Sjöunderrättelser


Grågåsfamilj. Foto: Lennart Strömberg Nybro

Med denna fridfulla bild tagen i Lennart´s och min favoritvik skall jag berätta om Kustbevakningens senaste tillslag i Matvik. Aktionen genomfördes i söndags med kraftigt decimerad styrka. Endast tre tjänstemän var utkommenderade för att försöka fånga någon av alla de fartsyndare som befar farvattnet i Matviks hamn.

Den dagen fingo de knappast något. En mindre motorbåt hade oturen att åka fast och ett mindre antal fick åtalseftergift av oklar anledning. Gladast borde den motorbåtsägare vara som körde 11 knop för fort men ändå slapp böter på cirka 2000 kr. När den varmt påpälsade kustbevakaren på sin vattenskoter körde fram och gjorde stopptecken mot den alltför snabbt körande motorbåten vinkade de två i båten glatt mot densamme.
Eftersom kontrollen genomfördes fem meter från min sin sittbrunn kunde jag åse hur stora män blev som små skolpojkar blev förr i tiden när överläraren gav dem en åthutning. Läpparna började anta en annan form när de insåg risken att sommarturen i skärgården skulle kunna komma att kosta mer än beräknat.

Kustbevakningen genomförde senare en kontroll norr om Tärnö där nu hastighetsbegränsning till 5 knop råder. Efter att kontrollen avslutats åkte sommargästerna glatt vattenskidor efter vattenskoter utan hänsyn till några fartbegränsningar. Ögontjänare är den milda formen av beteckning som kan användas.

Nu till något annat. Söndagens åskväder var mäktigt men berörde skärgården ytterst begränsat. Jag tog det säkra före det osäkra och flyttade mig in till hemmahamnen. Starka vindbyar kan ju förekomma i samband med åska och man vill ju inte stranda på Krubbesören nu när Tjärö Turistanläggning återigen har upptagit försäljning av “Natur- och gästhamnar i Blekinge”. Nu är det officiellt att Pehr Andersson kommer att sluta som operativ chef vid säsongens slut.

Skåne var så enastående vackert under helgen med blommande potatis, enorma vallmoblomningar, gula rapsfält och blått hav. Besökte Haväng på hemfärden. Måste än en gång betitta Havängsdösen och Verkeåns mynning. Parkeringsplatsen var full med bilar och temperaturen nådde nästan 35 grader Celsius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *