“Sjöunderrättelser”

Jacob Hägg 1839-1931: Bark

Denna vecka har dimman kommit och gått i Blekingeskärgården. Faran med dålig sikt belyses med följande historia.

Att undvika kollision

Amerikanskt hangarfartyg utanför Newfoundland till kanadensisk radioröst
på VHF: ”Var vänlig ändra Er kurs till 150 grader SO

Kanadensaren:”Negative. Ni måste
ändra Er kurs till 45 grader NO för att undvika kollision
.”

Amerikanen: ”Detta är USS
Lincoln, det näst största fartyget i Atlantflottan. Vi eskorteras av tre

jagare, tre kryssare och flera
underhållsfartyg. Vi upprepar att Ni måste ändra er kurs 150 grader SO
eller så kommer motåtgärder att vidtagas för att trygga säkerheten för detta
fartyg.”

Kanadensaren: ”Vi är en fyr.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *