Matviks hamn privatiseras

Båtar kallas för
hon därför att de ofta döps efter en älskad mor, hustru, dotter
eller annan kärlek.

Matviks Brygga

För
någon månad sedan skrev jag om ett rykte att en privat företagare
skulle arrendera den stora parkeringsplatsen i Matvik och dessutom
uppföra en större byggnad i nordvästra hörnet, där nu båtar och
vaggor förvaras. Uppgiften visar sig vara korrekt. Naturligtvis var
Matviks båtklubb inte informerad och inget samråd med dess styrelse
hade förekommit. Arrendet var mycket förmånligt, 30000 kr enligt
ryktet, att även en båtklubb kunde vara intresserad av marken.

Karlshamns
kommun styrs idag av två så kallade folkrörelsepartier , S och C,
som tydligen blankt struntar i vad medborgarna tycker, i alla fall i
Karlshamn. Det är samma partier som nedrustar biblioteksverksamheten
i kommunen. Ja, jag vet att även de så kallade Liberalerna är
medskyldiga, men de är så små att de ligger inom felmarginalen.

Många,
även icke båtägare, är upprörda över det inträffade och
fruktar nu att även bryggplatserna skall privatiseras inom en nära
framtid. Att några båtägare inklusive undertecknad avhyses från
en uppläggningsplats, som i varje fall jag innehaft i 40 år, känns
tungt för en gammal man med minnen från den gamla goda tiden.

Förr
ett antal år sedan höll jag en kurs för ett antal arbetare på en
fabrik i Nybro. Vi talade om intressentmodellen. Vad kunder,
leverantörer, ägare, kreditgivare o.s.v. gav och krävde av ett
företag.

När
vi kom till kommunen som intressent och jag frågade vad kommunen gav
företaget så utbrast en deltagare: Bekymmer! Jag tänkte på hans
åsikt när jag fick höra nyheten om Matvik.

Sölvesborgs gästhamn

Annat
elände som drabbat båtlivet i Blekinge är ett flertal sjunkande
båtar. Utanför Tärnö sjönk en trollingbåt senaste helgen som
var så solig och varm. I Sölvesborgs gästhamn och i Krokås har
två segelbåtar tagit in mycket vatten.”Hamndirektören” i
Krokås ingrep rådigt innan vattenlinjen nådde däcksnivå, men
motorn stod visst under vatten. I Sölvesborg var det ännu värre.

Nere
på Listerlandet har ett gammalt fint fiskföretag gått i konkurs.
David Nordqvists Fiskeexport AB med cirka 50 anställda . Under
varumärke som Falkeskogs delikatesser, Hälleviks lax och på senare
år Tommy G. har
man mött
oss i livsmedelsbutikernas
hyllor. Företaget har funnits sedan år 1876, men den svängiga
prisbilden på odlad lax senaste
året anges som en bidragande
orsak till den kraftigt försämrade ekonomin.

Nu
skall verksamheten inom Blekinge Arkipelag utvärderas, mest till
glädje för den revisionsbyrå som fått uppdraget. Det kommer kosta
mellan 150-200.000 kr. Den utvärderingen skulle likaväl kunna ha
gjorts av några frivilliga som följt föreningens arbete under de 7
år den varit verksam.

Nu
avgår tre av styrelsemedlemmarna inklusive ordföranden. För några
år sedan avgick några ledande kommunpolitiker som knappast
fick”styrfart på skutan”. Karlskronas kommundirektör,
Carl-Martin Lanér tar nu över rodret efter f.d. kollegan i
Karlshamn,Bengt Mattsson.

Den
utredning som Mattias Holmqvist gjorde får betraktas som klart
godkänd. Mattias som nu jobbar på Kronolaxfisket i Mörrum har
klokt nog blivit
invald i styrelsen. Hoppas nu att de 13 miljoner kronor
som Tillväxtverket
tillskjutit och den miljon som kommunerna och Havs – och
Vattenmyndigheten årligen skall bidraga med ger synliga resultat.
Projektledaren, Simone Wenzel, verkar besitta energi, lämplig för
uppgiften.

I
Karlskrona blir det det maktskifte i gästhamnen, den s.k. Karlskrona
Marina. Om jag gissar rätt så återvänder Johan Rennemark. Han
inger förtroende även om han jobbar inom restaurangbranschensmiley.
Restaurang Sjörök som ligger vid gästhamnen står som avtalspart
med Karlskrona kommun. Restaurang
skall öppnas i gästhamnsbyggnaden som servar 90 gästplatser för
båtar och 24 populära ställplatser för husbilar.

Duktige
Kalmarfödde meteorologen Per-Eric Åberg är åter i tjänst efter
en längre sjukskrivning. Roligt att se honom som omväxling till
alla snygga kvinnor. Prognoserna fastnar av någon anledning bättre
när herr Åberg är i rutan. Fast
bäste Per-Eric, det heter inte Torshamn med s utan bara Torhamn.

A
propós denna sevärda plats med sina hällristningar, altarmålning
och fågelstation (se Natur- och gästhamnar/Gö-Kalmar version 3) så
utökas caféverksamheten i hamnen. Journalisten Lena König har köpt
fastigheten av Torhamns Båtsällskap. Kafé Måsen invigs av
Blekinges landshövding, Berit Andnor
Bylund den 13 maj.

Brygga på Torhamns udde.Långören i bakgrunden.

Avslutningsvis
så vill jag berätta om Sölvesborgs kommun som skall lägga ut
plastormar på den långa badbryggan i Hällevik. Avsikten är att
skrämma bort måsar och trutar som släpper sitt träck på bryggan.
Det kommer med till visshet gränsande sannolikhet inte att fungera.
Jag har testat på min ”havskryssare” och inte ens de små söta
svalorna blev rädda. Man fortsatte sina tidiga morgonkonferenser i
hundratal och skrämdes endast när jag visade min bedagade nuna i
ruffluckan.

Inte
ens en bild på bygdens store son, herr Åkesson i Sölvesborg, lär
fungera. Det fungerar nog
bara på Publicistklubben i
Stockholmsmiley.

Nej,
det behövs tyngre artilleri. På Listers minkfarmer skjuter man med
kanoner regelbundet men det passar ju inte i ett sommarstugeområde.


återhörande!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *