Från väst mot öst

Hanö fortsättning

På Hanö kan man stanna i flera dagar. Här
finns mycket att upptäcka. Här finns ett rikt fågel- och djurliv. Vackra
utsikter uppe vid fyren. Den nuvarande fyren byggdes klar år 1906 och är
Östersjöns ljusstarkaste fyr. Den är belägen på den s.k. Fyrkullen, drygt 60
meter över havet. Fyren är 16 meter och fyrljusets höjd är 74,5 meter över
vattenytan. Den är numera obemannad och sköts från Norrköping. Karaktären är
tre blixtar var 13,5 sekund och lysvidden är 23,5 distansminuter. Den första
fyren tändes år 1869 och mistluren försvann år 1999.

Hanö fyr är Östersjöns ljusstarkaste fyr,
men i de besparingstider som vi lever i så har man även börjat spara på
ljusstyrkan i våra fyrar, vilket gör att man inte längre kan vara säker på om
Hanö fortfarande ligger i topp.

I sydväst kan Du en dag med god sikt se
Stenshuvud med sina 97 meter över havet. Flyttar Du blicken västerut ser Du
Åhus och tvärsöver Hanösund har Du Listershuvud och till höger om Listershuvud
en del av det så kallade Ryssberget.

I norr har Du Mörrums Bruk, Södras
massafabrik med de rykande skorstenarna och Karlshamn med sitt oljekraftverk
som hjälper oss att inte frysa nu när vi
lägger ner kärnkraftverken. Ett ekologiskt hållbart samhälle heter det visst.
Nåja i Karlshamn pressar man olja ur växter och nötter också – det är
Aarhus-Karlshamn´s silos Du ser i norr.

Öster om Karlshamn börjar den härliga
skärgården och närmast Hanö ligger den mycket fina ön Tärnö. Du skymtar säkert
fyren i vitt på toppen av Tärnö. I siktlinjen mot Tärnö ser Du Malqvarn eller
Qvärnen som infödingarna säger. Härifrån bedrevs tidigare sträckjakt på
sjöfågel men nu är det omöjligt på grund av all skarvträck.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *