Från väst mot öst

Hörvik fortsättning

En ny fin hamn för
fritidsbåtar med djup på cirka 1,6 m. har anlagts omedelbart väster om
fiskehamnen och med vår båt som har ett djupgående av 175 cm finns inte många
platser att välja på. Det är möjligt att med lite tur förtöja omedelbart
styrbord efter inloppet i denna marina om man har ett djupgående över 150 cm.
Det är här gästplatserna finns. Någon annan av de fyra bryggorna är inte
möjliga att nå med vår segelbåt. Skyltning visar om platser är lediga. Här i
fritidsbåtshamnen finns också en nybyggd toalett- och duschbyggnad, invigd år
2010.

I den egentliga
fiskehamnen brukar man förtöja vid en flytbrygga som går ut från den sydliga
kajen . Den östra kajen är till för permanent stationerade båtar, men hör Dig
för om någon av de tomma platserna är ledig. Här skall också finnas
gästplatser. Även långsides den norra kajen eller långsides en fiskebåt brukar
inte vara svårt att få tillåtelse att ligga. Hörviks hamn är ganska tömd på
fiskebåtar under fiskesäsongen. Man ligger numera i Nogersund, men under
semestern återvänder man hem och då blir hamnen fort fullbelagd. Hamnens cirka
35 fiskare är förbjudna av Fiskeriverket att landa sin fisk här om fångsten
överstiger 750 kg. Fiskeriverket har för övrigt fler tjänstemän än det finns
fiskare i Sverige
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *