Från väst mot öst

Hanö fortsättning

Längst ner på nordöstra branten av Fyrkullen
finns det omtalade Drakmärket. En vittring i berget på ca 75 cm. Inte särskilt
märkvärdigt att beskåda. Då inbjuder Åbedagrottan /Rövarkulan, ca 50 m syd om
Draken, till fler fantasier (se skyltar märkta ”Grottan”). Här har nog bott
snapphanar, för de kunde också segla. Åbedagubben som var en aln hög och hade
rund kropp och huvud men saknade rumpa bodde också här.

Efter en rogivande vilostund i gräset på
Fyrkullen vandrar många ner till Bönsäcken nordväst om fyren. Bönsäcken är en
s.k. strandsporre som på Hanö formas och flyttar sig med vågor och strömmar.
Klapperstenarna slipas av havet och består av många olika material och
bergarter: diabas, granit, kvarts och Blekinges landskapssten kustgnejs.
Bönsäcken sträcker sig mer än 130 m ut från huvudstrandlinjen. Den är mycket
spännande med alla sin stenar i olika format och färg. År 1976 försvann nästan
hela Bönsäcken efter en storm, men stenarna återkom och är nu sedan många år
åter en sevärdhet. Cirka 400 m öster om Bönsäckens fyr finns Skrevne hall,
Lasthallen och Lotskåsen som med en viss vighet medger dopp i havet från
klipporna.

På vägen till Bönsäcken passerar Du ett
stort träkors – den så kallade Engelska kyrkogården.

År 1806 införde kejsare Napoleon den s.k.
kontinentalblockaden, vilket var ett handelskrig mot England. England förbjöds
att handla med Europas hamnar. Under åren 1810–1812 fanns engelska flottan
stationerad vid Hanö och hade ön som bas för de cirka 50 örlogsfartyg som rörde
sig i Östersjön för att säkra handeln med Ryssland, Polen och Sverige med flera
länder. Det är belagt att amiral Horatio Nelsons flaggskepp, HMS Victory, fanns
vid Hanö år 1810. Dock inte under befäl av Nelson, han dog i slaget vid
Trafalgar, oktober år 1805, och vilar i St. Paul’s Cathedral, London.

England
expect that every man do his duty”
signalerade Nelson inför slagets början. Flaggsignalering
var då en ny uppfinning.

Det nästan 70 m långa fartyget med sina
cirka 100 kanoner, HMS Victory, kan vi än idag bese i hamnstaden Portsmouth på
engelska sydkusten men då utan den 850 man stora besättningen.

Konvojerna med fartyg avseglade från Hanö
till bl.a England och antalet fartyg uppgick en enstaka gång i juli 1810 till 1
000 stycken, men minst 300 fartyg var annars stipulerat. Vilken syn det då
måste ha varit att sitta på Fyrberget och titta ut över Hanösund! Vilken
kommers det måste ha varit på ön med slakteri, förråd och trädgårdsodlingar.
Dagsransonen för öl var 4,5 l så det måste ha kissats en hel del i Östersjön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *