Av naturliga skäl”

Vi sätter kurs mot Sölvesborgs innerhamn och landskapets kanske
äldsta stad. En lång insegling som börjar öster om Tunörrevet leder oss in i en
lång fjord eller som den också kallas Sölvesborgsviken. Inseglingen är väl
prickad eftersom den används av handelssjöfarten. Håll ändå god uppsikt och
håll Dig mitt i farleden. Någon meter utanför leden om styrbord finns stora
grund som ligger i ytan men som knappt syns. När de syns ser de ut som sjunkna
ubåtar. Stora enstavlor leder oss rätt mot målet och gästhamnen. Vi passerar
med yttre handelshamnen på babords sida och fortsätter allra längst in till
centrum av staden. Under mörker bör man hålla ganska nära kajen om babord för
att undvika grundområdet och dykdalberna mellan Kaninholmen och kajen. Läs
specialen i båtsportkortet!

Akter om glass-
och sillabåten finns en vackert belägen gästhamn med nybyggd brygga,
bojar, y-bommar och vacker natur på ena
sidan och den fina gamla stadsbebyggelsen börjar en kabellängd (185 m) från
båten. Förtöjning långsides vid kaj finns också viss begränsad möjlighet till.
Vattendjupet vid dykdalberna utanför flytbryggorna medger framfart i omedelbar
närhet av dessa.

Här finns dusch,
toalett, tvättmaskin och torktumlare samt tv- och sällskapsrum i en lite
annorlunda gästhamnsbyggnad (tullhus) cirka 70 m från gästhamnen.

Staden som är
mycket gammal har fyra ålar och ett rött grekiskt kors i stadsvapnet. Gamla
skrifter påstår att staden fanns på Otto Wendelkråkas tid i slutet av 300-talet
e. Kr. Sölvesborg fick sina stadsrättigheter i mitten på 1450-talet och
förlorade dem år 1680 när Karlskrona började byggas. Återfick dem först år
1835.

Stadsvandring i
centrum med sina trånga gator och väl bevarade gamla hus, shopping och besök runt
slottsruinen är några av de aktiviteter som omnämns i stadens turistbroschyrer.
Slottsruinen har sina anor långt tillbaka i 1200-talet. Här har Kalmarunionens
drottning Margareta, dotter till Valdemar Atterdag, hållit rådslag sommaren
1402, och ”Guds vän och hela världens fiende”, amiralen Sören Norrby, den gamle
danske kaparen, varit slottsherre något år under 1500-talet. Slottets 30 m höga
torn brändes 1564 när svenskarna var på väg och övriga byggnader ödelades under
skånska kriget 1675–1679. Kyrkan med delar från 1200-talet är uppkallad
efter sjömännens skyddshelgon, S:t
Nicolaus, Konsthallen, museet och skulpturen av prof. Stig Blomberg på
Stortorget, föreställande Ask och Embla (enligt asatron de första människorna
på jorden) är några sevärdheter jag kan rekommendera. Världsberömde arkitekten
Gunnar Asplunds (1885-1940) nu nedlagda
Tingshus ligger inte långt från centrum och tillhör också de nödvändiga
besöksmålen. Kanske är det jazzkväll på restaurang Havsuddens hamnkrog (tel.
0456-120 00) norr om gästhamnen.

Kända
sölvesborgare är politiske TV-kommentatorn Mats Knutsson samt bygdens store
son, Jimmie Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Per Nilsson
författare till många ungdomsböcker och Daniel Ahlgren, serietecknare kommer
också härifrån. Poeten Ove Johnson har utsetts till en av Sveriges mer originella
personer.

Tvärs över
gästhamnsviken ligger en golfbana för dem som har böjelser för denna form av
jordbruk.

Första onsdagen
i juli alltsedan 1973 inleds Killebomdagarna och då är det fullt med båtar i
hamnen och massor av människor som roar sig ända fram till söndagskvällen under
festival-liknande former såsom medeltidsmarknad och loppmarknad. Nästan allt är
gratis utom mat och dryck.

Efter trettio
års seglingar i Blekingeskärgården och andra farvatten hade vi ännu inte besökt
Sölvesborg – dit kunde man ju åka bil! Sölvesborg ligger cirka 20 sjömil från
hemmahamnen och det ligger en aning vid ”sidan om”. Vi kan försäkra läsaren av
dessa rader att vi ångrade inte turen till Sölvesborg, när den väl blev av. Den
kan verkligen rekommenderas och vi har gjort flera anlöp sedan dess.
Telefonnumret till turistbyrån vid Stora torget är 0456-100 88, e-postadressen
är turistbyran@solvesborg.se.

Plus och minus

+ Nära till
litet men – nöjeslivet
mycket begränsat

trivsamt centrum – öppet för vind och sjö vid sydlig vind

+ Oftast gott om
plats – gästhamnsservicen
charmig men omodern

Från väst mot öst/Hejan

Hejan, 56°02,2′ N – 14°33,4′ O

Sölvesborgs Segelsällskaps hamn Hejan når man säkrast från Tunören. Här går en väl
prickad och fyrbelyst farled in till klubbhamnen. Sista biten följer man
ensfyrarna Hermans Heja och röda trekantiga dagmärken. Se hamnspecialen i
båtsport-kortet och mitt bildgalleri. Där finns en vackert belägen gästhamn med närhet till natur
och Valje naturreservat med sina värdefulla kulturlämningar och rika djur- och
växtliv. Avståndet till centrum (2,5– 3 km) kräver cykel. Dusch, toalett,
färskvatten, trailerramp och mastkran står att finna i denna hamn där också
Sjöräddningssällskapet har en mycket stor anläggning.

Hejans främsta fördel
är naturreservatet med sin ädellövskog söder om privatägda Valje gård som också
är sevärd med sitt Corps de logie i barockstil, jaktstuga, trädgård och
gästvilla.


Nackdelar med Hejans gästhamn är det långa
avståndet till Sölvesborg och hamnens utsatthet vid frisk sydvästlig till
västlig vind.

”Hamnen var så
tråkig att en dag gick tidvattnet ut ock kom aldrig mer igen.”

Sjömansbrev
till tidningen Sjömannen

Tvärs över
Valjeviken ligger landskapet Skåne och Edenryds hamn (56°03,0′ N – 14°32,2′ O)
Hamnen har begränsat djup (cirka 1,5 m) men på utsidan av hamnen bör vi nog
kunna förtöja. Här påstås man kunna tanka bränsle (diesel) vid sjömack. Uppe i
Valjeviken på västra stranden av Valje udde har Segelsällskapet en brygga som
med viss tvekan tillåter tilläggning med vårt djupgående. Grillplats och
kvällssol kan erbjudas och vi befinner oss då åter i Blekinge och öster om
gränsbäcken Sissebäck.

Från väst mot öst

“Visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värld”
Karin Boye


Stenshuvud

I Blekinge skärgård finns det cirka 800 öar som är längre 50 meter av totalt 4050 öar i hav och insjöar. Det bör alltså finnas plats för alla som rör sig i våra farvatten. Med små enkla insatser skulle man kunna utvidga antalet möjliga naturhamnar om bara viljan och kompetensen fanns hos våra styrande.

Under en normalsommar registreras cirka 22000 gästnätter i våra gästhamnar mellan Hejan i väst och Kristianopel i norr. Vi som har sett stråket av seglare som under sommaren drar från Simrishamn via Utklippan upp till våra skärgårdar i norr anar vilken turistström som går Blekinges turismnäring förbi.

Hanö har cirka 2500 gästande båtar under en sommar. Av dessa är mer än 40% från utlandet. Utklippan tar emot cirka 1500 båtar och där är utländska andelen något högre.
Statistik som presenteras måste läsas kritiskt. Jag sitter med ett dokument framför mig som innehåller uppenbara felaktigheter men är likväl utsänt av en offentlig myndighet vars namn jag inte vill nämna. Siffrorna verkar så tokiga att jag troligen har missförstått något fast så inte borde vara möjligt.

Låt oss starta seglatsen. Vi tänker oss att vi har lämnat den fina hamnstaden Simrishamn, nyss passerat 123 m höga Stenshuvud och med risk för beskjutning från Ravlunda skjutfält tagit oss upp i Hanöbukten. Där uppe i nordväst ser vi stora silos som finns i Åhus hamn. Hamnen har fått ett uppsving under det senaste decenniet. Fartygstrafiken är ganska livlig i mynningen av Helge å. I aktern försvinner några av Österlens sju fiskelägen nämligen Vitemölla och Kivik. De övriga är Vik, Baskemölla, Brantevik, Skillinge och Kåseberga.

Vår kurs är nästan nordlig mot Blekinges västligaste gästhamn, Hejan, utanför Sölvesborg.
Via nedanstående länk kan Du se sjökortet över området vi befar.
http://kartor.eniro.se/m/pzkB1

Från väst mot öst

“Retar Du upp dig på ting som är små är Du väl inte större än så.” Alf Henriksson

Snart går fritidsbåtarna i sjön längs kusten i ett av Sveriges minsta landskap, näst efter Öland.

Vårt härliga län och landskap är 11 mil långt och knappt fem mil brett. I de fem kommunerna bor drygt 150.000 personer som har 4162 km kust och stränder att roa sig vid. Av dessa finns 2422 km längs insjöar och vattendrag. Som djuphavsseglare har vi mest intresse av havsstränder och de mäter drygt 100 mil på Blekinges havsöar.

Om vi seglar längs kusten från Sissebäcks utlopp i Valjeviken till Brömsebäck norr om Kristianopel bör vi tillryggalägga en sträcka på knappt 90 sjömil. Landvägen mäter cirka 15 mil.

Sveriges koordinater:

Norr 69 grader 4´
Treriksröset,

Syd 55 grader 20´,
Smygehuk,

Ost 24 grader 10´
Ön Kataja vid Torne älvs mynning,

Väst 10 grader 58´
Skäret stora Drammen nordväst Kosteröarna.

Matvik som ligger öster om Karlshamn ligger
nästan på 15 grader ost och 56 grader nord.

I Blekinges farvatten finns drygt 40 båtklubbar med 7000 medlemmar som kan välja att segla i skärgården eller till små trevliga fiskelägen på Listerlandet och vid gott väder till säregna Utklippan eller populära turistmålet Hanö. En sommar utan en tur till Bornholm är för många ingen riktig sommar.