Högtryck i Blekinge skärgård.

För att vara så gammal så ror du bra. Ja man är en fin gammal årgång.

Så kom då värmen åter till vår vackra Blekingekust, strax före kräftpremiären. Skärgården fylldes av båtar och på Hanö rapporterade min sagesman att ett flertal större segelbåtar vände i hamninloppet när de såg hur fullt det var.

Tärnö och Tjärö hade också fullt kapacitetsutnyttjande. På Karön däremot var det lite lugnare. Den fina ön har fått besök av vildsvin. Ett odjur som för några år sedan härjade på Tjärö. Att skjuta dem får man naturligtvis inte enligt de godhjärtade . Sommargästerna på Karön uppmanas skrämma dem så de simmar över till de vackert belägna villorna på Ekenäs. Ja, det sista var min egen slutsats och den första delen var en offentlig tjänstemans åsikt.

Bryggan vid Karön hade ett mindre antal besökare kanske beroende på att restaurangen denna sommar bara är öppen för sällskap. Ett renoverat flaggspel pryder gräsmattan framför den fina gamla restaurangen. T.f. skeppare på ”Kallebåten”, Ynge Gottlow, tidigare tungdykare och skeppare på s/y Baltic Beauty kan läsa flaggspel och konstaterar att flaggorna som betyder olika saker har satts ihop huller om buller. Av de ”snedseglare” och ”grytgubbar” som anlöper Karö gästhamn är det nog inte många som kan tyda signalflaggorna. Signalflaggan Q som är gul betyder inte”Vi har pest ombord” utan anger tvärtom att ingen smitta finns ombord. Bra att hissa i dessa oroliga tider.

Kommer säkert en rekommendation från FHM när de bestämts sig om munskydd är bra eller dåligt.

Funkön med fyren Saxemara övre.

Ett byalag på Funkön/ Svanevik vill att fartbegränsningen som råder i den härliga båtsportleden från Ekenäs ut till Stekön skall förlängas ut till syd om Stekön/Harön/Funkön. En rimlig begäran kan tyckas. Att fara fram i hög fart med skärgårdens Coronavirus, vattenskotrar och andra snabbgående flytetyg, i dessa farvatten måste anses synnerligen olämpligt.

Länsstyrelsen i Blekinge skall titta på saken och då kommer det att ta tid. Jag skickade in en skrivelse till nämnda myndighet 20/4 gällande skandalaffären Dragsö vid Eriksberg. Grindarna som varit öppna två sommarmånader i alla år stängdes som bekant. Något svar har ännu inte inkommit. Trodde skrivelsen kommit bort,men i kontakt med diarieavdelningen på myndigheten bekräftades att den inkommit och handläggare utsetts. Till hösten kunde jag kanske vänta mig svar. Måste vara en skön arbetsplats därborta i residens-staden.

Flera personer i trakten kring Eriksberg har nu börjat engagera sig i ärendet och förvånas liksom jag av att Rune Andersson från Kyrkhult och nu Mellby Gård, vill bli lika illa omtyckt som en annan hedersdoktor var bland många blekingar.

Meddelas kan att det inte blir någon båtmässa i Vägga, varken reell eller virtuell. Även fyr-dagarna den 15-16 augusti på Hanö inställdes.

I Karlskrona skärgård har man haft problem med pendeltrafiken mellan öarna. Går man inte på grund så går båtarna sönder ändå. Flaggskär, Fyrskär och Vittus har haft haverier. Aspöfärjorna har haft det tungt med att hålla tidtabellen då många velat komma ut till den fina ön. ”Gula faran” är gratis att åka med så man förstår att resorna är populära.

I Hällaryds skärgård har Anemon, Tuva och m/f Vindskär gått enligt tidtabell med många passagerare. Antalet passagerare som velat åka till Bruksviken för vidare befordran till Eriksberg kan räknas på handens fingrar, precis som förra året.

De senaste två helgerna har jag hittat två ”hide away” platser där tystnad i stort sett rådde. Endast störd av två danska sjöjungfrur som 50 m. från s/y Johanna varje morgon och kväll badade som vår Herre skapat dem. En groda blev så förskräckt att den hoppade upp på roderbladet, vilket jag upptäckte vid båttvätt av skrov.

Jag saknade korna som betade på ängen vid tidigare besök. Naturen med bokskog och ängar fanns kvar. Läs mer på sid 60 i nya versionen av Sölvesborg-Gö.

Efter en enastående trevlig långlunch den gångna helgen hos Gyö-författaren Leif Olsson och hans hustru, tillika (mat)-konstnär hustru Kerstin samt några andra trevliga gäster,kände jag att Kustbevakningen gärna skulle gripa mig om jag gav mig ut på vattnet. Jag tog istället sen eftermiddag en promenad genom bokskogen ut mot den nedlagda min-stationen på Gyö-udde. Stundtals omsprungen av flera vackra blondiner samtidigt som solen gick ner i säck över Eriksbergslandet ångrade jag inte mitt beslut när temperaturen sjönk till behagliga nivåer

Det blev inget regn så efter en stilla natt i det tidigare så unika fiskeläget, prövade jag Svalemåla-leden som leder ända fram till Järnavik. En led som varmt kan rekommenderas. Bok- och ekskog blandad med tall samt fina utsikter mot Tjärö, Köpegårda och Järnavik.

Vid återkomsten hade jag fått ännu en beställning, så det blev att invänta den blå bilen som enligt uppgift skulle passera mellan 15-16. Kunderna skall alltid ha snabbast möjliga leverans är mitt motto. Under väntetid hade jag nöjet att träffa ett antal damer, en del kända och en del okända, som ville bedöma vattenkvaliteten vid den lilla badplatsen. Mycket alger på söndagen men mindre på måndagen.

Förkomsten av vackra flickor i Svalemåla och på Gyön var stor. När jag avgick satt tre trevliga töser på flytbryggan och vinkade av mig. Sådant glädjer en gammal man och fulländar en bra dag.

Avslutningsvis ett uttalande av en ”coming man”. kanske inom politiken.

Denna utnämning var för mig helt oväntad, eftersom min kunskap om ekonomi är ytterst begränsad.”

Svenske kardinalen Anders Arborelius om att ha blivit utsedd av påven till medlem av Vatikanstatens ekonomiråd.

Ekonomirådet består av åtta kardinaler och sju experter inom ekonomi. TT

Förhoppningsvis på återhörande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *