Sjöunderrättelser


Anders Zorn: Vått

Nej, jag kunde inte
släppa den nyhet som jag hoppats på. Det får dröja till efter helgen.

Efter några sköna
dagar på Harö kan jag konstatera att nordpricken NV om Harö för närvarande inte
finns där. En fiskekula markerar platsen för det saknade sjömärket.

Den jättelika bojen
norr om Fölsö som isen flyttade på flera kabellängder ligger fortfarande kvar i
sundet mellan Fölsö och Mulö. Utgör onekligen en stor fara för
mörkernavigerande sjöfarare.

Björn Rimér i Matvik
arbetar fortfarande med restaurang och kiosk men hoppas kunna öppna i början av
juli trots allt.

BLT berättar att
Stigmännen fått 300.000 kr från Länsstyrelsen för att producera en land och
sjökarta över Tjärö och Järnavik. Karlshamns och Ronneby kommnuner väntas bidra
med ytterligare pengar. Mycket pengar för ett begränsat område kan man kanske
tycka. Jag gratulerar alla inblandade. Med de pengarna skulle jag kunna dela ut
”Natur- och gästhamnar i Blekinge” gratis till alla som önskade den
smiley.

I Karlshamn planerar
man för en jättemarina i det stenbrott som nu börjar närma sig
slutbrytning. Cirka 1000 båtplatser
skulle kunna bli verklighet om inte diabasen som finns här lägger sten i
maskineriet.

Servicebyggnaden i
Hörvik är nu klar skriver BLT. Den finns i fritidsbåtshamnen väster om
fiskehamnen. På Lister skall man också kunna hyra cyklar i de flesta hamnar.
Lister har ambitionen att bli lika attraktivt som Bornholm när det gäller
cykelturism.

Midsommaraftons
väderrapport och samtal med meteorolog kl.08.40 i Radio Blekinge lyckades helt
undvika att nämna ordet ”vind” och ”sjöväder”. Det är enastående för en
radiostation i ett kustlandskap
smiley.

Glad Midsommar på Er!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *