Från väst mot öst

“Vatten kan bära en båt men det kan också få en båt att kapsejsa.”
Världens första havsbaserade vindkraftverk,Svante, byggdes utanför Nogersund år 1990 och revs år 2008.

Vi tar oss ut från Sölvesborg med hjälp av huvudfarleden även om den gamla farleden gick här utanför Västra Näs.
Vårt närmaste mål är Östra Torsö och än är Hanöbukten fri från alla vindkraftverk som planeras här.

En så kallad vindkraftspark på 50-70
vindkraftverk planeras av Hanöbukten Offshore AB i farvattnen syd om Sölvesborg
och ost om Åhus. Målsättningen är att ta dem i bruk år 2010 och att de skall ha en höjd på 150 m. Turning Torso i Malmö är
179 m. Ett statligt stöd på 20 öre kwh utgår samt reducerad fastighetsskatt.
Även Vattenfall är intresserad av att delta. Torskgarn skall bli tillåtet att sätta på detta
fiskrika vatten men fiskarna är skeptiska. Det skall visserligen vara 900 meter
mellan vindmöllorn fast med 100 meters säkerhetsavstånd. Vid Taggen hämtar
Listers torskfiskare runt 30% av sin fångst. Här är ett av två stora lekområden
för sillen.
Troligen blir igångsättningen försenad. Vindkraft är politiskt korrekt men inte särskilt effektiv. Nyligen publicerade Dagens Eko en rapport över hur ineffektiv och dyr den brittiska landbaserade vindkraften var. Sunday Times hade publicerat resultat som visade på dåligt kapacitetsutnyttjande, ofta bara 20% och de mest effektiva kan komma upp till 50 %. Snittet ligger dock runt 25-30%. Förskräckande siffror.
Utan kraftiga subventioner som konsumenterna i slutändan får betala hade vi inte den hysteri som nu råder. En person påstod att kraftverken inte kunde köras när det var kallare än -10. Hoppas det är felaktigt.
En annan rekordanläggning på mellan 500-800 verk planeras sydost om Hanö. De mer än 150 m höga tornen kommer att synas längs hela kustremsan från Listerlandet till Aspö. Vi ser troligen en ny bubbla födas. En börsintroduktion misslyckades för några veckor sedan men Pehr G Gyllenhammar lyckades veva den andra i hamn.
smiley
Vindkraftspark – vilken benämning! Det gäller att skapa de rätta associationerna om man är lobbyist. Ett antal betong- eller stålkonstruktioner får beteckna park. smiley

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *