Solen lyser nästan alltid i Blekinge

”Vad gamla gubbar vill med sin girighet förstår jag inte. Finns det
något galnare än att samla mer färdkost ju mera färden närmar sig sitt slut?”
Marcus Tullius Cicero

En god fortsättning tillönskas alla läsare
denna grå januaridag. Morgonsolen som lyste över Hanöbukten har försvunnit men
regnet håller sig borta i den friska vinden.

A propós sol så gratulerar vi väl Karlskrona
till att man blev Sveriges soligaste stad år 2013. Svenska Högarna var
visserligen soligast men den platsen är ju inte stad och visst kan man ha
synpunkter på var solmätaren i Karlskrona är placerad. Den finns ju ute på
Kungsholmen, det vill säga långt ute i havsbandet där sjöbrisen driver undan
molnen.

Kungsholmen, dit allmänheten inte har
tillträde utom vid speciella guidningar utförda av Turistbyråns personal, kan
jag utan och innan. Där gjorde jag en strålande karriär som vicekorpral vid
Muldivisionensmiley. “Solen skiner alltid på en kustartillerist”. En fin plats när våren kom och man fick segla valbåt i tjänsten.
Tänk vilket turistmål det skulle kunna vara för det rörliga båtlivet nu när det
gamla och nya arbetarpartiet båda nedrustat Kungsholmen och för övrigt hela
försvaret.

Det är inte tillåtet att lägga till vid
Kungsholmen med egen båt. Läs mer om befästningen och tilläggsplatser i nya
”Natur- och gästhamnar i Blekinge/Gö- Kalmar.”. Den kom ut i tredje versionen
juni 2013 och säljer väldigt bra. Särskilt Karlskroniterna är ”på hugget” via
min hemsida.

Kommunalägda bolaget ”Utveckling i
Karlskrona” har fått en massa pengar (nästan 600.000 kr) för att göra
världsarvet mer känt bland infödingar och turister. Bara nu inte alla pengar
går till en massa sammanträden utan också kommer målgruppen till del på något
sätt. På Näringslivskontoret i Karlskrona svarar man i alla fall på mail även
om man inte vill synas i ”Natur- och gästhamnar i Blekinge”.

Några som inte gillar ”mycket prat och
lite verkstad” är folket inom Blekinge Sjöfartsmuseum i Karlshamn. Man gör mycket för att
förnya det fina gamla museumet under ordförande Ulf Janssons ledning. Gamla
sjömän som Bosse Ringdahl och Örjan Persson tillsammans med ett flertal andra
försöker förbättra upplevelsen man får i det gamla tobaksmagasinet vid Östra
kajen.

När vi ändå är inne på ”prat och verkstad”
erfar jag att Blekinge Arkipelag som startades upp 2009 och som blev godkänt
2011 av UNESCO under nästa år skall ha många sammanträden. Bland annat skall
man planera för en karta, troligen av den typ som funnits i
Karlskronaskärgården under de senaste fem åren. Karta i sjökortsformat fullt
med små annonser och med lämpliga tilläggsplatser. Varifrån lämpliga
tilläggsplatser har hämtats har jag ingen aning omsmiley.

Inte bara flickorna på Kinnevik gjorde
börsåret 2013 till ett bra år. Även skogsbolagen har haft fina uppgångar, då
särskilt SCA. En intressant notis som intresserar en skärgårdsälskare finner
jag i informationsmaterial från företaget:

Vattenfotsavtryck
är ett mått på den totala mängden vatten som används för att producera varor
och tjänster av en individ, företag eller land. Exempelvis går det åt mellan
10-
20000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött.

Att en
planet vars yta till 70% är vatten lider av vattenbrist kan tyckas som en
paradox. Men 97,5% av allt vatten på jorden är havsvatten och av resterande
2,5% är merparten infruset i glaciärer
och polarisar. Vattnet i sjöar och floder och annat ytvatten utgör bara en
procent av det användbara sötvattnet.

Om allt
vatten i världen kunde rymmas i en 10-litershink, skulle det tillgängliga
sötvattnet i våra floder och sjöar motsvara ett kryddmått, säger
Gustaf Olsson,
professor i industriell automation vid Lunds universitet.

Avslutningsvis kommer en smålänning att
efterträda Sonny Olsson på Saxemara Båtvarv. Blekinge Museum som äger varvet
”outsourcar” till en ung båtbyggare från Mönsterås, Niklas Nyström.

Gläd Er åt den svenska vården. Den är inte så
dålig som många säger.

”Vi ordnar med mat, hemkört samt rollator till patienten.” Journalutdrag

Auf wiederhören!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *