Från väst mot öst

“Retar Du upp dig på ting som är små är Du väl inte större än så.” Alf Henriksson

Snart går fritidsbåtarna i sjön längs kusten i ett av Sveriges minsta landskap, näst efter Öland.

Vårt härliga län och landskap är 11 mil långt och knappt fem mil brett. I de fem kommunerna bor drygt 150.000 personer som har 4162 km kust och stränder att roa sig vid. Av dessa finns 2422 km längs insjöar och vattendrag. Som djuphavsseglare har vi mest intresse av havsstränder och de mäter drygt 100 mil på Blekinges havsöar.

Om vi seglar längs kusten från Sissebäcks utlopp i Valjeviken till Brömsebäck norr om Kristianopel bör vi tillryggalägga en sträcka på knappt 90 sjömil. Landvägen mäter cirka 15 mil.

Sveriges koordinater:

Norr 69 grader 4´
Treriksröset,

Syd 55 grader 20´,
Smygehuk,

Ost 24 grader 10´
Ön Kataja vid Torne älvs mynning,

Väst 10 grader 58´
Skäret stora Drammen nordväst Kosteröarna.

Matvik som ligger öster om Karlshamn ligger
nästan på 15 grader ost och 56 grader nord.

I Blekinges farvatten finns drygt 40 båtklubbar med 7000 medlemmar som kan välja att segla i skärgården eller till små trevliga fiskelägen på Listerlandet och vid gott väder till säregna Utklippan eller populära turistmålet Hanö. En sommar utan en tur till Bornholm är för många ingen riktig sommar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *