Från väst mot öst

“Visst finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värld”
Karin Boye


Stenshuvud

I Blekinge skärgård finns det cirka 800 öar som är längre 50 meter av totalt 4050 öar i hav och insjöar. Det bör alltså finnas plats för alla som rör sig i våra farvatten. Med små enkla insatser skulle man kunna utvidga antalet möjliga naturhamnar om bara viljan och kompetensen fanns hos våra styrande.

Under en normalsommar registreras cirka 22000 gästnätter i våra gästhamnar mellan Hejan i väst och Kristianopel i norr. Vi som har sett stråket av seglare som under sommaren drar från Simrishamn via Utklippan upp till våra skärgårdar i norr anar vilken turistström som går Blekinges turismnäring förbi.

Hanö har cirka 2500 gästande båtar under en sommar. Av dessa är mer än 40% från utlandet. Utklippan tar emot cirka 1500 båtar och där är utländska andelen något högre.
Statistik som presenteras måste läsas kritiskt. Jag sitter med ett dokument framför mig som innehåller uppenbara felaktigheter men är likväl utsänt av en offentlig myndighet vars namn jag inte vill nämna. Siffrorna verkar så tokiga att jag troligen har missförstått något fast så inte borde vara möjligt.

Låt oss starta seglatsen. Vi tänker oss att vi har lämnat den fina hamnstaden Simrishamn, nyss passerat 123 m höga Stenshuvud och med risk för beskjutning från Ravlunda skjutfält tagit oss upp i Hanöbukten. Där uppe i nordväst ser vi stora silos som finns i Åhus hamn. Hamnen har fått ett uppsving under det senaste decenniet. Fartygstrafiken är ganska livlig i mynningen av Helge å. I aktern försvinner några av Österlens sju fiskelägen nämligen Vitemölla och Kivik. De övriga är Vik, Baskemölla, Brantevik, Skillinge och Kåseberga.

Vår kurs är nästan nordlig mot Blekinges västligaste gästhamn, Hejan, utanför Sölvesborg.
Via nedanstående länk kan Du se sjökortet över området vi befar.
http://kartor.eniro.se/m/pzkB1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *