Från väst mot öst

fortsättning Hällevik

Efter att ha passerat det enda inlopp som
nu finns kvar till Hälleviks utmärkta hamn med blå flagg, girar vi styrbord om
vi vill ligga i den mycket välskötta gästhamnen med sina 35 platser som har
y-bommar, elström och vatten. Duschar, toaletter, trailerramp och tvättmaskin
finns i omedelbar anslutning till hamnen. Förtöjning långsides finns också goda
möjligheter till. Här finns också turistinformation sommartid med bl.a.
cykeluthyrning. Antos Järn och Marin har flyttat hit från Nogersund och Stina driver en mycket
välsorterad båttillbehörsbutik. Någon varvsservice finns inte längre utan det
blir att segla till Nogersund för att finna en sådan. Tvärs över hamnen finns
livsmedelsbutiken Matöppet kvar. Hamnfogden kan erbjuda diesel från en tank längs
in vid fiskebåtskajen. Djupet vid kajen för diesel är större än vad sjökortet
visar, och vi kan utan problem anlöpa.

Det finns mycket att göra i Hällevik
under sommaren. På Hotell Hanöhus har
många, även vi, haft mycket roligt. Här gäller det att ”klara alla släckta
fyrar på erotikens hav”. Det har även etablerats ytterligare krogar några
stenkast österut som t.ex. Hälleviks Havsbad samt Hälleviks Camping. Två stora
rökerier finns i Hällevik. Båda har butik,
servering och i viss mån underhållning. Hennings Rökeri & Dagmars
Hamnkrog ligger i omedelbar anslutning till gästhamnen. Hälleviks Laxrökeri med
restaurangen ”Lax och vin” som ligger en kabellängd väster om gästhamnen har
med stor framgång tagit upp konkurrensen med populära Dagmars.

Du får inte missa fiskemuseet som ligger
strax väster om gästhamnen och som drivs av duktiga hembygdsföreningen Facklan.
Det är ett mycket sevärt museum! Här finns allt från riktiga fiskebåtar till
modeller samlade på ett mycket tilltalande sätt. Entréavgiften till museet är
mycket blygsam. Gamla fiskets dag, som inträffar tredje lördagen efter
midsommar, är en kulturupplevelse med hög kvalitet. Här kan man få se hur garn
ryas (ryktas) och en krogatafsing tillverkas. Knappt 100 m. söder om museet
finns en artesisk brunn där vattnet kommer upp genom ett rör och rinner
ständigt. Vattnet kommer från åsarna västerut och har en mycket uppiggande
effekt om bara tron finns.

Känd storseglare från Ronneby prövar kraften i den erotiska, förlåt, artesiska brunnen.

“Sjöunderrättelser”

“Rent samvete tror jag är detsamma som dåligt minne.”

Sydöstran berättar idag om att krogen och butiken på Hanö
har fått en ny krögare. En invandrare från Tunisien som verkar ha relativt goda
meriter från Stockholmsrestauranger.

Det vankas lamm med vitlök som är så gott men även röding
utlovas.

Ådor efterlyses. Igår mötte jag sympatiske Mats Nying som
landsteg i Matvik efter en forskningsexpedition i Hällaryds skärgård.
Gudingarna har inga honor att para sig med. Mats hade varit ute för att på
uppdrag av Statens Veterinärsmedicinska
Anstalt skjuta ett antal ejdrar. Förekomsten av säl är däremot god. Två
sälar hade observerats, en syd Harö och en vid Mjöö. ”Vi såg två, jag undrar
hur många som såg oss” sade Mats med glimten i ögat.

Från väst mot öst

“En dumbom och hans pengar blir bjudna överallt”. Warren Buffet (världens rikaste person)

Hällevik, 56°00,7′ N – 14°42,2′ O

Vi sätter sydostlig kurs ut från Östra Torsö och rundar Björkenabben med god
marginal. Som framgår av sjökortet sträcker sig revet långt ut. Vi befinner oss
i farliga vatten. Både Björke-nabben och Kråknabbens Rev österut har orsakat
onödiga grundkänningar för många. När sjön ligger på från syd vill man segla
kortaste vägen till hamn och det får ibland förödande konsekvenser. Håll väl ut
är ett mycket gott råd.

Kråknabbens rev är nog det mest
förrädiska om man kommer ifrån nordost. Många girar för tidigt i den alltför
ofta friska sydvästen och sätter kurs mot Hällevik. Numera finns en sydprick utsatt vid
Kråknabben som underlättar vår navigering vid inseglingen till Hällevik.

På Björkenabben står två stora radiomaster
som är 135 m höga och de sänder ut Sveriges Radio´s utlandsprogram på 1179 khz.
Radiosändaren invigdes 1985 och den når på natten upp till mäktiga Lofoten och
ner till det vackra Prag samt ut till den gröna ön, Irland. Moskoviterna kan
också lyssna på SR när mörkret faller på. Under dagtid når sändaren med sina 10
mil koppartråd inom- och utombords bara halvvägs. Radiomasterna är utmärkta
styrmärken när man seglar från Simrishamn eller Bornholm och vill nå
Helvetesviken som Hellevig från början av vissa anses betyda. Pirater har
flitigt förekommit i omgivningarna. Andra menar att det betyder Heliga Korsvik.
Sägnen säger att här flöt ett krucifix iland under senmedeltiden och ett kapell
byggdes för den berömda Jesusbilden. Viken blev ”Den heliga viken”. Andra menar
att namnet skall ha med landnings- eller lastplats att göra. Du får själv välja
vilken förklaring som känns bäst. Hällevik har varit fiskeläge och bondehamn
och fick fast befolkning på 1600-talet tror man. Mellan åren 1850 och 1950 var
Hällevik, efter Djupekås i Pukaviksbukten, den näst största hemmahamnen bland
Blekinges cirka 400 skutor. I mars år 1898 drabbades folket i Hällevik och på flera andra fiskelägen på
Listerlandet av stor sorg när 27 fiskare omkom i en ostlig snöstorm sydost om Bornholm.

“Sjöunderrättelser”

Jacob Hägg 1839-1931: Bark

Denna vecka har dimman kommit och gått i Blekingeskärgården. Faran med dålig sikt belyses med följande historia.

Att undvika kollision

Amerikanskt hangarfartyg utanför Newfoundland till kanadensisk radioröst
på VHF: ”Var vänlig ändra Er kurs till 150 grader SO

Kanadensaren:”Negative. Ni måste
ändra Er kurs till 45 grader NO för att undvika kollision
.”

Amerikanen: ”Detta är USS
Lincoln, det näst största fartyget i Atlantflottan. Vi eskorteras av tre

jagare, tre kryssare och flera
underhållsfartyg. Vi upprepar att Ni måste ändra er kurs 150 grader SO
eller så kommer motåtgärder att vidtagas för att trygga säkerheten för detta
fartyg.”

Kanadensaren: ”Vi är en fyr.”

Från väst mot öst


Här på Östra Torsö befinner vi oss så långt söderut på Listerlandet som vi kan komma med större båt. Här har säkert smugglingen av öststatsagenter och flyktingar varit intensiv. Hamnen är ensligt belägen och både militär och polis har för det mesta lyst med sin frånvaro. Kustbevakningen finns ofta i Hörvik och Nogersund. Sovcontainrar kallade en fiskare kustbevakningens fartyg för några år sedan. Som all annan offentlig verksamhet så har kraven skärpts även inom detta verk enligt mina sagesmän.


”Blekingska inbyggare hava av ålder varit raska och även grymma,
begivna på denna tidens idrotter, krig, röveri och vikingafärder.”

N.H
Sjöborg

I boken ”Röde Orm”
nämner Frans G Bengtsson hur några vikingaskepp under befäl av hövdingen Krok
lämnar Lister för härnadståg i öster på 900-talet.

Listerlandet har
enligt ryktet varit en ö, omfluten av vatten från Norje, Vesan och utloppet vid
Sölvesborgsviken. Dock tvistar de lärde om detta stämmer. Sjörövarnäste och omnämnt tillsammans med ön
Hven i många avhandlingar är dock sant. Lister, Listria, Lystria, Lijstria,
Lyster, Lystaer och Liister är namn vi kan finna. .Troligen har denna stora
halvö fått sitt namn efter kant, list. En kant i det danska väldet. Ej efter
list, bedrägeri pga sjöröveri. Ej heller efter fiskeredskapet ljuster som också
framförts som en teori. Liksom statliga Vattenkraft idag är pantsatt till tyska
folket var Lister under lång tid pantsatt till tyska furstar på Rügen

Listerlandet har
sedan långt tillbaka varit ett bördigt jordbrukslandskap medan övriga Blekinge
mest ägnade sig åt skogsbruk och boskapsuppfödning fram till försvenskningen
vid mitten av sextonhundratalet. Skutsjöfart, fisket och minknäringen har varit
betydande under senare århundrande. Minken älskar fisk som föda när den inte
har chans att i frihet kalasa på fågelägg och fågelungar. Pälsauktionerna i
Köpenhamn nådde ”all time high” i början av år 2010.

Vikten av att fokusera hör vi till leda.
Här på Lister har man vetat detta länge. Antingen fiskare eller bonde, inte
både ock. Bönderna med fiskerätter hade egna fiskedrängar.


”Den åker som gödes med fiskafjäll ger
sällan bröd till julekväll”.

Från väst mot öst

”Fiskenot i
myllig hand hämtar föga fisk till strand”.

Östra
Torsö, 56°00,0′ N – 14°39,1′ O

Hamnen på Östra Torsö är lockande. Torsö
är ingen ö utan ett litet fiskeläge på
Listerlandet. Två röda tavlor bildar en enslinje (346,5°) som leder oss
in till hamnen och detta rofyllda lilla samhälle med en populär mindre
badstrand ett stenkast från hamnpiren.

Innerhamnen på Torsö är som en större
simbassäng och visst ser det trevligt ut men dit in kan vi inte gå med vårt
djupgående. Vid normalvattenstånd får vi förtöja längst ut vid ytterpiren med
dess träskoning och marginalerna är mycket små. Som synes har stenar från
ytterpiren fallit ut i hamnbassängen. Här finns knappast plats för mer än två
båtar. Samhället är litet så här roar man sig med bad och vackra
naturupplevelser. Båtklubben har toalett, trailerramp och dusch, men nyckel
krävs. Tala med någon av ”infödingarna” eller försök med tel. 0456-710 73 alt.
422 00. Läs hamnspecialen som finns i båtsportkortet. Lite exotiskt känns det
att ligga längst ut på piren som är utsatt för sydostliga vindar. I SV börjar
”den stora världen”, i alla fall Skåne, och vid klar sikt så syns norra delen
av Österlen klart. Kanske mullrar i sydväst pansarkanonerna på Ravlunda
skjutfält. Man skjuter långt ut i Hanöbukten när högkvarterets generaler i Stockholm har pengar kvar efter
utlandsuppdragen och andra utlandsresor. Upplysningar om skjutningar kan fås på
tel. 0455-100 00 eller +46 455 868 80.

Plus och minus med Torsö

+ Chans att få vara enda båt i hamnen – oroligt vid frisk vind
från SO – V

+ Lugn och rofylld liten by i fin miljö – dåligt vattendjup
och ont om plats

+ Mindre badstrand – ingen elström
vid kaj

Den fornnordiske guden Tor har fått ge
namn åt denna i vackert väder härliga plats. Vilka syner har här utspelats om
vi går tillbaka i tiden?

”Blekingska inbyggare hava av ålder varit raska och även grymma,
begivna på denna tidens idrotter, krig, röveri och vikingafärder.”

N.H
Sjöborg

Från väst mot öst

“Vatten kan bära en båt men det kan också få en båt att kapsejsa.”
Världens första havsbaserade vindkraftverk,Svante, byggdes utanför Nogersund år 1990 och revs år 2008.

Vi tar oss ut från Sölvesborg med hjälp av huvudfarleden även om den gamla farleden gick här utanför Västra Näs.
Vårt närmaste mål är Östra Torsö och än är Hanöbukten fri från alla vindkraftverk som planeras här.

En så kallad vindkraftspark på 50-70
vindkraftverk planeras av Hanöbukten Offshore AB i farvattnen syd om Sölvesborg
och ost om Åhus. Målsättningen är att ta dem i bruk år 2010 och att de skall ha en höjd på 150 m. Turning Torso i Malmö är
179 m. Ett statligt stöd på 20 öre kwh utgår samt reducerad fastighetsskatt.
Även Vattenfall är intresserad av att delta. Torskgarn skall bli tillåtet att sätta på detta
fiskrika vatten men fiskarna är skeptiska. Det skall visserligen vara 900 meter
mellan vindmöllorn fast med 100 meters säkerhetsavstånd. Vid Taggen hämtar
Listers torskfiskare runt 30% av sin fångst. Här är ett av två stora lekområden
för sillen.
Troligen blir igångsättningen försenad. Vindkraft är politiskt korrekt men inte särskilt effektiv. Nyligen publicerade Dagens Eko en rapport över hur ineffektiv och dyr den brittiska landbaserade vindkraften var. Sunday Times hade publicerat resultat som visade på dåligt kapacitetsutnyttjande, ofta bara 20% och de mest effektiva kan komma upp till 50 %. Snittet ligger dock runt 25-30%. Förskräckande siffror.
Utan kraftiga subventioner som konsumenterna i slutändan får betala hade vi inte den hysteri som nu råder. En person påstod att kraftverken inte kunde köras när det var kallare än -10. Hoppas det är felaktigt.
En annan rekordanläggning på mellan 500-800 verk planeras sydost om Hanö. De mer än 150 m höga tornen kommer att synas längs hela kustremsan från Listerlandet till Aspö. Vi ser troligen en ny bubbla födas. En börsintroduktion misslyckades för några veckor sedan men Pehr G Gyllenhammar lyckades veva den andra i hamn.
smiley
Vindkraftspark – vilken benämning! Det gäller att skapa de rätta associationerna om man är lobbyist. Ett antal betong- eller stålkonstruktioner får beteckna park. smiley

Från väst mot öst

“En dag i land är en förlorad dag.” John Mattsson Storbyggmästare
Låt oss kasta loss från gästhamnen i Sölvesborg. På vår färd ut mot havet och Hanöbukten har vi efter att ha passerat ytterhamnen ett litet samhälle på vår babordssida. Västra Näs heter idyllen och här finns en liten hamn för grundgående motorbåtar. Några gästplatser finns inte men troligen kan ett kortare besök vara möjligt att göra.