“Sjöunderrättelser”

Cykelakrobater, brons år 1956

I går besökte jag residensstaden för leverans av den östra delen av “Natur- och gästhamnar i Blekinge skärgård” till mina sympatiska återförsäljare. Håkan på Bokhörnan och Thomas på Kamms Saltö.
När jag nu var i den stora staden smiley så passade jag naturligtvis på att insupa lite kultur. Efter att ha vistats en stor del av mitt liv i Glasriket ville jag naturligtvis se utställningen om Erik Höglund och några av hans fina verk. Mycket intressant och dessutom hann jag med en film om torskfiske som visas i närliggande utställningslokaler.
Hajvar hamn på Almö

Efter att även ha studerat Höglunds fiskargumma som står på Fisktorget åkte jag till Hajvar på Almö för att fotografera den hamn som den tyske doktorn inte riktigt uppskattade. Solen sken och vinden var västlig. På parkeringsplatsen kom jag i samspråk med en man som berättade att han sett fyra huggormar under en kort promenad. Jag återgäldade informationen genom att berätta om när seglarvännen K hittade en huggorm på durken i sin stora segelbåt.
När jag sedan vände mig om för att gå till bilen höll jag på att falla omkull. Foten slank på något. Jag hade trampat på en huggorm som hade det goda omdömet att inte hugga.

“Sjöunderrättelser”

“Rent samvete tror jag är detsamma som dåligt minne.”

Sydöstran berättar idag om att krogen och butiken på Hanö
har fått en ny krögare. En invandrare från Tunisien som verkar ha relativt goda
meriter från Stockholmsrestauranger.

Det vankas lamm med vitlök som är så gott men även röding
utlovas.

Ådor efterlyses. Igår mötte jag sympatiske Mats Nying som
landsteg i Matvik efter en forskningsexpedition i Hällaryds skärgård.
Gudingarna har inga honor att para sig med. Mats hade varit ute för att på
uppdrag av Statens Veterinärsmedicinska
Anstalt skjuta ett antal ejdrar. Förekomsten av säl är däremot god. Två
sälar hade observerats, en syd Harö och en vid Mjöö. ”Vi såg två, jag undrar
hur många som såg oss” sade Mats med glimten i ögat.

“Sjöunderrättelser”

Jacob Hägg 1839-1931: Bark

Denna vecka har dimman kommit och gått i Blekingeskärgården. Faran med dålig sikt belyses med följande historia.

Att undvika kollision

Amerikanskt hangarfartyg utanför Newfoundland till kanadensisk radioröst
på VHF: ”Var vänlig ändra Er kurs till 150 grader SO

Kanadensaren:”Negative. Ni måste
ändra Er kurs till 45 grader NO för att undvika kollision
.”

Amerikanen: ”Detta är USS
Lincoln, det näst största fartyget i Atlantflottan. Vi eskorteras av tre

jagare, tre kryssare och flera
underhållsfartyg. Vi upprepar att Ni måste ändra er kurs 150 grader SO
eller så kommer motåtgärder att vidtagas för att trygga säkerheten för detta
fartyg.”

Kanadensaren: ”Vi är en fyr.”

Sälskador

“Husk att elske mens du tör det, husk att leve mens du
gör det.” (Piet Hein)

Laxen tillhör påsken. Här ser Du några bilder från Stenshamn som visar vilka skador som sälen åstadkommer. Denna fisk hade kunnat inbringa en avsevärd inkomst för fiskaren.

Alla kunder, läsare och sympatisörer tillönskas en riktigt Glad Påsk.

“Sjöunderrättelser”

“Det är sällan man känner sig så uppskattad som när man deklarerar.”
Skarv Foto: Lennart Strömberg, Nybro

Sjöunderrättelser

Sydöstran berättar att Sölvesborg
Fritids- och kulturnämnden godkänner förslag om en renovering av gästhamnen. Om
förslaget blir verklighet får Sölvesborgs gästhamn 50 nya platser. Troligen
innebär det permanenta platser och bryggorna blir i betong.

Blekinge Läns Tidning rapporterar att
en ny servicebyggnad har byggstartats vid den fina men grunda fritidsbåtshamnen på Hörvik.
Jag talade med Olle Robertsson för någon vecka sedan och han berättade att det
fanns planer på gästplatser längst in i hamnen där Sjöräddningssällskapet har
sina båtar.

Radio Blekinge rapporterar att
skyddsjakt på skarv äntligen skall bli tillåten. Tillståndet gäller mellanskarv
och storskarv fram till och med år 2012.

Så här i valtider är olika former av
valfläsk populärt. Priset på sälfläsk tros falla i Blekinge eftersom Peter
Jeppsson, socialdemokratisk politiker från Sölvesborg, vänt sig till statsrådet
Erlandsson för att få hjälp med att öka skyddsjakten på säl i Blekinge.
Beståndet stiger snabbt och nu har säl siktats i Saltö fiskehamn. Fiskare i
Blekinge klagar.

Jag brukar vara inne på nätet och läsa
diariet från Länsstyrelsen i Blekinge. Många ansökningar om ersättning från
fiskare i Blekinge förekommer i registret. Undrar om man kan få ersättning för
skador från vildsvin? Förra året mötte en fiskare simmande vildsvin långt ut
från Torhamns udde.

Planerna att bygga en stugby på fina
Nastensö, där Blekinges västra skärgård kan sägas börja, har överklagats av grannarna. Ett rykte som
hörts är att anläggningen skulle ha en internationell inriktning.

Blekinge har ansökt om att bli
biosfärområde under namnet Blekinge Arkipelag. Alla försäkrar att några
inskränkningar för företag, bofasta och för det rörliga friluftslivet inte
skall ske. Fan tro´t sa Rellingen.

Blekinge har fått pengar till att
planera för att delar av länet skall kunna bli fiskeområde som arbetar för
hållbar utveckling, skärgårdsnära fiskeförsäljning och sätta nytt liv i gamla
fiskehamnar. Leader i Blekinge och Blekinge Arkipelag skall hålla i det hele.
Det blir nog bra får vi hoppas. Tänk positivt! Fast den kommun där flest fiskehamnar finns är inte med. Sölvesborgare som är framåt folk ingår redan i Sydkustens Fiskeområde. Kan man inte vara med i båda? Erfarenhet och förnyelse.smiley