Mexiko

Upp före gryningen och i väg mot terminal 5. Trevliga
Jessica hade ännu inte öppnat Forexkontoret då klockan ännu inte slagit sex
slag men folk köade redan.

Äldsta dottern visade hur självincheckningen fungerade och
därmed gick inpassering ganska snabbt. Vi hade ännu inte fått någon frukost så
det stora ressällskapet på sju personer försvann till olika serveringar. Jag
trodde i min enfald att flygbolaget skulle servera en sådan. Tog dock en kopp
kaffe utanför gate 19. När mitt ressällskap inte dök upp så gick jag ombord.
Bra karl reder sig själv. Lyckligtvis dök resten av ressällskapet upp innan
planets planerade avgång och allt var klart för take-off.

Av-isningen tog längre tid än förväntat så flightens slottid
gick ut. Vi fick återvända till utgångspunkten och vänta på ny avisning.
Utanför planet tilltog snöfallet och av-isningsbilarna var flera runt det stora
planet. En dryg kubikmeter glykolliknande vätska sprutas på flygplanet. Turligt
nog så kom vi efter två timmars försening upp i luften och hade nu nästan 12
timmars flygresa framför oss. Både kaptenen och finansminister Borg som var med
på resan drog nog en suck av lättnad. Ovädret i Stockholm skulle tillta och en
bana stängdes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *