“Sjöunderrättelser”

“Avdrag yrkas för transport av hund till Malmö för parning samt tågresa för undertecknad i samma ändamål.” Deklarationsyrkande från kennelägare

Tankställe för diesel i Vägga fiskehamn

Nu har Sven Jönsson alias Sven Bärgare öppnat sin bunkerstation för “klardiesel” i Vägga.
Man betalar med kort och väljer vilket belopp man vill tanka för. Väljer man till ex. 500 kr men inte “får i” mer än för 400 kr belastas bankkontot bara med denna summa. Vid infart mot bryggan undvik att gå nära stranden utan håll Dig närmre den brygga där fiskebåtarna ligger förtöjda. Vi är många som uppskattar Svens handlingskraft i denna fråga.smiley

Idag gratulerar vi rocklegenden, konstnären och författaren Ulf Lundell som fått rätt mot Simrishamns kommun. Som jag skriver i senaste upplagan av Natur- och gästhamnar/Sölvesborg-Gö så byggdes ett stort utsiktstorn utanför Ulfs skånegård. Tornet som medgav fri insyn till Lundellska gården ville kommunen klassa som konstinstallation. Nu har högre instans i domstolskedjan gett Ulf rätt i sina besvär över det kommunala misstaget.
Kvalitén på våra underrätters domar lämnar en hel del att önska. Politikerna löser det hela på sitt eget typiska sätt. Man har börjat begränsa medborgarnas rätt att överklagasmiley.

Någon chans att överklaga får nog inte de tre båtägare som togs i Matvik under torsdagen. Kustbevakningen var med stor styrka i Matvik för fartkontroller. En person framförde sin båt med en hastighet av 26 knop där högsta tillåtna fart är 5 knop.smiley

Nu tillönskar jag Glad Påsk till alla dömda och ännu icke dömda som den gamle domaren indelade sina medmänniskor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *