God Jul & Gott Nytt År

Gottfrid Kallstenius: Norrsken

Året slutade i dur skulle musikanten nog säga. Tjärö har återuppväckts ur sin dvala.

Alla de som har oroats sig för fosterlandets utveckling har plötsligt blivit uppgraderade från “främlingsfientliga” till “ansvarstagande”. För oss som tror på människors lika värde men inte tror att Sverige kan lösa alla världens problem är det stort.

Sommaren bjöd på ömsom vin och ömsom vatten. Några råkade illa ut med sina båtar. Kollisioner och båtbränder är alltid lika tråkiga. Antal besökare i Blekinge skärgård var några färre än förra året på grund av kylig inledning.

Blekinge Arkipelags projektledare, Mattias Holmqvist, har producerat en omfattande handlingsplan för Blekinge skärgårdsområde. Nu krävs det pengar och handlingskraft för att det inte, än en gång, bara skall bli en massa prat men ingen “verkstad”.

En skön helg tillönskas Er alla! Förhoppningsvis är jag tillbaka första veckan på det nya året.

Hjalmar Munsterhjelm: Vårvintermåne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *