“Sjöunderrättelser”

Ingen utom en dåre eller en kristen försöker segla mot
vinden.

Ordspråk på Indiska Oceanen.

Per Serre: Bengtsören

Karlskrona konstförening har bjudit in Hallöbon Per Serre att tillsammans med Ingemar Svensson visa konstverk i form av tavlor och skulpturer. Utställningen äger rum på Konsthallen i Karlskrona. Per Serre fick i början på oktober ett fint stipendium på 100.000 kr från Konstnärsnämnden smiley.

Påminnelse!

Idag är sista dagen att anmäla sig till SXK:s årsmöte med efterföljande jubileumsmiddag den 31 oktober kl. 16. Anmälan till Bengt Jonasson tel.0455-27185 alt. 0705-273435 eller e-post be.jonasson@telia.com. Middagen är kraftigt subventioneradsmiley

Tyvärr tjänstgör jag som bodyguard i Malmö den söndagen men hoppas hinna hem till föredraget i Karlshamns Folkets Hus den 2 november kl.19. Styrman Rosenius (inte Claes på Joggesö utan Niklas) från Skinnarmos expedition genom Nordostpassagen kommer att visa bilder. Svaneviks alltid så energiska och väl fungerande bryggförening anordnar och SXK:s medlemmar är inbjudna. Inträdet är gratissmiley.

Annars inga större nyheter. Några motorstölder i Guövik och f.d. SSU-ombudsmannen, Sparbankstjänstemannen, kommunalrådet och riksdagsmannen Mats Olsson på Ekö har nu sålt sitt hus enligt min sagesman. Det ligger fint på östra sidan av inre Ekö så priset blev därefter.

Östra stranden på Inre Ekö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *