Från väst mot öst

Sölvesborg

Sölvesborg har fyra ålar i
stadsvapnet.

Sölvesborg omnämnd som
Siluisborg år 1343. Sylvir var namnet på viken. . En annan forskare nämner Sylfwitsborg
eller Silwesborg av lilla byn Silwe vid Silwe vik. Enligt en handskrift på KB skall
namnet Sillisborg komma av sill som var riklig under 1100-talet fram till
1400-talet. Ännu in på 1800-talet använde invånarna Sillisborg. Sölfwitzborg är
en annan benämning.

Staden är gammal. Mycket gammal.
Gamla skrifter påstår att den fanns på Otto Wendelkråkas tid dvs i slutet av
300-talet efter Kr. Longobarderna sägs ha ”gått av landet” här. De grundade enligt sägnen ett kungadöme i
Italien år 560 e. Kr. Otvivelaktigt en livlig handelsstad

”Staden Sillesburg var förr i tiden mycket
berömd, ty det var en gång säte för en kung, nämligen kung Hyletand, som var
kung över Skåne, Småland, Värend och Blekinge.”

Sören Norrby var länsherre på Sölvesborgs slott mellan
1525 feb till aug 1526 då han förlorade ett sjöslag och flydde till Narva och dog senare i Florens.
Aktionen var samordnad av både danska, svenska och lybska styrkor. Sören var
ett hot mot danske kungen Fredrik I och Gustav Vasa eftersom Sören stödde
Kristian II ( Tyrann). Sören försökte också bygga upp en flotta vilket
naturligtvis var ett hot mot Hansan. Sören Norrby hade haft Blekinge som livstidsförläning
efter det att danske kungen fått Gotland som Sören också besuttit. Sölvesborg slott
hade ett torn som troligen var 35 meter, i klass med Kärnan

Sölvesborgs slott byggdes i flera omgångar och omnämns första gången i mitten på
1300-talet då man tror att även tornet fanns. Tornet bör ha varit cirka 30-40 m
med en diameter av 20 m och liknade troligen Kärnan i Hbg. Drottning Margareta
efterträdde sin far Valdemar Atterdag 1389 (Kalmarunionen) besökte slottet
1402. Andra anser att slottet/borgen påbörjades redan i mitten av 1200-talet
och att under kung Erik Menveds tid (1286-1319) det stora tornet byggdes.

Borgen brändes av Werner
Parsberg, dansk kommendant på slottet, under nordiska sjuårskriget 6/9 1564
inför ett hotande angrepp från svenskarna. Borgkullen är drygt 9 m hög och har
en bottendiameter av ca 70 m. Borgplatån har en diameter av 40 m. Resterna av
det sextonsidiga tornet finns kvar. År 1677 härjade danskarna staden igen och
slottets bebyggelse förstördes i samband med skånska kriget 1675-79.. Ruinen
vanvårdades under flera hundra år.

S:.t Nicolaikyrkan är uppkallad
efter sjöfararnas och köpmännens skyddshelgon S.t Nicolaus. Kyrkan är från
slutet av 1200-talet med tillbyggnader under 13-1400-talet.


Sölvesborg hade i slutet av
1700-talet cirka 800 invånare och drabbades 1801 av en stor brand som ödelade de flesta byggnader i
staden. Brännvinsbränneri tog fart 1830-1840

Runt år 1900 fanns cirka 2000
invånare men fördubblade sitt befolkningstal på 20 år.

År 1917 utlystes en
arkitekttävling om ett nytt tingshus.

Gunnar Asplund är
troligen den arkitekt som tilldragit sig störst internationell uppmärksamhet.
Han var chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930, Skogskyrkogården som
blev världsarv samt för Stockholms stadsbibliotek. En villa på Övre Brunnsvägen
i Ronneby, Tingshuset i Sölvesborg och Väggaskolans A och B-hus är några verk i
Blekinge.

Han vilar på
Skogskyrkogården och levde mellan 1885
och 1940.

Statyn “Ask och Embla” som enligt asatron var de första människorna står i
torgbrunnen och är formgiven av Stig Blomberg. Den invigdes den 3 oktober 1948 och
var resultatet av en tävling där 47 bidrag inkom. Högskoleprofessorn i skulptur
vann.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *