Från väst mot öst


Här på Östra Torsö befinner vi oss så långt söderut på Listerlandet som vi kan komma med större båt. Här har säkert smugglingen av öststatsagenter och flyktingar varit intensiv. Hamnen är ensligt belägen och både militär och polis har för det mesta lyst med sin frånvaro. Kustbevakningen finns ofta i Hörvik och Nogersund. Sovcontainrar kallade en fiskare kustbevakningens fartyg för några år sedan. Som all annan offentlig verksamhet så har kraven skärpts även inom detta verk enligt mina sagesmän.


”Blekingska inbyggare hava av ålder varit raska och även grymma,
begivna på denna tidens idrotter, krig, röveri och vikingafärder.”

N.H
Sjöborg

I boken ”Röde Orm”
nämner Frans G Bengtsson hur några vikingaskepp under befäl av hövdingen Krok
lämnar Lister för härnadståg i öster på 900-talet.

Listerlandet har
enligt ryktet varit en ö, omfluten av vatten från Norje, Vesan och utloppet vid
Sölvesborgsviken. Dock tvistar de lärde om detta stämmer. Sjörövarnäste och omnämnt tillsammans med ön
Hven i många avhandlingar är dock sant. Lister, Listria, Lystria, Lijstria,
Lyster, Lystaer och Liister är namn vi kan finna. .Troligen har denna stora
halvö fått sitt namn efter kant, list. En kant i det danska väldet. Ej efter
list, bedrägeri pga sjöröveri. Ej heller efter fiskeredskapet ljuster som också
framförts som en teori. Liksom statliga Vattenkraft idag är pantsatt till tyska
folket var Lister under lång tid pantsatt till tyska furstar på Rügen

Listerlandet har
sedan långt tillbaka varit ett bördigt jordbrukslandskap medan övriga Blekinge
mest ägnade sig åt skogsbruk och boskapsuppfödning fram till försvenskningen
vid mitten av sextonhundratalet. Skutsjöfart, fisket och minknäringen har varit
betydande under senare århundrande. Minken älskar fisk som föda när den inte
har chans att i frihet kalasa på fågelägg och fågelungar. Pälsauktionerna i
Köpenhamn nådde ”all time high” i början av år 2010.

Vikten av att fokusera hör vi till leda.
Här på Lister har man vetat detta länge. Antingen fiskare eller bonde, inte
både ock. Bönderna med fiskerätter hade egna fiskedrängar.


”Den åker som gödes med fiskafjäll ger
sällan bröd till julekväll”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *