Sjöfartsnotiser Blekinge skärgård

Fråga: Var
befinner sig den skadade?
Svar: På bättringsvägen.

Ur Skandias
skadeanmälningsregister

René Dettwiler Hanö

Låt oss
avbryta resan i Indien för några korta notiser om och från Blekinge skärgård.

En
gnistrande sol har lyst över Blekinge skärgård i veckan som gått. Isarna lägger
sig i vikarna och skärgården tystnar. Det är märkligt att vistas där ute när inget
vågskvalp hörs.

Vad händer
då i Blekinge. Ja, nere i väster dvs Sölvesborg vill de röda sälja av
Nogersunds hamn. Hamnen som har varit en av Sveriges största fiskehamnar.
”Noggarna” är naturligtvis förbannade men vad skall man kunna hoppas på?
Oppositionen i Sölvesborg imponerar inte.

Ute på Hanö
brann en upplagd båt på nyårsdagen. Kanske var det en raket som var orsaken.

I Matvik
fortsätter inbrotten i båtar och sjöbodar trots att inte mycket av värde står
att finna. Blir bara kostsamt för de drabbade att återställa det uppbrutna.

De nya
ägarna på Tjärö säger att vill få bort stämpeln av lyxanläggning. Man vill anpassa
prissättningen till den breda allmänheten. Det låter väl trevligt?

Det blir
ingen SXK-boj vid Bräkne-åns mynning. Vattendjupet är inte tillräckligt anser
de som ansvarar för bojutläggningarna hos SXK. Annars är området trivsamt med lövskogar
och vacker natur. Jag besökte området senast sommaren 2015 för att leta efter den
tilltänkta bojen.

Norr Vångsö

Karlskrona
Angöringsboj finns visst inte längre. Nu skall det i stället byggas en fyr i
sundet mellan Drottningskär och Kungsholms fort. Fyren blir cirka 9 m och skall byggas på
försänkningen som utgår från Aspösidan. Beräknas vara klar till sommaren 2016.

Inne i
Karlskrona rasar vinterliggare över att man skall betala avgift för
vinterplats. Den typen av avgiftssättning har Karlshamn tillämpat i många år.

Utklippan
kommer med stor sannolikhet att ligga i träda även kommande sommar.
Fastighetsverket anser sig inte hinna åtgärda bristerna. SXK:s Blekingekrets
erbjuder även i år medlemmarna att bli stugvärdar på denna säregna plats.
Priserna är mycket moderata i ordets bästa betydelsesmiley.

Lite längre
upp längs kusten har de ekonomiska kalkylerna för vindkraftverken vid Yttre
Stengrund spruckit. När vindkraftverken skall byggas så är den ekonomiska
livslängden väldigt lång. När verken möter verkligheten sjunker livslängden
betydligt. Det är Vattenfall som äger de fem verken som togs i bruk år 2001.
Runt årsskiftet skall havsytan vara ren från denna anläggning.

Likt de
frysande asylsökande i Kristianopel och annorstädes kan vi bara hoppas att
januari och februari ”rinner iväg” fortast möjligt. När marssolen värmer våra
ansikten, då återfår säkert de 47% av väljarna som tror att Sverige är på väg
åt fel håll sin livslust (SVT/SIFO).

Nästa gång
återkommer vi från Indien.

Vägga udde i vinterskrud

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *