Notiser från Blekingekusten

Kalmariter pratar medan man tänker.” Robert
Gustafsson om våra dialekter

Steget efter” skojar med Rättviseförmedingen och Fredrika Bremerförbundet.

Tänk vad tiden går
fort när man har roligt. Det var mer än en månad sedan det förekom

nya notiser på
denna sida.

Orsaken till
dröjsmålet kan skrivas bokslutsperiod, finansförvaltning och
omvärldsanalys. Börsen är som tidvattnet, det kommer och går med
en viss regelbundenhet. Fast börsens vågrörelser får nog
betraktas som mer oberäkneliga. Glädjande nog så har nästan allt
som försvann i slutet av förra året kommit tillbaka. Eftersom jag
inte helt litar på de danska pigerne smiley så har jag inte direkt
drabbats av den stora skandalen med stort S.

Jag har alltid varit
en vän av kooperationen, ända sedan jag fick ”Boken om Albin
Johansson” av författaren Sven Stolpe och hans bror Herman. Tyvärr
har mer eller mindre, mest mindre, kompetenta politiker utövat
alltför stort inflytande.

Tragiskt är också
de personliga tragedier som utspelas i riksdag och olika
institutioner. Det är inte bara de utpekade som
drabbas, utan mina tankar går även till de närstående som
oftast oförskyllt drabbas.

Tacka vet jag lugnet
i Blekinges spännande skärgård som snart exploderar i fågelsång,
solglitter och spirande grönska. Inga gigantiska vindkraftsparker
stör ännu friden eller utsikterna i någon större utsträckning. I
Sölvesborg vill dock de förlorande social-demokraterna och
kompisarna bland liberaler och centern ha 40 styck 220 m höga
vindsnurror i synfältet mot vår nationalpark, Stenshuvud. Den
nytillträdda ”regeringen” i kommunen, det så kallade “Samstyret”, bestående av M-SD-KD och
med viss tvekan lilla SOL-partiet vill avvakta Försvarsmaktens
ställningstagande om Taggen-projektet.

Som varje sjöman
som beseglat Hanöbukten vet, så utgör Ravlunda skjutfält nordväst
om Stenshuvud, Kivik och Vitemölla ett orosmoment under
sommarseglatserna mellan Simrishamn och Hanö. Skyltning finns på
Hanö och i Simrishamn om tidpunkt för skjutningarna. Att segla mot
Åhus kan innebära en stor kursändring om man kommer från Bornholm eller
Simrishamn. Kristianstads kommun har redan sagt nej, varför
projektet har flyttats några sjömil längre österut. Kursen Hanö –
Simrishamn kommer då att gå i en båge. Lika bra att satsa på
Bornholm direkt.

Á propos Hanö som
varit lotsplats under många år. Den förste lotsen kom redan år
1744 och hette Thomas Pettersson uppger BLT. Den siste lotsen hette
Joel Thomasson Hedberg. Han fanns där när lotsplatsen lades ner år
1929. Nu vill en släkting konvertera Joels gravsten på Mjällby
kyrkogård till minnesmärke över lotsarna på Hanö och flytta
stenen ut till ön. Men sådant går naturligtvis inte i ett land där
skjutningar, handgranater, hedersmord och korruption börjar bli
legio. Länsstyrelsen i Blekinge tror nämligen att allmänheten
skulle kunna ta anstöt av stenen, även om den nu har formen av
minnessten. Mark- och miljö-överdomstolen håller med Länsstyrelsen.
Tråkigt är väl det vänligaste omdömet man kan använda.

Flyttar vi oss
norrut från Hanö kan vi konstatera att min egen hemkommun har
mycket liten framgång hos domstolarna. Tvisten om den berömda
bryggan i Vägga hamn förlorade man i flera instanser, detaljplanen
med båthall i Matvik förlorade man, Bert Karlssons tvist med
kommunen om den s.k. flyktingförläggningen på Guö Gästhem
förlorade man, Saltsjöbadsprojektet ser ut att gå åt skogen. Ett
tag trodde jag att kommunstyrelsen höll på att bli rättshaverister,
för alla motgångar övervägde man att överklaga.

Mot Bert insåg man
att chanserna var små och slog back i maskin. Att skattebetalarna
får punga ut med flera miljoner ändå, drabbar inte den politiska
ledningen. De gör väl som styrelsen i Swedbank, höjer sina egna
arvoden trots missgreppen. Region Blekinge och Ronneby kommun är
inne på samma linje. Endast i Sölvesborg försöker man visst
spara, men de är ju nya vid makten så de lär sig nog snart.

I Vägga fiskehamn
får vi en flytande båtmässa 16-18 augusti 2019. Marinkompaniet och
gamle festivalgeneralen Conny Nilsson är några av
initiativtagarna. En sådan har ägt rum tidigare och samma projekt
var på gång för några år sedan, men det rann visst ut genom det
smala hamninloppet. Glasskiosken i hamnen har blivit populär och
grannen,Eriksbergs restaurangbåt, som sympatiske Martin köpte, är
nu såld till Sjöräddningssällskapet. Hemmahamn någonstans i
Stockholm. Fina ytor för administration.

En vacker och
intressant bok har min gode vän, den numera välkände Gyö-experten
Leif Olsson, författat för Harry Martinsson-sällskapet. Många
vackra båtmodeller, intressant brevväxling mellan den f.d
Gyö-grabben, modellbyggaren tillika kyrkvaktmästaren Karl Albin
Strömberg och den blivande nobelpristagaren och Blekingesonen Harry
Martinsson. Lite mallig är jag nog över att ha sammanfört Leif
med Karl Albins son, Lennart Strömberg i Nybro. Min gamle kollega
och seglarbroder. Detta skedde under Gyö-forskningens tid men ledde
som synes vidare till nya projekt.

Mycket arbete ligger
bakom detta praktverk. Enbart omslagsbilden lovar gott. Kan
rekommenderas för båtologer och kulturintresserade. Karlshamns Sjöfartsmuseum säljer skriften.

Ute i Matvik ligger
SXK:s boj fortfarande på kajen. Den som skulle ha placerats ut NV om
Bockö redan förra sensommaren.

Den finns omnämnd i
den senaste versionen av Natur- och gästhamnar i
Blekinge/Sölvesborg-Gö

som fått ett gott mottagande. Jag har blivit så modern att jag
skaffat Swish och förra söndagen plingade det intensivt i
telefonen. När jag till slut fattade vad det gällde, kunde jag
konstatera att det kommit in betalningar för nästan 30 exemplar. En
rätt så lönsam skogspromenad. Förklaringen var att SXK hade
riksmöte för kretsfunktionärer i Karlskrona. Tack Ingela Möller
för hjälpen att ”sätta Blekinge på kartan”. Ett
något missbrukat uttryck
enligt min mening. Blekinge var på kartan redan under medeltiden.

Försöken med en satsning på båthall i Matvik går vidare och
Shellbacks halvfärdiga sommarställe vid Nytäppet är sålt till en
sommarboende fastighetsförvaltare på Yttre Ekö. ”Träskoposten”
påstår att musikproducenten tänker riva en inte tio år gammal
bostad på nyinköpta Björkudden. ”En våt dröm för en
stadsarkitekt”
yttrade vår välkända tjänsteman när
byggplanerna presenterades. Allt enligt BLT. Förhoppningsvis är det inte rivningen som åsyftas. Annars något underliga
böjelser, enligt min mening.

Ja Karlskrona ja. Där rasar kajerna på grund av bristande
underhåll. Delar av handelshamnen har spärrats av. För oss med
mindre flytetyg är det intressant att veta att Kristianopel, Långören, Torhamn, Sanda, Garpahamnen och Horns brygga också
kommer bli föremål för åtgärder enl. BLT

Alla ovan nämnda hamnar finns beskrivna i Natur- och gästhamnar
i Blekinge/Gö-Kalmar.

Långören lotshuset

Denna den tredje versionen håller på att ta slut nu. Endast ett
tjugotal exemplar finns kvar. Om det blir en fjärde version står
skrivet i stjärnorna. Attityden i öst är lite av typ ”Not
invented here.”

I västra Blekinge möttes jag dock av en positiv attityd, även om
kommunen längst i väster inte behagade svara på två mail. Ändå
var det efter det att förra kommunalrådet dubbeljobbat både som
kommunalråd och riksdagsman.

Om Du tycker det är bra att skrifterna finns, så tacka Jonas på
Matöppet i Hällevik, Jan-Olof hos Hanö hamn & Byalag, Toni på
Kajutan på Hörvik, Helena på Uniper, Claes på Antikvariat Bode,
Håkan på Visit Blekinge, Lena på Karlshamns Turism, Bengt på
Arken Marin, Martin i Hamnpaviljongen Matvik, Åsa på Eriksbergs
Vilt &Natur. Dan & Lars på Karöbolaget, Simone på Blekinge
Arkipelag samt slutligen Torbjörn på Ronneby kommun. Glöm inte Svenska Kryssarklubbens Blekingekrets.

Avslutningsvis
gratulerar vi två personer, Kjell Amilon i Ronneby Segelsällskap
och Ulf Karlsson från Nättraby Båtklubb som båda erhållit
Riksidrottsförbundets högsta förtjänsttecken i guld. En fin
erkänsla för betydande insatser inom Blekinges seglingsverksamhet.

Med tillönskan om
en snar sjösättning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *