Året som gick i Blekinge skärgård

Det måste finnas något
mothåll i allt, inte bara medhåll och fall i vila. Dumt att tänka sig bara
lösta gåtor, mjuka tankenötter, bekvämlighetsvällingar, floder ordnade bara för
medströms laxar.

Harry Martinsson, Hustavla

Långören Kråkholmarna

Som jag utlovade i mitt förra inlägg skulle stora saker
komma att hända före midsommar. Dock hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat förutspå att Alliansen skulle outsourca oppositionsfunktionen. Det blev inget
nyval, så nu kan den svenska valmanskåren helt koncentrera sig på viktigare
saker, Melodifestivalen i åtta avsnittsmiley.

Under tiden vi väntar på dessa så kan arbetande pensionärer,
samt egenföretagare över 65 år, glädja sig åt att skatten inte höjs med cirka 8
procentenheter för år 2015. Alliansbudgeten gäller för år 2015. Grattis till
de av mina småföretagar-kunder som nått mogen ålder. Möjligen riskerar Ni att vårpropositionen
från minoritetsregeringen innehåller en ändring till det sämre. Den kommer i så fall säkert presenteras
som en skattesänkning av en välvillig men ibland bara okunnig journalistkår.

När vi ändå är inne på det politiska området vill jag
rekommendera två böcker. Den första är skriven av professorn och f.d.
riksdagskvinnan Ann-Marie Pålsson. ”Knapptryckarkompaniet”
är boktiteln och beskriver det ringa inflytande som de flesta av våra
riksdagsmän har. Efter att ha läst den vill Du sannolikt inte satsa på
riksdagskarriären. Makten ligger hos partiledningen inom samtliga partier, inte
bara hos moderaterna, som författaren representerade under två
riksdagsperioder. Ann-Marie Pålsson kan sägas vara mor till Rut-avdraget.

A propós Rut så kommer jag att tänka på en mycket intressant bok.”Låt mig få städa
klart”
av radiojournalisten Kjell Albin Abrahamson. Den beskriver det svenska
kommunistpartiets historia. Jag minns alla partiledare utom den förste så det
blev en resa genom livet vid läsning av boken. Författaren klär av dem in på
bara skinnet, Ohly, Hermansson, Werner, ja även Gudrun naturligtvis. Mycket underhållande men samtidigt en
otäck verklighetsbeskrivning.

Min kubanska väninna som nu hoppas på bättre tider.

Året som gick lämnar både glada och dystra minnen. De dystra
minnena var

att Hanöhus försvann som sommarrestaurang,

att vindkraftsprojektet med fler än 700 jättesnurror syd om
Hanö fortfarande lever,

att den enastående naturupplevelsen Dragsö på Eriksberg
hotas av stängning för allmänheten,

att Tjärö troligen inte öppnar som restaurang och vandrarhem
år 2015, kanske blir det asylboende

att Fortifikationsverket fortsätter försvåra utnyttjandet av
gamla KFP och militära bryggor,

att Matvikskiosken är på väg att försvinna,

att parkeringseländet i Matvik nådde sin kulmen vid
midsommartid.

Glada minnen var

att Tradjazzfestivalen i Hällevik fortfarande drar mycket
folk

att Restaurang Briggen på Hanö fick en lika kompetent
krögare, Clas, som de som lämnade över, Gunilla, Lasse, Gun och Bengt-Anders.

att de massiva protesterna mot parkeringsstrulet i Matvik
ledde till förvånansvärt snabba åtgärder,

att fina Karön och Ekenäs med restaurang, gästhamn, kafé och
tankställe fick en professionell förvaltning,

att Blekinge Arkipelag efter mer än tre års liv verkar ha
något på gång,

att Karlskrona Gästhamn fick nya fina bryggor, kanske även
hygienutrymmena är klara år 2015,

att Utklippan tycks ha en drivande entreprenör, Conny
Ohlsson, om ännu inga flytbroar mellan öarna, de blåser ändå bort.

att vindprojektet vid Utklippan skrotades,

att Svenska Kryssarklubbens tidning På Kryss (40000 ex) hade två stora sakliga artiklar i följd om
Blekinge skärgård.

Låt oss öppna våra sinnen för en kommande växlingsrik
sommar. Inga vattenskotrar, vindkraftverk, oljeutsläpp, främmande u-båtar eller
fartdårar i vår fina skärgårdsmiljö. Våra från syd kommande båtgäster hindras
ännu inte av en mur av fler än 700 betongskelett. Resan till Bornholm från
Tärnö behöver ännu inte gå via Hasslö flöt för att få fritt vatten på sydlig
kurs mor Hammer Odde. Horisonten mot syd är ännu ren.

Må Ditt mål komma Dig
till mötes och må vinden smeka Din kind.

Må solen värma Ditt
ansikte och må regnet rena Din själ,

TACK FÖR DITT BESÖK OCH GOTT NYTT ÅR!

Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *