Uppdatering av Gö -Kalmar

“Prognoser ger oss möjlighet att reta oss på vädret flera dygn i förväg.”
Utlängans fyr

För alla dem som har den senaste versionen av sträckan Gö – Kalmar daterad hösten 2004 följer här några uppdateringar. Som Ni märker så händer inte mycket på fem år.

Uppdateringar till
”Natur- och gästhamnar i Blekinge/ Gö – Kalmar”

Torkö nr 4 sid 8

Krigsförtöjningsplatserna borttagna men möjligheten att
förtöja ganska enkelt finns kvar.

Aspö nr. 14-15 sid 16

Hamnen vid Aspö Mad är till stor del upptagen av en gammal
passagerarbåt (Södern).

Karlskrona/Saltö nr20
sid 22

Båtmanskasernens fina konstmuseum har flyttat till Borgmästaregatan
17 (gamla Skandiabiografen). Karlskrona
har ett öppet nätverk i gästhamnen vid Tallebryggan. Privat entreprenör driver
numera hamnen (Båtbolaget).

Stenshamn nr 37 sid
36

I hamninloppet finns numera en grön prick som varnar för
stenen som faktiskt finns, strax syd om inloppet. Fyren Flundrebåden skall man,
som kortet visar, alltid gå norr om vilket inte alla gör. Försiktighet anbefalles
inne i hamnen. Sten finns även öster om den
brygga där passagerarfärjan lägger till. El finns numera på den långa
stenpiren som fått träbeläggning. Dusch har byggts i hamnen men ingen wc finns,
bara TC. Ny vandringsled på Utlängans nordvästra del bland våtmarker och
utsiktstorn. Stövlar påtages.

Torhamn

Byakrogen var stängd i juni 2008. Öppen sporadiskt efter
midsommar och under juli månad. Flytbrygga utlagd år 2008 omedelbart styrbord om hamninloppet.
Samma brygga saknas i juli år 2009.

Kristianopel nr 43
sid 45
Utanför inloppet till gästhamnen finns ett antal mooringar där
större fritidsbåtar kan förtöja avgiftsfritt. Båtar större än 12*4m får inte
anlöpa innerhamnen. Gästhamnsbyggnader har genomgått en fullständig
modernisering. Biltrafik på kajen är
sedan några år inte tillåten. Trådlöst Internet. Ny vindkraftspark söder och
öster om Kristianopel

Bergkvara/Dalskär nr
44 sid 47

Nyöppnat bageri är öppet från 0700 (bakfickan) i
handelshamnen, cirka 200 m från gästhamnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *