Uppdatering av Sölvesborg – Gö

För Er som inte har nåtts av mitt utskick sommaren år 2009 får Ni här möjlighet att uppdatera den västra delen av Natur- och gästhamnar i Blekinge som gavs ut år 2004. Mitt utskick uppskattades mycket och jag ber att få tacka för vänliga mail.

Strandskator Foto: Lennart Strömberg Nybro.

Uppdateringar till ”Natur- och gästhamnar i
Blekinge/Sölvesborg – Gö”från år 2004. (Alltså ej den nya upplagan som kom år 2010.)

Hällevik nr 4 sid 8

Ny extra toalett och dusch
finns i sydvästra hörnet av hamnen. Röd och grön skyltning har införts. Diesel
och välsorterad butik finns kvar. Antos välsorterade marinbutik har flyttat
till Hällevik. Populär restaurang, Lax och vin, har öppnat i sydvästra hörnet.
Tradjazzfestival i början av augusti har blivit en stor succé. Trådlöst
Internet.

Nogersund nr 5 sid 9

Vindkraftverket Svante byggt
år 1989 är rivet. Anto´s välsorterade marinbutik har flyttat till Hällevik. Tillbehörsbutiknt
i södra delen av hamnen hos Marine Maintenance.

Hanö nr 6 sid 10

Restaurangen på Hanö har ny
ägare och meny. Mobilnumret till hamnkapten gäller inte mer utan vidarekoppling
sker när man ringer hamnnumret. Trådlöst internet finns i hamnen.

Hörvik nr 7 sid 12

Fritidsbåthamnen har
utvidgats men djupet är detsamma. Nya duschar och toaletter byggs i denna hamn.
Klart sommaren 2010.

Fiskaffär(troligen
inläggningar) med servering planerar öppna sommaren 2010.

Karlshamn nr 10 sid 16

Gästhamnen
i centrum har inte längre det flytande discoteket som granne. Den tyska
flodbåten Bonn har seglat till Malmö.
Gästhamnen i Vägga har numera enkel dusch och wc direkt vid kajen. Elvströms Sail heter numera Hamel Sails Vägga
Motorservice (Volvo Penta) har
flyttat knappa 100 m från sin gamla
plats och drivs av Marine Maintenance i Nogersund.

Matvik nr 14 sid 20

Röd och grön skyltning har
införts. Fungerar dåligt.

Tärnö nr 19 sid 26

De avgiftsbelagda gästbryggorna
är utökade i Kåsakroken. Militärbryggan och skolbryggan är upprustade. Ny
promenadstig på västra sidan av ön gör det mindre pinsamt att nå västra udden.

Harö nr 20 sid 30

Nordprick är utsatt nordväst
om Harö Enslinje finns för insegling från
väster. Två små vita stenar ligger på berget öster om bryggan.

Tjärö nr 26 sid 35

Samtliga KFP-platser är
brutalt rivna med fula skador i berget vilket ofta försvårar ”hopp i land.”
Bryggan på babordssidan vid insegling mot gästhamnnen den s.k. ”Dagabryggan” är
numera gratis att förtöja vid. Man förtöjer naturligtvis med ankare i aktern.
Ingen elström och långt till toalett. Ny ägare till Tjärö (Anders Althin) som
utökat restaurangverksamheten.

Karön nr36 sid 44

Ungdomsdiscot på torsdagar
lades ner år 2008 på grund av dålig publiktillströmning. Ny regim driver Karön
och gästhamnen. Livsmedelsbutik och servering på Ekenässidan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *