“Sjöunderrättelser”

Det var ett lyckligt äktenskap- hon ville inte och han kunde inte.”

Oscar Hullgren
1869-1948


Snart kan vi segla
till den fina ö – vad heter den?

I Nogersund har det
varit inbrott hos MMG Marine AB. Båtmotorer, stora och tunga, för nästan 1 miljon kronor har
stulits från det inhägnade området. Företaget har nyligen bytt namn och även
grundaren har ändrat namn från Johansson till Joelsson.

Själv har jag alltid hetat Karlsson och aldrig tänkt byta.

När jag var en vecka nygift kom min svärmor in till mig och sade “Det finns fint folk som heter Karlsson också.” Hon hade precis läst om blivande nobel-pristagaren i medicin Arvid Carlsson (år 2000). Själv hette svärmor Johnson i efternamn.

Bråket i Hörviks
Hamnförening fortsätter. Nästan hela styrelsen avgår efter att uteslutningen av
två medlemmar överklagats till domstol. Endast förre moderatriksdagsmannen
Jeppe Johnsson pallar trycket, van han som politiker är av inre partistrider. Veckans
strider inom SAP kommer att bli intressanta. Många nya landshövdings- och
generaldirektörskandidater kommer att ”födas”.

A propos
landshövdingar så kan omtalas att linjeskeppet Dygden har hittats utanför
Karlskrona. Detta linjeskepp var ett av de största under slutet av 1700-talet
och deltog bland annat med stor framgång i slaget vid Hogland i Finska viken år
1788 – mitt i sommaren den 17 juli. Hon hade en besättning på 576 man och 64
kanoner. Fartyget träffades av 84 kulor och 14 besättningsmän dog i sjöslaget.
Befälhavaren Claes Jakob Raab (41 år) var född i Karlskrona och befordrades till
överste. Samma år som Gustav III mördades (1789) så blev Raab landshövding i
Blekinge.

Ny brygga med minst
60 platser planeras i Sternö Vindhamn. Läge vid Kustbevakningens tidigare
plats.

Isen håller på att
lämna Matviksfjärden och får vi bara vatten i kranarna kan man nog sjösätta
till påsk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *