SXK:s bojar i Blekinge IV

Den sista bojen vi har i Blekinges skärgård finns långt borta i sydost. På O150
43,8´ vid Flaggskär eller Flakskär som en del säger. Ön är sevärd och väl
beskriven i Natur- och gästhamnar i Blekinge.

Bojen ligger väl skyddad för vind från NO till Syd.

Hamn och farledskommittén inom Blekingekretsen av SXK har
under år 2012 bestått av Peter Borenberg, Åke Ringberg, Lars-Anders Andersson,
Bengt Jonasson och Sven-Åke Stahre. Nästan alla med riktnummer 0455 i
telefonnumret. Mange tack för en fin insats från oss alla som utnyttjat
förmånen att få vaggas till ro i ensamt majestät.

Flakskär mot NO

Bland nyheter från Blekinges horisont kan noteras att:

Evert på Kalvö hade inbrott i sin bil medan han under några
timmar besökte sin ö.

Ny detaljplan för Matvikshamn kan beses på nätet www.karlshamn.se/planer

Senast på min namnsdag skall eventuella synpunkter ha
lämnats till kommunen.

Precis som undertecknad är det många som önskar få sprida
askan efter sig på vattnet någonstans. I Blekinge var det nästan 60 personer
vars aska fick flyga över blekingska vatten år 2011. I hela riket var det 1733 personer som valde
att låta sin aska försvinna över hav eller insjö.Jag kan tyvärr inte få ansöka
om detta före sin hädanfärd utan ansökan skall göras till Länsstyrelsen av de
anhöriga efter att jag kastat ankar för gott. De rara barnen har accepterat att
ha detta besvär. Snällt va?

Skarvarna påstås minska i Blekinge på grund av parasiter och
havsörn. Fan tro´t men Sveriges Ornitologiska Förening påstår att år 2006 hade
vi 2036 häckande par och idag 1885. Hur reliabiliteten och validiteten i den
undersökningen ser ut skulle man som gammal marknadsundersökare gärna vilja
veta. Dock når väl skarvinvasionen även den ett tak när födan inte räcker.

Region Blekinge har anställt en ny turistchef. Den förre
skall ägna sig åt cykelvägar i Småland. Glädjande nog verkar det inte vara
partiboken som styrt tillsättningen utan man har gått efter erfarenhet och
kompetens. Leif Wictorén har erfarenhet av marknadsföring inom turism och
besöksnäring. Dessutom påstås han vara intresserad av segling vilket kanske gör
att ett mer kompetent fokus än tidigare riktas på denna styrka hos Blekinge.

Pumpstationen som finns norr om Bornholm (se bloggen från augusti) skall troligen
utvecklas till ett fullskaligt projekt med ett vindkraftdrivet system som
pumpar ner syrerikt ytvatten till djupvattenlagren. Den gödande fosforn binds
då till bottensedimenten. Sydsvenskan hade den 16 november en ganska utförlig
beskrivning av flera sådana försök

En trevlig avslutning på november månad tillönskas från ett regnigt och blåsigt Karlshamn.
Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *