Från väst mot öst

Hanö fortsättning

Cirka femton sjömän finns begravda på
platsen. Engelska flottan samt en del kryssningsfartyg har vid ett flertal
tillfällen hedrat dessa sjömän med ett besök på platsen. Korset är för övrigt
rest av the Royal Navy år 1973.

På Hanö finns så mycket att studera.
Stanna några dagar – slappna av. Lyssna på den härliga dialekt som äldre Hanöbor
talar. Du förstår inte mycket om Du inte kommer från denna del av världen.
Följande historia förstår Du däremot, en skröna som förekommer lite varstans i
Sverige fast då med olika dialekt naturligtvis:

En svår vinter när maten började ta slut
på Hanö skickade hustrun sin man att gå över isen till fastlandet för att
proviantera. På mannens inköpslista hade hustrun längst ned skrivit:

”Jag har inte sänt mä nåra
pängar för nu pau vaurkanten är isen sau osäker att en veit inte va som kan
hända.”

Ta långa promenader över till östra
sidan. Studera strandvallarna från Littorinatiden (8 500 år sedan) på vägen dit
och solbada på härliga klippor med fri
utsikt mot horisonten (Vindhalla). Tänk på att klipporna är hala när Du går i
vattnet, som har en salthalt på cirka 0,7 %, d.v.s. en fjärdedel av vad Vinga
på Västkusten kan erbjuda.

De lite äldre värstingarna i besättningen
kan bada i hamninloppets östra sida och mindre barn har en nyanlagd badplats ca
150 m norr om hamnen.

Något mindre än hälften av Hanös yta på
2,2 km2 är täckt av skog – främst avenbok. Växtligheten i övrigt är
artrik. Mer än 500 blomsterarter har noterats på Hanö. En promenad i
avenboksbeståndet, som är ett av Blekinges största, på sydöstra sidan är en
säregen upplevelse.

Är Du ute i skymning eller gryning kommer
Du säkert att se de hjortar som finns inplanterade på ön – cirka 200-270 sägs
finnas. Att vandra runt den 2,2 km2 (414 tunnland) stora ön är en
resa på cirka 6–7 kilometer, men den kan delas upp i etapper. Halva idag och
halva i morgon.

På ön finns vandrarhem och här regnar
cirka 500 mm/år, något mer än Ölands södra udde. Till en annan solskensö –
Bornholm – är det cirka 40 distansminuter.

Diesel till ett pris som gör en
miljöpartist salig kan man bunkra med hjälp av hamnkaptenen. En 08:a klagar
inte, det är normalpris i Stockholms skärgård. Se hamnskissen.

Nu skall vi inte segla till Bornholm utan
ta en liten tur över till ”fasterlandet” som min yngsta gast, Kristina, brukade
säga. Vi skall till Hörvik!

Plus och minus med Hanö

+ Säreget, exotiskt, vackert – dålig
hamn vid vind NV-N

+ Restaurang, butik, kaffeservering – trångt i juli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *