Från väst mot öst

Hanö forts

Hamnen bör undvikas vid kraftiga vindar
från NV eftersom det uppstår kraftigt svaj inne i hamnen. Jag kan av egen
erfarenhet försäkra att det inte blir en trevlig övernattning i sådan
vindriktning. Däremot sägs nordliga vindar inte vara förenade med samma
bekymmer även om jag tyckte det svajade väl så mycket när jag testade en natt
med nordanvind.

Det nordöstra hörnet av hamnen används av
passagerarbåten från Nogersund och av öns decimerade fiskeflotta, men kajen ut
mot havet är gästhamn och vid kajen längst mot söder förtöjer man alltid med
ankare i aktern. Färjans tilläggningsplats kan användas under natten och är för
övrigt den bästa platsen vid vind från NV. Under högsommaren får man räkna med
att få ett flertal båtar förtöjda på utsidan av sin egen båt. Hanö erbjuder ett
rikt skådespel av olika nationaliteter och båtar men är ändå ingen turistfälla.
Cirka 50 båtar i hamnen är inget ovanligt under juli månad. Ända upp till 75
båtar har legat i hamn samtidigt. Totalt besöker mellan 2-3000 båtar Hanö under
en säsong så ibland blir det trångt. Mer än 40% är utländska båtar.

Nu har vi förtöjt ”skutan” och vi kan nu
gå iland efter att ha gjort henne ”ship shape” eller ”Bristol Fashion” som de
gamla djuphavsseglarna brukade säga.

I hamnen, som bruka få ha ”Blå flagg”,
finns en hygienanläggning med duschar, toaletter och tvättstuga. Restaurangen
har ett enastående läge med utsikt över både hamnen och Listers Huvud.
Förhoppningsvis är butiken också öppen. Ägarbytena är täta och här har
EU-bidragen faktiskt använts till något vettigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *