Säl vid Karö

Axel Olsson Halmstadgruppen: Skuggor i hamnen

Marknadsföringsresan till
Västkusten var lika våt som hemma i Blekinge. Träslövsläge är en fin hamn att
anlöpa och Varberg samt Göteborg har mycket att erbjuda.

I Svanevik regnade det så
mycket på lördagen att antalet utställare var nästan flera än antalet besökare.
Tråkigt för den välskötta bryggföreningen.

Min seglarbroder från
snapphanebygden påstod sig ha sett en säl i Karösund men jag litar inte helt på
hans uppgifter då han tidigare påstått sig se mig när jag legat förtöjd vid
Haröbryggan, samtidigt som han själv låg i Kåsakroken.

Uppgiften om avgiftsbelagd
Seglarbrygga vid Tärnö påstås nu bara vara en vision av våra kompetenta
politiker.

Claes som har sin segelbåt
på svaj i sundet mellan Joggesö och Skåningaholmen har fått sin båt länsad på
drivmedel och bogserade densamma elegant in till Matvik för torrsättning i
morgon torsdag.

Kulturen bland båtfolk tycks
degenerera. Två återförsäljare rapporterar stölder av ”Natur- och gästhamnar” i
sina respektive butiker. Tråkigt!!

Kitesurfing Träslövsläge

I morgon torrsätts det
flytande bokförlaget men Efterårsförsäljningen (danska) är fortsatt god. Roligt
att så många nappat på mitt erbjudande att köpa den tyska versionen av
Gö-Kalmar med svensk översättning. Snart slutsåld – den också!

Förra året kolliderade en
båtvän som fotledes transporterade sin mast i Svanevik med en bil. I helgen
drog en annan båtkramare sin mastvagn i Matvik när en bil kom körande mitt i en
vattenpöl varvid vännen blev helt genomblöt. Kvinnan som körde bilen hade som
sitt försvar att han gick mitt i vägen. Genusforskningen behöver inte sakna
arbetsuppgifter.

Med tillönskan om en härlig
höst!

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *