Nordvind och pudersnö i Blekinge skärgård

Sölvesborgs gästhamn syd om Havsudden

Min frånvaro på bloggen är föranledd av en resa till
Vietnam. Jag kommer att delge Er både nyheter från Blekinge skärgård och kanske
intressanta uppgifter om vad som kan hända i Vietnam.

Först lite från Blekinge.
I Sölvesborg ser det ut som att Havsudden
inte långt från gästhamnen skall få en nybyggd krog som skall drivas av
Stars & Stripes, en sportsbarkedja med rötter i Karlskrona. Steakhouse för
hela familjen beräknas öppna först 2016. Att Sölvesborgs kommun brutit mot
lagen när man påbörjade omfattande markarbeten i vattenlinjen förvånar både
Länsstyrelsen och andra.

I vår Östra skärgård brukar man säga att lagen slutar vid
Lergrund. Var slutar den i Sölvesborg trosmiley?

Äntligen har parkeringsskyltarna vid de små lastbryggorna i
Matvik fått rätt utseende. Nu visar skylten att man inte får stå parkerad mitt för
bryggan. Övriga kommentarer är bäst att avstå frånsmiley.

Karön-Ekenäs gästhamn har återigen fått nya arrendatorer.
Klas Hjärtstam och Johan Rennemark som driver Karlskrona gästhamn skall även ta
över Ronnebys fint belägna gästhamn. Restaurangen på Karö skall fortsätta att
drivas av Tom Gustafsson och Prajay Purohits. Villa Vassen på landsidan skall
kraftigt förnyas och även bli restaurang. Cykeluthyrning och kanske kommer
Blekingetrafikens busslinje gå ända ner till kajen.

En komplett tankstation kan vi också hoppas på. Annars finns
ju i alla fall diesel inne i Ronnebyhamn hos PA Lindgrens oljor.

En tredje artikel om Blekinge finns i senaste numret av Svenska
Kryssarklubbens tidning På Kryss.

Lika korrekt och välskriven som de tidigar. Denna gång
handlar det om besök i Torhamn, Kristianopel, Ekenäs och Kalmar. Oväntat men
glädjande så gör man än en gång reklam för mina skrifter vilket lett till att
mailboxen innehöll en del beställlningar vid min återkomst från Sydostasiensmiley.

Salt i stora mängder är skadligt för människan men inte för
Blekinges landskapsfisk, torsken.

Vi gläds åt ett rekordstort saltvatteninflöde i Östersjön
under december – januari.. Det största på 20 år. Grattis alla älskare av Gadhus
Morhua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *