Roliga episoder

Per Ekström “Solnedgång i havet”

“Det blir aldrig så bra som man hoppas och aldrig så dåligt som man fruktar”

De första versionerna av “Natur- och gästhamnar i Blekinge” trycktes av ett litet tryckeri på Öland som därefter gick i konkurs. Inte på grund av att de tryckte en hel upplaga som inte höll måttet och fick göras om. Händelsen förkortade nog ändå vägen mot konkurs.
När första leveransen från det nya tryckeriet, Åkessons i Emmaboda, var klar åkte jag till Posten i Emmaboda för att skicka iväg en kartong till Tyskland. Den vänliga damen berättade att denna första utlandsleverans på cirka 90 ex skulle kosta nästan 800 kr.
När jag då bröt samman smiley och började gråta började hon slå i pärmar och fundera. Slutresultatet av hennes ansträngningar blev att sändningen plötsligt kostade cirka 350 kr inkl. moms. Det var ju en avsevärd prissänkning.
Att jag senare fick felaktiga prisförslag från olika andra postkontor var ju tråkigt men nu visste jag vad det rätta priset skulle vara och kunde rätta till misstagen.

I början var jag naturligtvis orolig för att inte kunna sälja de framtagna “praktverken”. Då arbetade jag aktivt själv som försäljare i olika hamnar. I ungdomsåren sysslade jag mycket med personlig försäljning. Jag har sålt tidningar, fröer, gräs från idrottsplatsen(ja faktiskt), kort på kyrkan och smuggelsprit när jag sommarjobbade i hamnen. Det kan vara motigt att komma igång som säljare men när man väl börjar är det ofta ett roligt arbete. Man träffar oftast trevligt folk och med åren fler och fler gamla kunder.

Nåväl, en gång låg jag i Åhus bredvid en stor motorbåt som hade sin hemmahamn där. Jag försökte då förmå ägaren att köpa ett exemplar av mig.
“Naj tack, jag kan Blekinge skärgård, jag har varit på både Tjärö och Karön”. Sådana argument är svåra att motsäga.

I en av de första upplagorna hade jag utelämnat en brygga på Tärnö som är kommunal och därmed tillåten för allmänheten. Tänkte att den kunde jag väl ha för mig själv. Den var oftast ledig. Vid ett besök på Hanö träffade jag tre-fyra glada herrar som var på hemväg till Åhus efter ett besök uppe i västra skärgården. Försäljningsansträngningarna från mig bemöttes positivt.
“Nu skall vi se om han har med den bryggan där vi låg i natt?” De kom från Tärnö.
Naturligtvis hade de övernattat vid den nyss omtalade bryggan. Jag skämdes och numera ingår den i hamnbeskrivningarna. Bryggan med tillhörande salthus kan beses nedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *