Sjöunderrättelser

Bockö en plats där man slipper avgiften

Efter en blåsig helg så känner vi att värmen är på väg. Våra gästhamnar kommer att fyllas av båtar. Avgifterna har stigit i mycket snabbare takt än konsumentprisindex som nedanstående information kan visa.

Gästhamnsavgifter år 1985

Utklippan, Tromtö 20 kr, Karlskrona 35 kr

Sölvesborg, Hällevik, Hörvik, Karön/Ekenäs 25 kr

Tjärö, Hanö 30 kr, Karlshamn 40 kr

Omräknat till dagens penningvärde skulle en avgift på 30 kr bli 59 kr
år 2010

Vad kostar det idag?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *