Mindre roliga episoder

August Hagborg: Havsstrand i solnedgång

Den andre kunden som varit missnöjd var en tysk seglare som naturligtvis titulerade sig doktor.
I den östra delen av “Natur- och gästhamnar i Blekinge” beskriver jag den fina hamnen Hajvar på Almö. En gammal militärhamn som nu blivit tillgänglig för allmänheten. Mina omdömen var att hamnen var en av Blekinges bästa hamnar. Då avsåg jag hamnen ur säkerhetssynpunkt. Den är väl skyddad för de flesta vindar och är gediget byggd med stora stenkajer. I övrigt finns knappt torrdass.
Min enastående tyske översättare har fått mycket beröm av mina tyska kunder. Han har dessutom seglat flera gånger i vår skärgård så han vet vad han talar om. Kapten Klingeberg hade dock inte besökt Hajvar och tog vid översättningen ut svängen lite extra. Han använde ordet “ausgestättet” vilket kan betyda “välutrustad”. Det är absolut inte Hajvar men säkerheten, omgivningen och naturen är fin.

Det är klart man blir förbannad om man kanske seglat en hel dag och väntar sig en varm dusch och andra bekvämligheter. Vad finner man? En bra kaj, ett militärmagasin och en grön gräsmatta.
Formuleringskonsten sattes på väldiga prov i det brev som tillställdes Herr Doktor X och hans hustru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *