Sjösättning och årsmöte i Matvik


Vi sjösätter våra båtar i Matvik under onsdagen den 20 april. Önskar Du vara med så ring mig.

Matviks Bryggförening har haft årsmöte samma dag som den världsomseglande familjen Hammarberg, känd från TV, höll föredrag i Lokstallarna om sin resa ombord “Mary av Rövarhamn”. Linda Hammarberg är för övrigt “bonnatös” från en gård i Kulla, väster om Karlshamn. Till Lokstallarna och föredraget kom enl. uppgift fler än 125 personer, medan årsmötet besöktes av exakt 20 personer. Fru Arvidssons smörgåsar var både goda och rikliga.

Ny ordförande i Bryggföreningen, som har cirka 300 medlemmar, blev Ulf Wilhelmsson. Ingolf Brorsson invaldes också i styrelsen. Medlemsavgiften fastställdes till 100 kr/år.

En solig helg tillönskas Er alla, självrättande skattebetalare, generaldirektörer, straffbeskattade pensionärer, styrelseordföranden och så kallade “målvakter”. En särskild hälsning till Maria i Panama som visst hade 10.000 uppdrag som styrelseordförande i olika brevlådeföretag.

Det får mig att tänka på prästen som sade till tiobarnsmamman Tilda:
Prästen: Mor har verkligen inte suttit med armarna i kors.
Tilda: Inte med benen heller, goe pastorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *