Från väst mot öst

“En dumbom och hans pengar blir bjudna överallt”. Warren Buffet (världens rikaste person)

Hällevik, 56°00,7′ N – 14°42,2′ O

Vi sätter sydostlig kurs ut från Östra Torsö och rundar Björkenabben med god
marginal. Som framgår av sjökortet sträcker sig revet långt ut. Vi befinner oss
i farliga vatten. Både Björke-nabben och Kråknabbens Rev österut har orsakat
onödiga grundkänningar för många. När sjön ligger på från syd vill man segla
kortaste vägen till hamn och det får ibland förödande konsekvenser. Håll väl ut
är ett mycket gott råd.

Kråknabbens rev är nog det mest
förrädiska om man kommer ifrån nordost. Många girar för tidigt i den alltför
ofta friska sydvästen och sätter kurs mot Hällevik. Numera finns en sydprick utsatt vid
Kråknabben som underlättar vår navigering vid inseglingen till Hällevik.

På Björkenabben står två stora radiomaster
som är 135 m höga och de sänder ut Sveriges Radio´s utlandsprogram på 1179 khz.
Radiosändaren invigdes 1985 och den når på natten upp till mäktiga Lofoten och
ner till det vackra Prag samt ut till den gröna ön, Irland. Moskoviterna kan
också lyssna på SR när mörkret faller på. Under dagtid når sändaren med sina 10
mil koppartråd inom- och utombords bara halvvägs. Radiomasterna är utmärkta
styrmärken när man seglar från Simrishamn eller Bornholm och vill nå
Helvetesviken som Hellevig från början av vissa anses betyda. Pirater har
flitigt förekommit i omgivningarna. Andra menar att det betyder Heliga Korsvik.
Sägnen säger att här flöt ett krucifix iland under senmedeltiden och ett kapell
byggdes för den berömda Jesusbilden. Viken blev ”Den heliga viken”. Andra menar
att namnet skall ha med landnings- eller lastplats att göra. Du får själv välja
vilken förklaring som känns bäst. Hällevik har varit fiskeläge och bondehamn
och fick fast befolkning på 1600-talet tror man. Mellan åren 1850 och 1950 var
Hällevik, efter Djupekås i Pukaviksbukten, den näst största hemmahamnen bland
Blekinges cirka 400 skutor. I mars år 1898 drabbades folket i Hällevik och på flera andra fiskelägen på
Listerlandet av stor sorg när 27 fiskare omkom i en ostlig snöstorm sydost om Bornholm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *