Sjöunderrättelser


Harö mot Gula skärvet

Under förra veckan hände det vid två tillfällen att större segelbåtar kommit alldeles för nära Harö vid passage genom sundet mellan Yttre Ekö och Harö i Hällaryds skärgård. I både de gamla och i den nya versionen betonar jag att man skall hålla mitt i sundet. Även om marginalerna är goda så finns det gränser för utsvävningarna. Som framgår av sjökortet finns det en sten på Harösidan vid det s.k. Gula skärvet och en sten på Ekö-sidan. Det får dock anses som en anmärkningsvärd händelse att någon går på grund här. Claes Rosenius på Joggesö som bärgade den stora tyska segelbåten(40 fot) berättade dock att det fanns rätt mycket bottenfärg på Haröstenen.

Den svenska segelbåten, väl över 30 fot, hade en lindrigare grundkänning och studsade bara till vid kontakt med terra firma. Undrar om de hade plotter ombord smiley.

Själv händer det att jag kryssar mig genom sundet men är medveten om att det mer riskabelt mot Harösidan.

Gula skärv Harö

I sundet mellan Karö och Ekenäs båthamn har tidigare stått två röda prickar som markerat båtsportsfarleden. Många skeppare har gått på fel sida om dessa och fastnat i dybanken mellan prickarna och båthamnen.
Nu har chansen att navigera rätt ökat eftersom man har bytt ut de röda prickarna mot två sydmärken.

En vänlig läsare, Lennart Ahlberg Lund, har meddelat att det gula hindermärket utanför Gö Fiskehamn bör man nog passera öster om vid insegling till den lilla hamnen. Enligt mina sagesmän kan man gå vilken sida om märket som man behagar men det mest naturliga med tanke på dess placering borde vara att gå öster om det. Lennart fick en lättare kontakt med sandbottnen när han passerade väster om märket vid insegling men hade inga problem vid utpassage öster om märket.

Fiskehamnen Gö

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *