Hallö nästa sommars heta resmål


Det är jobbigt att både vara passionär och egen företagare. Idag har jag ägnat hela dagen åt att skicka “Natur- und Gästehäfen in den Schären von Blekinge” till Tyskland. Det blir tydligen årets julklapp bland tyska Östersjöseglare.

I pauserna fick jag Båtnytt nr 9 September 2012 i min hand. Den gamle båtjournalisten Curt Gelin hade besökt den kände segelmakaren Hans Hamel i dennes sommarviste på Hallö. Redaktören har tagit fina bilder och nämner att det finns plats för två båtar vid postbryggan. Det kanske det gör med rätt djupgående. Dock undrar jag hur bekväm man känner sig när man tittar runt på den tättbebyggda ön och inkräktar på än den enes och än den andres revir. Man bör nog ha en inföding med sig för att känna sig bekväm. Den gamle hedermannen Sigurd, Hans svärfar, finns inte länge ibland oss. Han skulle jag gärna ha vandrat runt med. Båtnytt finns på de flesta bibliotek om man inte har lagt ner dem. Våra politiker prioriterar gärna andra verksamheter numera.

Miljödomstolen i Växjö har haft en hearing på Hanöhus med
berörda intressenter angående det lämpliga i att göra om Hanöbukten till ett industriområde med mer än
700 vindkraftverk.

Försvaret, Hanöboende och Havs- och vattenmyndigheten var
starkt kritiska. Domstolens ställningstagande kommer i februari.

Världsbanken har nu breddat kompetensen till miljöområdet och varnar för kraftig vattennivåhöjningar i världshaven. Konsulterna levererar vad kunden vill höra.

Docent Nils-Axel Mörner Lund skriver i Sydsvenskan den 14
november: ”Om världshaven verkligen
stiger, så är det så lite att att det på intet sätt är alarmerande. Möjligen
stiger havet 5-
20 cm
till år 2100 (men det kan även sjunka något). Kanske kan det stiga till uppemot
30-
50 centimeter, vilket är det värde Klimatpanelen anger. Allt prat om 1 meter och mer är direkt nonsens- det strider mot
fysikens lagar och geologins observationer.

Landhöjningen fortgår
och når ända ut i Stora Bält där nollpunkten ligger. I Norrland är
landhöjningen nära 10 mm/år, i Stockholm 4,9 mm/år och i Ystad 0,4 mm/år. Det
betyder att, även om havet skulle stiga någon decimeter, så är effekterna i
Skåne små till försumbara.”

Docent Mörner har
forskat på området under lång tid och frågar som avslutning varför man ignorerar den verkliga expertisen i just dessa frågor som
ändå finns.

Docent Mörner borde väl veta att i Sverige har vi inte plats
för mer än en åsikt i taget. Rubriksättaren hade i alla fall en bra dag: ”Tyckarna tar sig vatten över huvudet”var
rubriken.

Åren går, snart är det nyår.

Auf wiederhören
Thomas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *