“Sjöunderrättelser”

Hasslöbron

Horns brygga på ostsidan av Hasslö

Reparation av bron mellan Almö och Västra Hästholmen, den vi brukar kalla Hasslöbron har blivit försenad. Det betyder att vi måste beställa två timmar i förväg om vi önskar passera bron före den 30 april.
Beställning görs på telefon 0455-43905.

Garpahamnen på ostsidan av Hasslö

Vid ett besök i Kalmar hade jag nöjet att teckna en större beställning av de tyska praktverken “Natur- und Gästehäfen in Blekinge” hos Peter på välskötta och välsorterade Baltic Skeppsfournering. Jag tackar med nedanstående bild

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *