Sommarminne från Blekinge skärgård IV

Karlshamns Kallbadhus – förra årets vinnare av “Årets byggnad i Karlshamn”

Tjärö´s
nya ägare,Örjan Johansson och Kjell Grubin, drog på stort under
året men trots
hjälp av kompetenta medarbetare hann
man
inte få restaurangen riktigt färdig till högsäsongen. Stort
trädäck, café
och förlängd gästbrygga hann man dock med. Intresset hos båtfolk
och turister var stort. Örjan presenterade stora framtida satsningar
på ett frukostmöte för företagare tidigt i höstas. Både kapital
och kompetens tycks finnas. Restaurangdelen har nominerats till
tävlingen ”Årets byggnad i Karlshamn 2016”. Man tävlar mot ett
renoverat hörnhus i Karlshamns centrum. Förra året vann det nya
Kallbadhuset vid Vägga-badet. Kommunstyrelsen var beslutsfattare
efter ett juryförslag. ”Det
smälter väl in i sitt sammanhang och tillför ett redan vackert
landskap ytterligare en dimension.”
Motiveringen
luktade
vänskapskorruption milt sagt. Stygge Sture tycker det mer har drag
av ett svartbygge i skärgården. Badet var för övrigt stängt
vissa perioder under sommaren på grund av synnerligen otrevlig
bakterieflora i vattnet.

Länsförsäkringar i Blekinge – tävlingskandidat

De
förra ägarna till Tjärö, familjen Althin, som drev Tjärö med känt resultat
var inblandade i tvister med personal och skeppare, som inte fått
betalt. Dom föll
innan tomten kom. Skepparen som kört passagerarbåten (ex Arholma)
förlorade. Tingsrätten ansåg inte att något anställningsavtal
förelåg trots att ett anställningsintyg utfärdats av advokat
Lilliehök. Ett vittne som talade till skepparens fördel ansåg
rätten tvivelaktig eftersom denne, Karlenberg på Tärnö, tidigare
varit inblandad i en rättslig tvist med bolaget.

Att
våra domstolar varje dag fattar märkliga domslut vet vi sedan
tidigare. Denna dom motsäger inte denna åsikt. Till domstolarnas
försvar må nämnas att lagarna som beslutas av våra politiker ofta
är dåligt skrivna.

Mot
en tidigare platschef med Skåneanknytning hade Althins också
framgång i rätten förra året. Tärnöentreprenören Karlenberg
och Svenska Turistföreningen hade däremot vissa framgångar i sina
tvister med paret.

Jag
förstod nog inte hur farliga affärsförbindelser jag hade, när
Tjärö sålde mina skrifter i kommission under åren 2009-2013. Det
var alltid lite trögt när avräkning skulle ske, men något lärde jag
mig väl av professor Kurt Grönfors på Handelshögskolan i
Göteborg. Betalning inföll så småningom efter vissa diskussioner.

Vackert
belägna
Guö Värdshus som fortfarande
ägs
av Althins har varit asylboende sedan september år 2015 . Det ser ut
att så
förbli
åtminstone fram till maj. Så även Hanöhus i Hällevik. Några
problem med dessa vinster i välfärden har våra politiker inte och
tur är väl det. Även om en del intelligensbefriade avtal har
slutits av vissa kommuner i Blekinge.
Det är vi skattebetalare som får betala för inkompetensen. 40
miljoner för lokaler som inte utnyttjas – man tar sig för pannan.
Ansvariga politiker och tjänstemän sitter dock i orubbat bo. Det
finns tydligen en del som röstar på dem.

Karlshamns
kommun och Länsstyrelsen i Blekinge får en knäpp på näsan av
Mark och Miljööverdomstolen för en flytbrygga man lagt ut i Vägga.
Solskensviken som ligger SB om pirinloppet. Grannarna överklagade
och fick oväntad hjälp av Sjöfartsverket. Bryggan utgör en fara
för sjösäkerheten.

Med
tanke på vissa stollar som befar våra vatten så kanske det är så.
Många kör ju som om man har huvudet i ankarboxen, trots att man
befinner sig i ett hamnområde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *