En konstnär, både till sjöss och vid staffliet har lämnat oss.

Lennart Paulsson gästskeppare på s/y Johanna

En äkta och framgångsrik seglare har lossat förtöjningarna från detta livet inför den sista seglatsen.

Två veckor innan Lennart Paulsson Karlshamn skulle fylla 100 år,1 mars,avled han lugnt och stilla på Östralycke i Karlshamns kommun.

Söndagen den 14 februari bjöd på strålande sol över Hanöbukten och Blekinge skärgård när Lennart gick bort. Här hade han från tidig ungdom utvecklat sina gedigna kunskaper i seglingens svåra konst. Gjort sig ett känt namn med s/y Cascade (ritad av Tore Holm) på stora tävlingar som Gotland Runt, Bornholm Runt, Skaw Race men även internationella tävlingar som Fastnet Race och Middle Sea Race. Gotland Runt-seglingarna gav honom 3 klassegrar av 10 tävlingar och Bornholm Runt ännu flera. Trots att Lennart blev åldersrik seglade han så sent som år 2010, fast då med sonen Gunnar som skeppare.

Lennart Paulsson 1921-2021

När Lennart efter avslutad yrkeskarriär inte seglade, så målade och skulpterade han med stor framgång. Hans akvareller med marina motiv, ofta på sjökort, blev mycket efterfrågade. Tack vare Lennarts generositet fick jag använda dessa som omslag för mina skrifter och på så sätt uppnåddes extra uppmärksamhet och publicitet.

Akvarell Lennart Paulsson Karlshamn

Vårt samarbete blev till ömsesidig glädje då många läsare, danskar, tyskar och svenskar, hörde av sig för att få kontakt med konstnären. År 1999 fick Lennart Paulsson mottaga Karlshamns Kulturpris – Alice Tegnérstipendiet.

Mina tankar går till Lennarts fem barn och deras barn och barnbarn.

Lennart berättade en gång att sjörapporter inte var något för sjömän från Karlshamn. Skulle man segla hem till Matvik nästa morgon så gjorde man det, oavsett utsikterna. Blåst och sjö var inget som bromsade s/y Cascades skeppare. Trots denna inställning vill jag skicka med följande rader på Lennarts sista resa. Tack för gott samarbete Lennart.

Vinden mojnar, havet tystnar. Skönt är att vila i evig stiltje.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *