Från väst mot öst

“Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt”. Voltaire

När vi har lämnat Hällevik och kommit ut på fritt vatten
aktar vi oss noga för de omtalade reven vi har på babords- och styrbordssidorna
och girar inte nordvart förrän vi är säkra på att ha tillräckligt med vatten
under oss. Sjöräddningen måste ingripa alltför många gånger varje sommar för
att hjälpa båtar som gått på Kråkrevet. En god vän har seglat Östersjön runt,
varit på Helgoland och till Holland på egen köl, men Kråkrevet är nog den enda
större grundkänning han drabbats av. Idag har det satts upp en sydprick efter
en svår grundstötning den 2/8 2002 då en större motorbåt en solig eftermiddag
gick på grund här och sjönk. Själv vill jag ha skorstenarna på Nymöllafabriken
syd om radiomasterna innan jag söker mig in till eller ut ifrån Hällevik. ”Ta
ut svängen” är ett gott råd i farvattnen runt
Björke- och Kråkenabben. Undvik att belasta den eminenta sjöräddningsstationen
i Sölvesborg som har båtar stationerade bl.a. i Sölvesborg och Hörviken. Ibland
kan man se Sjöräddningssällskapets båtar även i Hällevik.

Nogersund, 56°00,2′ N –
14°44,3′ O

Vårt mål är ett kort anlöp i Nogersund
varför vi sätter nästan nordlig kurs efter att ha dubblerat Kråkenabbens
sydliga rev. Ett stort fartyg gick på grund här för många år sedan (1927),
vilket vi lärde oss vid vårt besök på fiskemuseet. Ta fram hamnspecialen som
finns i båtsportkortet.

Nogersund är en levande hamn – Blekinges
och också en av Sveriges största fiskehamnar. Hamnen är livligt frekventerad av
fiskebåtar och har inte så många gästplatser. Strax efter den yttre piren kan
vi gira babord för att besöka expanderande Marine Maintenance. Där finns varv
med torrsättningsmöjligheter, motorservice och några förtöjningsplatser. Se
hamnspecialen.

I innerhamnen finns några få gästplatser
vid kajen mot norr, en restaurang, kajplats för Hanöbåten, dusch och toalett.
Hamnen är säker och levande – både på gott och ont för en som inte seglar för
sitt bröd. En väldigt stor vindkraftspark på 500 – 800 vindmöllor på en 200 km2
stor yta planeras syd Hanö och Nogersund är tänkt bli utskeppningshamn när
dessa skall byggas.

Världens första havsbaserade
vindkraftverk som fanns utanför Nogersund är redan rivet och saknas av många
Noggare. Nu riskerar havsbaserade kraftverk såväl som ålakråkorna (skarven) att
bli för många. Ja, ålakråkorna har tveklöst blivit för många, men åsikten är
inte politiskt korrekt, så låt oss lämna den diskussionen.

Man kan längs kustlinjen ta sig till
Listers huvud och Hörviken med cykel även om det ibland kan vara jobbigt.
Lustigt nog är det över kilometern till närmsta badplats.

Härifrån kan man ta passagerarbåten ut
till Hanö, men vi kommer ju på egen köl så låt oss fortsätta vår färd mot Hanö.
Restaurang Skutan (tel. 0456-521 44) fick klart godkänt vid vårt besök och det
är ett mycket gott betyg från en kräsen besättning.

Seglingen över till Hanö kan bli nog så
gropig, men vi kan trösta oss med att distansen är, som framgår av kortet,
endast knappa fyra distansminuter. I gropig sjö bör man naturligtvis undvika
att segla direkt över Fladingen.

Plus med Nogersund Minus
med Nogersund

+ En levande hamn – Ont om
platser

+ Varvsservice

Det är inte lätt att göra alla till
lax sa Gud och skapade sillen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *