”Budgetubåtar” i Blekinge skärgård?

Det
är skillnad på att vara dum och att vara okunnig. Det senare kan
man göra något åt.

Förf.
JD Vance amerikanske morfar

Än
har inga synts till. Däremot har vår stolta marin gripit några
fiskare av utländsk härkomst i närheten av Hasslö. Man är
förtegen om platsen men jag vågar en slant på att det är den
utmärkta hamnen Hajvar som var platsen för gripandet.

Denna
fina hamn var under många år stängd för kreti och pleti bland
fritidsbåtägare. Bara marinens personal fick lägga till med sina
fritidsbåtar. När sedan våra kloka politiker nedrustade försvaret
öppnades den för vanligt folk. En god natthamn i härlig natur,
helt servicebefriad. TC 75 m bort från kajerna.

Efter
ett tiotal år så stängdes den plötsligt. Först skulle den
användas vid en vattenlednings-dragning och sedan blev det plötsligt
militärt skyddsobjekt. Vilka hemliga vapen som nu gömmer sig på
Almölandet är bara känt bland ”särintressets” högsta krets.

Det
är i alla fall dyrt att bryta mot militära bestämmelser, det fick
den skolfartygsskeppare erfara som vilade några timmar vid
Trashallarna på Aspö. Patrullbåtarna som ronderar i Karlskrona
skärgård bränner inte bara stora mängder olja utan rapporterar
överträdelser mot tillträdesförbud direkt till åklagarmyndighet.

Visst
är det fint att Kustbevakning och Havs & Vattenmyndigheten
jagar ålryssjor med stor framgång i vår vackra skärgård. Då
behöver inte kriminella grupper känna sig stressade när man skall
föra stöldgodset ut ur landet. Tullverket har ju inte tid, man är
fullt sysselsatt med att försöka begränsa införseln av högvärdig
stimulantia.

Vår
nya GD inom KBV är kvinna och har varit chef både för
Rikskriminalpolisen och Säpo. Kan man hoppas på att Therese
Mattsson omprioriterar ansträngningarna? Kanske med stöd av någon
vettig justitieminister,

Medan
vi ändå befinner oss i residensstadens närområde säger ryktet
att en flytande latrintömningsstation finns utplacerad i närheten
av Hasslöbron. Öster om densamma.

Min
sagesman berättar också att Arpö genomgått en trädsanering,
kanske i det s.k. Graceprojektet. Han uttryckte det som att ön fått
ett medeltida utseende, men att vissa fåglar hade svårt att finna
skydd för rovfåglar.

Blekingekretsen
av Svenska Kryssarklubben arbetar intensivt med verksamheten. I
slutet av

augusti
hade man höstmöte på Tjärö. En trevlig tillställning på en
vacker ö. Vi fick njuta av en stunds regn på kvällen. Tjärö Kalv
lyste härligt grön på morgonen.

Nu
i september (12:e) åkte ett trettiotal medlemmar till Polen för
studiebesök i Gdansk och Sopot. Mycket trevlig tillställning i
strålande väder, bra guide och trevligt folk medföljde .

Avslutningsvis
så var det tänkt att vi medlemmar i början av sommaren skulle få
en ny blå boj i Hällaryds skärgård. Sist jag kontrollerade läget
så låg den fortfarande på kajen i Matvik (19 okt). Entreprenören
som åtagit sig att placera ut den skyller på många olika orsaker
till försenad leverans.

Den
kommer förhoppningsvisligga NV om Bockö. Mellan landrevkroken som
sticker ut och den västra bränningen.

Ytterligare
en boj är utlovad. Hoppas den också kommer under år 2019. Jag
avslöjade den bästa platsen trots att det inskränker på mitt
livsrum.

I
morgon har Kretsen årsmöte med föredrag i Karlshamn (Folkets Hus).

Vi
ses!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *