“Sjöunderrättelser”

Ingenting är förskräckligare än en handlingskraftig okunnighet

Inloppet till Pukaviks båthamn

Ryktena säger att
Ronnie Karlenberg på Tärnö har sålt den stora passagerarbåten Arholma till
Althin på Tjärö. Ronnie förlorade ju som nämnts tidigare upphandlingen av
passagerartrafiken i Hällaryds skärgård. Det sägs vidare att Ronnie skall fortsätta
vara kapten på ”skutan” som skall trafikera ”linjen” Jernavik-Tjärö.

A propos skutor så
har en sjunken sådan hittats på Matviksfjärden under utläggning av
vattenledningen i höstas. Fartyget är troligen en skuta på cirka 35 meter som
fraktade sten från Matviksbrotten.

Karlshamns hamns
begäran att få dumpa muddermassor i Pukaviksbukten har avslagits av Miljööverdomstolen. Det tycker jag verkar klokt, med tanke på både vattendjupet i bukten
och laxfisket i Mörrumsån.

Nästa gång skall jag
presentera Gunnö´ns hamn. Nu åker jag till mina återförsäljare runt Öresund.
Trevlig helg tillönskas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *