Från väst mot öst

Hanö fortsättning

Längst ner på nordöstra branten av Fyrkullen
finns det omtalade Drakmärket. En vittring i berget på ca 75 cm. Inte särskilt
märkvärdigt att beskåda. Då inbjuder Åbedagrottan /Rövarkulan, ca 50 m syd om
Draken, till fler fantasier (se skyltar märkta ”Grottan”). Här har nog bott
snapphanar, för de kunde också segla. Åbedagubben som var en aln hög och hade
rund kropp och huvud men saknade rumpa bodde också här.

Efter en rogivande vilostund i gräset på
Fyrkullen vandrar många ner till Bönsäcken nordväst om fyren. Bönsäcken är en
s.k. strandsporre som på Hanö formas och flyttar sig med vågor och strömmar.
Klapperstenarna slipas av havet och består av många olika material och
bergarter: diabas, granit, kvarts och Blekinges landskapssten kustgnejs.
Bönsäcken sträcker sig mer än 130 m ut från huvudstrandlinjen. Den är mycket
spännande med alla sin stenar i olika format och färg. År 1976 försvann nästan
hela Bönsäcken efter en storm, men stenarna återkom och är nu sedan många år
åter en sevärdhet. Cirka 400 m öster om Bönsäckens fyr finns Skrevne hall,
Lasthallen och Lotskåsen som med en viss vighet medger dopp i havet från
klipporna.

På vägen till Bönsäcken passerar Du ett
stort träkors – den så kallade Engelska kyrkogården.

År 1806 införde kejsare Napoleon den s.k.
kontinentalblockaden, vilket var ett handelskrig mot England. England förbjöds
att handla med Europas hamnar. Under åren 1810–1812 fanns engelska flottan
stationerad vid Hanö och hade ön som bas för de cirka 50 örlogsfartyg som rörde
sig i Östersjön för att säkra handeln med Ryssland, Polen och Sverige med flera
länder. Det är belagt att amiral Horatio Nelsons flaggskepp, HMS Victory, fanns
vid Hanö år 1810. Dock inte under befäl av Nelson, han dog i slaget vid
Trafalgar, oktober år 1805, och vilar i St. Paul’s Cathedral, London.

England
expect that every man do his duty”
signalerade Nelson inför slagets början. Flaggsignalering
var då en ny uppfinning.

Det nästan 70 m långa fartyget med sina
cirka 100 kanoner, HMS Victory, kan vi än idag bese i hamnstaden Portsmouth på
engelska sydkusten men då utan den 850 man stora besättningen.

Konvojerna med fartyg avseglade från Hanö
till bl.a England och antalet fartyg uppgick en enstaka gång i juli 1810 till 1
000 stycken, men minst 300 fartyg var annars stipulerat. Vilken syn det då
måste ha varit att sitta på Fyrberget och titta ut över Hanösund! Vilken
kommers det måste ha varit på ön med slakteri, förråd och trädgårdsodlingar.
Dagsransonen för öl var 4,5 l så det måste ha kissats en hel del i Östersjön.

Från väst mot öst

Hanö fortsättning

På Hanö kan man stanna i flera dagar. Här
finns mycket att upptäcka. Här finns ett rikt fågel- och djurliv. Vackra
utsikter uppe vid fyren. Den nuvarande fyren byggdes klar år 1906 och är
Östersjöns ljusstarkaste fyr. Den är belägen på den s.k. Fyrkullen, drygt 60
meter över havet. Fyren är 16 meter och fyrljusets höjd är 74,5 meter över
vattenytan. Den är numera obemannad och sköts från Norrköping. Karaktären är
tre blixtar var 13,5 sekund och lysvidden är 23,5 distansminuter. Den första
fyren tändes år 1869 och mistluren försvann år 1999.

Hanö fyr är Östersjöns ljusstarkaste fyr,
men i de besparingstider som vi lever i så har man även börjat spara på
ljusstyrkan i våra fyrar, vilket gör att man inte längre kan vara säker på om
Hanö fortfarande ligger i topp.

I sydväst kan Du en dag med god sikt se
Stenshuvud med sina 97 meter över havet. Flyttar Du blicken västerut ser Du
Åhus och tvärsöver Hanösund har Du Listershuvud och till höger om Listershuvud
en del av det så kallade Ryssberget.

I norr har Du Mörrums Bruk, Södras
massafabrik med de rykande skorstenarna och Karlshamn med sitt oljekraftverk
som hjälper oss att inte frysa nu när vi
lägger ner kärnkraftverken. Ett ekologiskt hållbart samhälle heter det visst.
Nåja i Karlshamn pressar man olja ur växter och nötter också – det är
Aarhus-Karlshamn´s silos Du ser i norr.

Öster om Karlshamn börjar den härliga
skärgården och närmast Hanö ligger den mycket fina ön Tärnö. Du skymtar säkert
fyren i vitt på toppen av Tärnö. I siktlinjen mot Tärnö ser Du Malqvarn eller
Qvärnen som infödingarna säger. Härifrån bedrevs tidigare sträckjakt på
sjöfågel men nu är det omöjligt på grund av all skarvträck.

Från väst mot öst

Hanö forts

Hamnen bör undvikas vid kraftiga vindar
från NV eftersom det uppstår kraftigt svaj inne i hamnen. Jag kan av egen
erfarenhet försäkra att det inte blir en trevlig övernattning i sådan
vindriktning. Däremot sägs nordliga vindar inte vara förenade med samma
bekymmer även om jag tyckte det svajade väl så mycket när jag testade en natt
med nordanvind.

Det nordöstra hörnet av hamnen används av
passagerarbåten från Nogersund och av öns decimerade fiskeflotta, men kajen ut
mot havet är gästhamn och vid kajen längst mot söder förtöjer man alltid med
ankare i aktern. Färjans tilläggningsplats kan användas under natten och är för
övrigt den bästa platsen vid vind från NV. Under högsommaren får man räkna med
att få ett flertal båtar förtöjda på utsidan av sin egen båt. Hanö erbjuder ett
rikt skådespel av olika nationaliteter och båtar men är ändå ingen turistfälla.
Cirka 50 båtar i hamnen är inget ovanligt under juli månad. Ända upp till 75
båtar har legat i hamn samtidigt. Totalt besöker mellan 2-3000 båtar Hanö under
en säsong så ibland blir det trångt. Mer än 40% är utländska båtar.

Nu har vi förtöjt ”skutan” och vi kan nu
gå iland efter att ha gjort henne ”ship shape” eller ”Bristol Fashion” som de
gamla djuphavsseglarna brukade säga.

I hamnen, som bruka få ha ”Blå flagg”,
finns en hygienanläggning med duschar, toaletter och tvättstuga. Restaurangen
har ett enastående läge med utsikt över både hamnen och Listers Huvud.
Förhoppningsvis är butiken också öppen. Ägarbytena är täta och här har
EU-bidragen faktiskt använts till något vettigt.

Från väst mot öst

“Det är möjligt att pengar förstör karaktären men brist på pengar gör den i
alla fall inte bättre.” John Steinbeck

Hanö, 56°00,6′ N – 14°50,3′ O

Hannö, Högö, Haffn eller Önaehögae har
denna 60 m höga ö tidigare kallats. Här har från början funnits
säsongsfiskeläge där man på våren samlades för sill och torskfiske. På
1700-talet fanns faktiskt ett stuteri med nästan 300 hästar som de
förskräckliga danskarna förstörde år 1716. På 1950-talet fanns ett tiotal
minkgårdar som fick matleveranser från de tretton mindre trålare som då bedrev
sill, torsk och laxfiske härifrån.

Hanö fick sin första bofasta befolkning
på 1830-talet och flest människor bodde här på 1940-talet (ca 270 personer).
Idag bor här under vinterhalvåret cirka 30 personer.

Hanös karaktäristiska profil från väster,
som för övrigt kallas drumlin (keltiska), har uppstått genom ismassornas
vandringar och med dem medföljande morän som avlagrades på läsidan söder om
fyrberget. Norra och östra delen av Hanö är såväl som Listers huvud ett så
kallat restberg. Här består en del av urberget av den mer motståndskraftiga så
kallade Karlshamnsgraniten (1400 miljoner år gammal). Denna granit har genom
sin sammansättning av olika mineraler varit mer motståndskraftig mot den
erosion som istiden medförde.

Det är konstigt att tänka sig att för
12800 år sedan var Hanö bara ett skär i den Baltiska issjön. Läs på tavlorna när
Du vandrar den cirka 800 m. långa stigen upp till fyren.

Inseglingen till Hanö hamn medför inga
problem. Ensmärken finns och dessutom är de tända på natten. Två röda lampor
ens i 124° leder oss in i den cirka 4 meter djupa hamnen. Se hamnspecialen i båtsportkortet.

Från väst mot öst

“Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt”. Voltaire

När vi har lämnat Hällevik och kommit ut på fritt vatten
aktar vi oss noga för de omtalade reven vi har på babords- och styrbordssidorna
och girar inte nordvart förrän vi är säkra på att ha tillräckligt med vatten
under oss. Sjöräddningen måste ingripa alltför många gånger varje sommar för
att hjälpa båtar som gått på Kråkrevet. En god vän har seglat Östersjön runt,
varit på Helgoland och till Holland på egen köl, men Kråkrevet är nog den enda
större grundkänning han drabbats av. Idag har det satts upp en sydprick efter
en svår grundstötning den 2/8 2002 då en större motorbåt en solig eftermiddag
gick på grund här och sjönk. Själv vill jag ha skorstenarna på Nymöllafabriken
syd om radiomasterna innan jag söker mig in till eller ut ifrån Hällevik. ”Ta
ut svängen” är ett gott råd i farvattnen runt
Björke- och Kråkenabben. Undvik att belasta den eminenta sjöräddningsstationen
i Sölvesborg som har båtar stationerade bl.a. i Sölvesborg och Hörviken. Ibland
kan man se Sjöräddningssällskapets båtar även i Hällevik.

Nogersund, 56°00,2′ N –
14°44,3′ O

Vårt mål är ett kort anlöp i Nogersund
varför vi sätter nästan nordlig kurs efter att ha dubblerat Kråkenabbens
sydliga rev. Ett stort fartyg gick på grund här för många år sedan (1927),
vilket vi lärde oss vid vårt besök på fiskemuseet. Ta fram hamnspecialen som
finns i båtsportkortet.

Nogersund är en levande hamn – Blekinges
och också en av Sveriges största fiskehamnar. Hamnen är livligt frekventerad av
fiskebåtar och har inte så många gästplatser. Strax efter den yttre piren kan
vi gira babord för att besöka expanderande Marine Maintenance. Där finns varv
med torrsättningsmöjligheter, motorservice och några förtöjningsplatser. Se
hamnspecialen.

I innerhamnen finns några få gästplatser
vid kajen mot norr, en restaurang, kajplats för Hanöbåten, dusch och toalett.
Hamnen är säker och levande – både på gott och ont för en som inte seglar för
sitt bröd. En väldigt stor vindkraftspark på 500 – 800 vindmöllor på en 200 km2
stor yta planeras syd Hanö och Nogersund är tänkt bli utskeppningshamn när
dessa skall byggas.

Världens första havsbaserade
vindkraftverk som fanns utanför Nogersund är redan rivet och saknas av många
Noggare. Nu riskerar havsbaserade kraftverk såväl som ålakråkorna (skarven) att
bli för många. Ja, ålakråkorna har tveklöst blivit för många, men åsikten är
inte politiskt korrekt, så låt oss lämna den diskussionen.

Man kan längs kustlinjen ta sig till
Listers huvud och Hörviken med cykel även om det ibland kan vara jobbigt.
Lustigt nog är det över kilometern till närmsta badplats.

Härifrån kan man ta passagerarbåten ut
till Hanö, men vi kommer ju på egen köl så låt oss fortsätta vår färd mot Hanö.
Restaurang Skutan (tel. 0456-521 44) fick klart godkänt vid vårt besök och det
är ett mycket gott betyg från en kräsen besättning.

Seglingen över till Hanö kan bli nog så
gropig, men vi kan trösta oss med att distansen är, som framgår av kortet,
endast knappa fyra distansminuter. I gropig sjö bör man naturligtvis undvika
att segla direkt över Fladingen.

Plus med Nogersund Minus
med Nogersund

+ En levande hamn – Ont om
platser

+ Varvsservice

Det är inte lätt att göra alla till
lax sa Gud och skapade sillen”

Från väst mot öst

fortsättning Hällevik

Stiby Backe med Sveriges största
avenboksbestånd, är ett naturreservat NNV om hamnen med torrängar, ek- och
bokskogar, hällmarker samt strandvallar. Njut av utsikten (70 m ö.h.) över
havet, Listerlandet och Sternölandet i norr, det rika fågellivet och
växtligheten på härliga strövstigar. Mycken angenäm plats att vistas i även för
en skärgårdsälskare.

Kråkenabben öster på bjuder också på
närkontakt med fåglar, nötdjur, kaniner, vind och vatten.

På Strandvallen, någon distansminut
nordost om gästhamnen hejar ”Sillastrybarna” d.v.s. Mjällby AIF:s
supporterklubb på sitt favoritlag. Jublen från dessa är mindre störande än det
oväsen (?) som ibland kommer från Hotell Hanöhus Beach Bar som onekligen ligger
fint vid strandkanten. Månen speglar sig i vattnet och musik av varierande
kvalitet, som ofta kräver ett mindre kärnkraftverks elproduktion för att låta hyfsat,
rullar över viken vackra sommarkvällar. Den yngre generationen störs säkert
inte, den är redan hörselskadad, men äldre generationer bör använda hörselskydd
vid kojläggning.

Tradjazzfestivalen börjar närma sig
tioårsjubileum och har blivit en höjdpunkt bland sommarens begivenheter. I
början av augusti pågår den och lockar tusentals besökare att nästan gratis
avlyssna ett stort antal musiker från när och fjärran. Det är lite speciellt
att komma hit med båt på onsdagskvällen då första jammet brukar tjuvstarta.

Omgivningarna med sina sandstränder och
simbassäng samt de välskötta husen och trevliga ”Hellevigare”, gör platsen till
ett härligt hamnanlöp där man vill
stanna flera dagar. Cykla är gott att göra i Hällevik. Det finns även en liten
lugnare sandstrand strax söder om den stora hamnpiren som var klar år 1924

Man måste inte ligga i gästhamnen utan
kan också lägga till vid den imponerande hamnpiren/ stenkajen i södra delen
av hamnen. Här får man lugn och ro men
kanske ingen el. Numera finns även en dusch och toalett vid södra fiskehamnen.
Kajen är ganska smutsig på grund av alla de måsar och trutar som har sitt
nattviste här. Man måste dock medge att det är en mäktig syn när hundratals
fåglar lyfter nästan samtidigt då de får se skepparens eller ruffhäxans
morgontrötta, ofta inte alltför bildsköna nuna, visa sig i rufföppningen. Något
nattligt oväsen för dessa fåglar inte.

Nu är det dags att lämna den trivsamma
platsen och segla vidare. Med den privatägda fyren i aktern sätter vi kurs ut
mot havet. Fyren är Sveriges enda privatägda ”riktiga” fyr. Den byggdes år 1892
och kallades förr ”dän wide gåbben” d.v.s. den vite gubben om man översätter
”dän granna listalännskan” till vanlig svenska. Den släcktes redan 1930 då
hamnen i Hällevik byggdes om och det byggdes en ny fyr vid inseglingsrännan
till hamnen. Med ökad belysning i hamnområdet fungerade inte den nya fyren
riktigt som man tänkt sig. Den var svår att se bland alla ljuspunkter.
Initiativ togs av mästerlotsen Per Anders Persson att starta den gamla fyren
igen på 1970-talet. Fyrar är egentligen ”nollade” ur skattesynpunkt men
Skatteverket åsatte fyren på 80 m2 ett taxeringsvärde på 200.000 kr
på grund av den fina utsikten.
Föda, fattigt folk och fastigheter har alltid varit de säkraste skattekällorna
för politikerna men till slut halverades taxeringsvärdet. Fyren innehåller
många sjöhistoriska minnen. Dörren kommer från danska fyrskeppet Isbjörn.
”Faawedna” dvs dialektalt för nyfikna kan inte längre besöka fyren.

Plus med
Hällevik
Minus med Hällevik

+ Ett flertal krogar, många med – fågelträck
på bryggor och kajer


underhållning kan förekomma

+ Nära till affärer (livs, båt, hantverk
och fisk)

+
Många aktiviteter möjliga

Från väst mot öst

fortsättning Hällevik

Efter att ha passerat det enda inlopp som
nu finns kvar till Hälleviks utmärkta hamn med blå flagg, girar vi styrbord om
vi vill ligga i den mycket välskötta gästhamnen med sina 35 platser som har
y-bommar, elström och vatten. Duschar, toaletter, trailerramp och tvättmaskin
finns i omedelbar anslutning till hamnen. Förtöjning långsides finns också goda
möjligheter till. Här finns också turistinformation sommartid med bl.a.
cykeluthyrning. Antos Järn och Marin har flyttat hit från Nogersund och Stina driver en mycket
välsorterad båttillbehörsbutik. Någon varvsservice finns inte längre utan det
blir att segla till Nogersund för att finna en sådan. Tvärs över hamnen finns
livsmedelsbutiken Matöppet kvar. Hamnfogden kan erbjuda diesel från en tank längs
in vid fiskebåtskajen. Djupet vid kajen för diesel är större än vad sjökortet
visar, och vi kan utan problem anlöpa.

Det finns mycket att göra i Hällevik
under sommaren. På Hotell Hanöhus har
många, även vi, haft mycket roligt. Här gäller det att ”klara alla släckta
fyrar på erotikens hav”. Det har även etablerats ytterligare krogar några
stenkast österut som t.ex. Hälleviks Havsbad samt Hälleviks Camping. Två stora
rökerier finns i Hällevik. Båda har butik,
servering och i viss mån underhållning. Hennings Rökeri & Dagmars
Hamnkrog ligger i omedelbar anslutning till gästhamnen. Hälleviks Laxrökeri med
restaurangen ”Lax och vin” som ligger en kabellängd väster om gästhamnen har
med stor framgång tagit upp konkurrensen med populära Dagmars.

Du får inte missa fiskemuseet som ligger
strax väster om gästhamnen och som drivs av duktiga hembygdsföreningen Facklan.
Det är ett mycket sevärt museum! Här finns allt från riktiga fiskebåtar till
modeller samlade på ett mycket tilltalande sätt. Entréavgiften till museet är
mycket blygsam. Gamla fiskets dag, som inträffar tredje lördagen efter
midsommar, är en kulturupplevelse med hög kvalitet. Här kan man få se hur garn
ryas (ryktas) och en krogatafsing tillverkas. Knappt 100 m. söder om museet
finns en artesisk brunn där vattnet kommer upp genom ett rör och rinner
ständigt. Vattnet kommer från åsarna västerut och har en mycket uppiggande
effekt om bara tron finns.

Känd storseglare från Ronneby prövar kraften i den erotiska, förlåt, artesiska brunnen.

Från väst mot öst

“En dumbom och hans pengar blir bjudna överallt”. Warren Buffet (världens rikaste person)

Hällevik, 56°00,7′ N – 14°42,2′ O

Vi sätter sydostlig kurs ut från Östra Torsö och rundar Björkenabben med god
marginal. Som framgår av sjökortet sträcker sig revet långt ut. Vi befinner oss
i farliga vatten. Både Björke-nabben och Kråknabbens Rev österut har orsakat
onödiga grundkänningar för många. När sjön ligger på från syd vill man segla
kortaste vägen till hamn och det får ibland förödande konsekvenser. Håll väl ut
är ett mycket gott råd.

Kråknabbens rev är nog det mest
förrädiska om man kommer ifrån nordost. Många girar för tidigt i den alltför
ofta friska sydvästen och sätter kurs mot Hällevik. Numera finns en sydprick utsatt vid
Kråknabben som underlättar vår navigering vid inseglingen till Hällevik.

På Björkenabben står två stora radiomaster
som är 135 m höga och de sänder ut Sveriges Radio´s utlandsprogram på 1179 khz.
Radiosändaren invigdes 1985 och den når på natten upp till mäktiga Lofoten och
ner till det vackra Prag samt ut till den gröna ön, Irland. Moskoviterna kan
också lyssna på SR när mörkret faller på. Under dagtid når sändaren med sina 10
mil koppartråd inom- och utombords bara halvvägs. Radiomasterna är utmärkta
styrmärken när man seglar från Simrishamn eller Bornholm och vill nå
Helvetesviken som Hellevig från början av vissa anses betyda. Pirater har
flitigt förekommit i omgivningarna. Andra menar att det betyder Heliga Korsvik.
Sägnen säger att här flöt ett krucifix iland under senmedeltiden och ett kapell
byggdes för den berömda Jesusbilden. Viken blev ”Den heliga viken”. Andra menar
att namnet skall ha med landnings- eller lastplats att göra. Du får själv välja
vilken förklaring som känns bäst. Hällevik har varit fiskeläge och bondehamn
och fick fast befolkning på 1600-talet tror man. Mellan åren 1850 och 1950 var
Hällevik, efter Djupekås i Pukaviksbukten, den näst största hemmahamnen bland
Blekinges cirka 400 skutor. I mars år 1898 drabbades folket i Hällevik och på flera andra fiskelägen på
Listerlandet av stor sorg när 27 fiskare omkom i en ostlig snöstorm sydost om Bornholm.